Μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων στα Bridges Awards

Δύο εβδομάδες απομένουν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία δηλώσεων συμμετοχής στα Bridges Awards. To νέο πρόγραμμα βραβείων, που υλοποιείται για πρώτη χρονιά φέτος στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» με στόχο την ανάδειξη και επιβράβευση της συνεργασίας μεταξύ των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν την πρότασή τους έως τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 στις 17:00 (ώρα Ελλάδας) στον δικτυακό τόπο http://awards.knowledgebridges.gr.

Τα Bridges Awards περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες βραβείων, τις «Γέφυρες Επιστημονικών Δικτύων» και τις «Γέφυρες Επιχειρηματικής Συνεργασίας». Η πρώτη κατηγορία επιβραβεύει μεμονωμένα επιστημονικά δίκτυα ή συνεργαζόμενα δίκτυα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που έχουν να επιδείξουν αξιόλογα αποτελέσματα, και στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον 15 μέλη από όλο τον κόσμο. Η δεύτερη κατηγορία εστιάζει σε επιχειρηματικά σχήματα, στα οποία συμμετέχουν Έλληνες και ξένοι υπήκοοι (ελληνικής ή μη καταγωγής), με στόχο την παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας με αντίκτυπο στη χώρα.

Οι βραβευθέντες των Bridges Awards θα λάβουν τα ακόλουθα χρηματικά έπαθλα: Για την κατηγορία των επιστημονικών δικτύων, το 1ο Βραβείο: 15.000 ευρώ, το 2ο Βραβείο: 12.000 ευρώ, το 3ο Βραβείο: 10.000 ευρώ και οι 3 Διακρίσεις: 5.000 ευρώ (ανά διάκριση). Για την κατηγορία των επιχειρηματικών συνεργασιών, το 1ο Βραβείο: 25.000 ευρώ, το 2ο Βραβείο: 20.000 ευρώ, το 3ο Βραβείο: 15.000 ευρώ και οι 3 Διακρίσεις: 10.000 ευρώ (ανά διάκριση).

Η αξιολόγηση των αιτήσεων βράβευσης θα διενεργηθεί από δύο ανεξάρτητες επιτροπές εμπειρογνωμόνων με εξειδίκευση σε θέματα επιχειρηματικότητας και επιστήμης. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τρία στάδια, (1) τον έλεγχο τυπικής εκπλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, (2) την αξιολόγηση των αιτήσεων βράβευσης και (3) τον έλεγχο της εγκυρότητας των συνοδευτικών δικαιολογητικών για τις υποψήφιες προς βράβευση αιτήσεις.

Φορείς υλοποίησης των Bridges Awards είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Σημειώνεται ότι μέσω της πρωτοβουλίας "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" (www.knowledgebridges.gr) υποστηρίζεται η δημιουργία δικτύωσης και η ανάπτυξη "γεφυρών" με τους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, δίνεται έμφαση στην επανασύνδεσή τους με τη χώρα, αξιοποιώντας ευκαιρίες δραστηριοποίησης και συνάπτοντας συνεργασίες με επιστήμονες, επαγγελματίες, φορείς και επιχειρήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στα Bridges Awards, στον δικτυακό τόπο http://awards.knowledgebridges.gr.

Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο

Bridges Awards
http://awards.knowledgebridges.gr

Βίντεο Bridges Awards 2019
https://www.youtube.com/watch?v=xFtkzqI1bHU

Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας
http://www.knowledgebridges.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!