Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα

Αν αναζητήσει κάποιος τι ακριβώς είναι η Εταιρική Υπευθυνότητα, ένας όρος που ακούγεται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, θα βρει πως αποτελεί τις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Πόσο μετρήσιμη είναι, όμως, η συγκεκριμένη διαδικασία και ποια τα οφέλη για τις ίδιες τις επιχειρήσεις; Και, τελικά, είναι η Εταιρική Υπευθυνότητα απλώς μια πολυτέλεια ή αναγκαία συνθήκη για τη βιωσιμότητα ενός οργανισμού;

Στις μέρες μας, οι μεγάλες εταιρείες καλούνται να υιοθετήσουν μια στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας ακόμη και μέσω σχετικών νομοθετικών διατάξεων, σε επίπεδο Ε.Ε. Ο λόγος για τον νόμο 4403/2016, που αφορά στην προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας. Πιο συγκεκριμένα, οι μεγάλες επιχειρήσεις δημοσίου ενδιαφέροντος, με περισσότερους από 500 υπαλλήλους κατά μέσο όρο, κατά τη διάρκεια του έτους, υποχρεούνται να συμπεριλαμβάνουν στις ετήσιες εκθέσεις τους συγκεκριμένα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία σχετικά με θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας, εργασίας, διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Η στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να ξεχωρίσουν και να διαφοροποιηθούν στην αγορά. Ας δούμε λοιπόν τα οφέλη και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που δείχνουν πως μια τέτοια στρατηγική είναι αναγκαία για κάθε επιχείρηση:

Επενδύσεις

Σύμφωνα με το Global Sustainable Investment Review 2018 του Global Sustainable Investment Alliance, τα κεφάλαια που βρίσκονται υπό διαχείριση παγκοσμίως και που αφορούν στις λεγόμενες βιώσιμες, υπεύθυνες ή ηθικές επενδύσεις, έφταναν, στις αρχές της περασμένης χρονιάς, τα 30,7 τρισεκατομμύρια δολάρια, μια άνοδο της τάξεως του 34% μέσα σε δύο χρόνια. Η τάση δείχνει ότι υπάρχει σημαντική μετατόπιση του ενδιαφέροντος των επενδυτών σε κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες, καθώς αναγνωρίζεται ότι έχουν χαμηλότερη έκθεση σε κινδύνους και ταυτόχρονα καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης.

Αύξηση πωλήσεων

Οι καταναλωτές δείχνουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον τους για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες τα συγκεκριμένα θέματα. Σύμφωνα με έρευνα των GlobeScan Radar/BBMG, το 52% των ερωτηθέντων απάντησαν πως έχουν ήδη «τιμωρήσει» κάποια εταιρεία οι οποία δρούσε ανεύθυνα απέναντι στο περιβάλλον ή την κοινωνία. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να επικοινωνούνται οι στρατηγικές Εταιρικής Υπευθυνότητας που ακολουθούν οι εταιρείες, η υιοθέτηση των οποίων μπορεί να οδηγήσει και στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ικανοποίηση των εργαζομένων

Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βελτίωση της εταιρικής κουλτούρας και την ενίσχυση της δέσμευσης των εργαζομένων στους στόχους της επιχείρησης. Και αυτό λόγω του ότι δημιουργείται μια ισχυρή κουλτούρα ομαδικής εργασίας, με το προσωπικό να αναζητά την ενεργή συμβολή σε εταιρικά προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Ενισχύεται, έτσι, η εμπιστοσύνη και η γενική ικανοποίηση του προσωπικού, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και αστάθειας.

Περιβαλλοντική φροντίδα

Ο τομέας αυτός ξεφεύγει από το να αισθανόμαστε απλώς «καλά» για το περιβάλλον. Ανάμεσα στα πολλά οφέλη είναι η μείωση του κόστους, ιδίως όσον αφορά στην κατανάλωση ενέργειας, η αύξηση της αναγνώρισης της εταιρείας για τις φιλικές προς το περιβάλλον προσπάθειες της, κάτι που βοηθάει το brand της, αλλά και η απόκτηση προβαδίσματος έναντι του ανταγωνισμού, οδηγώντας στην προσέλκυση νέων πελατών που αναζητούν προϊόντα και υπηρεσίες από εταιρείες φιλικές προς το περιβάλλον.

Ο Global CEO της Grant Thornton στο τιμόνι του IMPACT2030

Η παγκόσμια πρωτοβουλία Impact 2030 είναι ένας συνασπισμός του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος μέσα από τον συντονισμό και την καθοδήγηση των συλλογικών δεξιοτήτων, της εμπειρίας και του πάθους των εταιρικών εθελοντών, αποσκοπεί στην επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Του συγκεκριμένου οργανισμού ηγείται ο Global CEO της Grant Thornton, Peter Bodin.

Η Grant Thornton παγκοσμίως αφιερώνει δύο ημέρες το χρόνο στη στήριξη δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, δίνοντας την ευκαιρία στους εργαζομένους της σε όλο τον κόσμο να προσφέρουν βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες και να υποστηρίξουν περιβαλλοντολογικές δράσεις, κάνοντας τη διαφορά στις τοπικές κοινωνίες. Κατά τις παγκόσμιες ημέρες Εταιρικής Υπευθυνότητας της Grant Thornton, όλες οι εταιρείες - μέλη πραγματοποιούν δράσεις με σκοπό τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και την ανάπτυξη του εθελοντισμού.


Η έχει πολυετή εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με την Εταιρική Υπευθυνότητα και είναι πάντοτε πρόθυμη να διαθέσει την τεχνογνωσία της και ένα πακέτο ολοκληρωμένων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις που θέλουν να επωφεληθούν από τα εξαιρετικά οφέλη μιας κοινωνικά υπεύθυνης εταιρικής συμπεριφοράς.

Η Εταιρική Υπευθυνότητα της Grant Thornton στην Ελλάδα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της , κ. Βασίλης Καζάς, έχει αναγνωρίσει την καθοριστική συμβολή των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας για την επίτευξη Αειφόρου Ανάπτυξης και έχει προχωρήσει στην υπογραφή και υιοθέτηση των 10 Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε . (UN Global Compact). Παράλληλα, έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει εμπράκτως τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών. Ειδικότερα, οι δράσεις της επικεντρώνονται στην ενδυνάμωση του γυναικείου επιχειρείν, στη μείωση των ανισοτήτων, στην επένδυση στην εκπαίδευση ευπαθών ομάδων και σε ένα νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης με στόχο την υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση.

Τα τελευταία χρόνια η έχει προσφέρει έμπρακτα στην κοινωνία μέσω της εθελοντικής εργασίας των ανθρώπων της, οι οποίοι αγκαλιάζουν με ζήλο τις πρωτοβουλίες και προσφέρουν έργο ουσίας στην κοινωνία. Ωστόσο, είναι σαφές πως σε ό,τι αφορά στην Εταιρική Υπευθυνότητα δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και απαντήσεις. Το παράδειγμα της αποδεικνύει στην πράξη πως μια εταιρικά υπεύθυνη στρατηγική μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στον ίδιο τον οργανισμό που την υιοθετεί.

του Χρήστου Κοτσακά
epixeiro.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!