Οι δέκα χώρες που αξίζει να επενδύσετε εδώ και τώρα

Συνθέτουν τα καλύτερα στοιχεία που αναζητεί ένας επενδυτής για να έχει το κεφάλι του ήσυχο.
 
Για να αναγνωριστεί μία χώρα ως άξια επενδύσεων πρέπει πρώτα να υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Μία έρευνα που πραγματοποίησε η World Bank Group το 2011, είχε αναγνωρίσει τέσσερις σημαντικούς παράγοντες για να επιλέξει κάποιος να επενδύσει σε μία χώρα: τους ανθρώπους, το κλίμα, τις σχέσεις και τις υποδομές.

Με βάση αυτή την έρευνα, το περιοδικό U.S. News & World Report, πραγματοποίησε μία νέα έρευνα με τις καλύτερες χώρες στις οποίες μπορεί να επενδύσει κάποιος το 2019. Το περιοδικό επικεντρώθηκε σε οκτώ βασικά στοιχεία που πρέπει να έχει κάποιος υπόψιν του πριν επενδύσει: επιχειρηματικότητα, οικονομική σταθερότητα, φορολογία, καινοτομία, εκπαιδικευμένο εργατικό προσωπικό, κατάλληλη τεχνολογία, δυναμισμός και διαφθορά. 
 
Δείτε παρακάτω τις δέκα καλύτερες χώρες που μπορείτε να επενδύσετε τώρα.

10. Νέα Ζηλανδία

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!