Στο "σφυρί" και πάλι η ΑΓΝΟ

Με τιμή πρώτης προσφοράς τα 10 εκατ. ευρώ βγαίνει και πάλι στο "σφυρί” η περιουσία της πτωχευμένης βορειοελλαδίτικης γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ. Πέντε χρόνια από την ημέρα που η γαλακτοβιομηχανία ΑΓΝΟ κατέβασε ρολά και δύο από τη διενέργεια του πρώτου πλειστηριασμού, όπου η τιμή της πρώτης προσφοράς ήταν στα 18,281 εκατ. ευρώ, στις 28 Νοεμβρίου πραγματοποιείται η τρίτη προσπάθεια για να πωληθούν τα περιουσιακά στοιχεία της πτωχευμένης ΑΓΝΟ και να πληρωθούν κατά ένα μέρος οι πιστωτές της.

Στο "σφυρί” βγαίνει ενιαίο αγροτεμάχιο εμβαδού 132.238,78 τ.μ. που αποτελείται από ισόγειο βιομηχανικό κτίριο επεξεργασίας γάλακτος, τριώροφο κτίριο διοίκησης, μονάδα βιολογικού καθαρισμού και μηχανολογικό εξοπλισμό. Επίσης στο "πακέτο" που πλειστηριάζεται περιλαμβάνεται και το εμπορικό σήμα "ΑΓΝΟ", το οποίο έχει λάβει παράταση της διάρκειας προστασίας του για 10 έτη από την 9-8-2010.

Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί, θα πρέπει να καταβάλλει ολόκληρο το συμφωνηθέν και καταβλητέο τίμημα εντός προθεσμίας 60 ημερών από την κατακύρωση.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, ο πλειστηριασμός που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου θα επαναλαμβάνεται επί τρεις συνεχείς φορές, ανά μία φορά σε κάθε επόμενη εβδομάδα. Σε περίπτωση που οι τρεις επαναληπτικοί πλειστηριασμοί αποβούν άκαρποι λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από υποψήφιους αγοραστές, αναβάλλεται για μία ακόμα φορά και ο επόμενος έχει ορισθεί να πραγματοποιηθεί στις 30 Ιανουαρίου του 2020.

Η άλλοτε κραταιά ΑΓΝΟ πριν πτωχεύσει, το 2003, είχε περάσει στα χέρια της εταιρείας ΚΟΛΙΟΣ. Στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας, η γαλακτοβιομηχανία είχε αρχίσει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.

Για τον λόγο αυτό είχε καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99, ενώ τον Μάρτιο του 2014 σταμάτησε κάθε παραγωγική δραστηριότητα και στα τέλη του 2014 απέλυσε τους εργαζόμενους της.

capital.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!