Ιδρύθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών-Κατασκευών, τι ζήτησε

Με θέμα την «Συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα στην κατάστρωση στρατηγικών σχεδίων και αναπτυξιακών πολιτικών», έκανε σχετική παρουσίαση ο Γιώργος Συριανός, Πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ, στο φετινό, πολύ επιτυχημένο συνέδριο του ΣΕΓΜ στο ξενοδοχείο Χίλτον. Από την ομιλία του έγινε γνωστό ότι ιδρύθηκε ο νέος φιλόδοξος φορέας, το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ). Ο στόχος είναι να γίνει συνομιλητής με την Πολιτεία, στην κατάστρωση Εθνικών Στρατηγικών που θα εκπροσωπούν την κατασκευαστική βιομηχανία.

Ο κ.Συριανός κατέδειξε την σημερινή πραγματικότητα στην παραγωγή των έργων, με τις μεγάλες εκπτώσεις, τα προβλήματα στο θεσμικό πλαίσιο, την απόλυτη έλλειψη έργων, την αγωνία για την επόμενη μέρα.

Ανέπτυξε την μεγάλη ανάγκη για την χώρα για ισχυρή ανάπτυξη σήμερα, με άμεσα μέτρα, με εφαρμογή τους τώρα.

Εξήγησε τις κινήσεις αντίδρασης στην καταστροφή με την διαμόρφωση μετώπου τριών Οργανώσεων (ΣΑΤΕ – ΣΕΓΜ – ΣΤΕΑΤ), την δημιουργία Ομάδων εργασίας με σημαντικό έργο, την διοργάνωση Ημερίδων και την αναγκαιότητα σύμπτυξης ευρύτερης συνεργασίας Φορέων, με ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), απάντηση στην διαχρονική έλλειψη ενιαίας εκπροσώπησης της κατασκευαστικής βιομηχανίας και στόχο την διαμόρφωση Στρατηγικής Μεταρρυθμίσεων και επιδίωξη την υιοθέτησή της.

Ο επικεφαλής του ΣΤΕΑΤ, ανέλυσε τις Νομοθετικές Ρυθμίσεις, για τις οποίες έγινε μακρά και συστηματική επεξεργασία για άμεση εφαρμογή, μεταξύ των οποίων την Επιτάχυνση Διαγωνιστικών Διαδικασιών, την Διαφάνεια, τον Έλεγχο Μελετών και Επίβλεψη Έργων από Ιδιώτες, την Ανάθεση Έργων – Αντιμετώπιση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, τις Αναθέσεις Μελετών, τις Πρότυπες Προτάσεις – Προτάσεις Καινοτομίας κλπ.

Στάθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στις Πρότυπες Προτάσεις και στην αναγκαιότητα για άμεση Νομοθέτησή τους, με αξιοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και κάλυψη επενδυτικού κενού.

Συγχρόνως ανέλυσε τα χαρακτηριστικά του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού, για τα έργα, όχι στα πλαίσια αμφιλεγόμενης «ωριμότητας» και πελατειακής ικανοποίησης, αλλά με συγκεκριμένα κριτήρια, προτεραιότητες, συνέργειες μεταξύ των έργων, ανάλυση Κόστους – Οφέλους κλπ. και την αναγκαιότητα της συνεργασίας με το Δημόσιο για συγκεκριμένες προτάσεις.

Ο Πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ, τόνισε την μεγάλη ανάγκη, επιτέλους, της εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Έργων, των νέων Αναλύσεων Τιμών, την Πιλοτική Εφαρμογή που χρηματοδοτήθηκε από τις οργανώσεις χωρίς υιοθέτηση, τον Οδικό Χάρτη επανειλημμένα προταθέντα για την καθιέρωση του συστήματος, χωρίς αποτέλεσμα.

Ζήτησε η Ομάδα του Υπ. Υποδομών με ειδικούς επιστήμονες που συστάθηκε για την επεξεργασία προτάσεων για το Εθνικό Σύστημα, να ολοκληρώσει το έργο της και να πάρει την εντολή γι’ αυτό, θεωρώντας ότι επιτέλους είναι η ώρα της προσαρμογής στον υπόλοιπο κόσμο που εδώ και δεκαετίες εφαρμόζει το αυτονόητο, την αντικειμενική καθιέρωση μέτρου στο κόστος των έργων.

Ολοκληρώνοντας, ο κ.Συριανός ζήτησε την ουσιαστική Συνεργασία του Δημοσίου και των Φορέων με το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), για την αξιοποίηση του πλούτου των γνώσεων, ιεράρχησης των προβλημάτων και των συγκεκριμένων πλήρως νομοθετικά επεξεργασμένων προτάσεων για την επίλυσή τους, που θα δώσει την δυνατότητα για καλύτερη απόδοση στην κατάστρωση στρατηγικών σχεδίων και αναπτυξιακών πολιτικών.

ypodomes.com


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!