Πόρτο Καρράς: Πωλείται στην Belterra Investment του Ιβάν Σαββίδη

Στην υπογραφή προσυμφώνου για τo Πόρτο Καρράς προχώρησαν η Τεχνική Ολυμπιακή και η Belterra Investment συμφερόντων του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Τεχνικής Ολυμπιακής, μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία Τ.Ο. International Holding Ltd και της εταιρείας με την επωνυμία Belterra Investments Ltd καταρτίσθηκε μνημόνιο συναντίληψης (MoU) για τη διενέργεια διαπραγματεύσεων σχετικά με την πώληση μετοχών της εταιρείας Πόρτο Καρράς ΑΕ που ανήκουν στην Τ.Ο. International Holding Ltd.

Αντίστοιχη συμφωνία καταρτίσθηκε και για τις μετοχές της Πόρτο Καρράς ΑΕ που ανήκουν σε συνδεδεμένα με την εταιρεία πρόσωπα.

Η κατάρτιση της οριστικής σύμβασης τελεί υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις (διαμόρφωση των τελικών όρων, έγκριση των αρμόδιων αρχών κλπ.).

Εξάλλου, το διοικητικό συμβούλιο της Τεχνική Ολυμπιακή, λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για την απόκτηση των μετοχών της Πόρτο Καρράς, αποφάσισε την ανάκληση της από 27.9.2019 αποφάσεώς του με την οποία είχε αποφασισθεί η έναρξη διαδικασιών κοινής διάσπασης της Πόρτο Καρράς. Σύμφωνα με την νέα από 13.11.2019 απόφαση του ΔΣ αποφασίσθηκε η έναρξη διαδικασιών μερικής διάσπασης της εταιρείας Πόρτο Καρράς.

ered.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!