"Χάνει" το greek yogurt η ΦΑΓΕ

Κατάρρευση των πωλήσεων στις βασικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται δείχνουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες 12 Αυγούστου η γαλακτοβιομηχανία ΦΑΓΕ για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Παρά το γεγονός ότι οι προοπτικές του greek yogurt και greek style yogurt είναι ευοίωνες -σ.σ. διεθνείς έρευνες προβλέπουν ανάπτυξη 8% ετησίως την περίοδο 2019-2025- οι πωλήσεις της γαλακτοβιομηχανίας της οικογένειας Φιλίππου υποχώρησαν το πρώτο εξάμηνο στα 258,3 εκατ. δολάρια 12,4% χαμηλότερες σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Η υποχώρηση αυτή οφείλεται στην πτώση των πωλήσεών της σε αξία σε ΗΠΑ, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο κατά 14,2%, 18,5% και 5,5% αντίστοιχα, ενώ έστω και οριακή κατά 0,8% ήταν η άνοδος των πωλήσεων της στην Ιταλία. Το 85,3% των πωλήσεων της να προέρχεται πλέον από τις διεθνείς αγορές από 84,2% που ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Το διψήφιο ποσοστό υποχώρησης των πωλήσεών της αποδίδεται από τη διοίκηση της ΦΑΓΕ στη μείωση των κατ’ όγκο πωλήσεων της κατά 5,2%, στη μείωση της μέσης καθαρής τιμής πώλησης σε όλες τις αγορές κατά 4,5% και στον αρνητικό αντίκτυπο 2,7% της ενίσχυσης του δολαρίου έναντι του ευρώ και της βρετανικής λίρας. Η μείωση κατά 5,2% στον όγκο πωλήσεων προήλθε από την πτώση 11,6% του όγκου πωλήσεων στις ΗΠΑ και 0,9% Ελλάδα ενώ άνοδο 9,5% και 7,6% σημείωσε ο όγκος πωλήσεών σε Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο.
 Σε ό,τι αφορά τις τιμές αγοράς της πρώτης ύλης αυτές αυξήθηκαν στις ΗΠΑ και στις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις της (σ.σ. στην Ελλάδα) κατά 15,4% και 34,5%, αντίστοιχα.

Το λειτουργικό κέρδος μειώθηκε κατά 33,5% στα 31,7 εκατ. δολάρια, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων περιορίσθηκε στο 12,3% από 16,1%. Αντιθέτως τα καθαρά κέρδη ως ποσοστό επί των πωλήσεων αυξήθηκαν στο 4,8% από 4,1%. Σημαντική ήταν και οι υποχώρηση στα κέρδη προ φόρων τα οποία περιορίστηκαν στα 17,6 εκατ. δολάρια από 34,3 εκατ. δολάρια και στα καθαρά κέρδη τα οποία μειώθηκαν στα 14,2 εκατ. δολάρια από 26 εκατ. δολαρίων.

"Μαχαίρι" στις επενδύσεις

Σε επίπεδο δευτέρου τριμήνου οι πωλήσεις σε αξία μειώθηκαν 11,7% στα 130,5 εκατ. δολάρια, με τις πωλήσεις σε ΗΠΑ, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο να καταγράφουν πτώση 14,5%, 16% και 7,5% αντίστοιχα. Αντιθέτως στην Ιταλία ενισχύθηκαν κατά 5,3%. Η μείωση αυτή αποδίδεται στη μείωση των πωλήσεων κατά όγκο κατά 5,3%, στη μείωση της μέσης καθαρής τιμής πώλησης σε όλες τις αγορές κατά 4,2% και στην αρνητική επίπτωση κατά 2,2% της ενίσχυσης του δολαρίου έναντι του ευρώ και της λίρας Αγγλίας.

Πτωτικά κινήθηκαν και οι πωλήσεις της σε όγκο το δεύτερο τρίμηνο κατά 5,3% λόγω της μείωση των πωλήσεων σε όγκο στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 11,6%. Αντιθέτως αύξηση σημειώθηκε στον όγκο πωλήσεων σε Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα κατά 7,2%, 3,6% και 2% αντίστοιχα. Εκτός από τα οικονομικά της αποτελέσματα τα οποία πιέστηκαν, μειωμένες ήταν στο εξάμηνο και οι επενδύσεις.

Από τις κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 10,6 εκατ. δολαρίων το πρώτο εξάμηνο -22,3 εκατ. δολάρια το εξάμηνο του 2018-, 7,2 εκατ. δολάρια σχετίζονται με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες της αμερικανικής εγκατάστασης, 1,6 εκατ. δολάρια με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (κυρίως συντήρηση) για τις εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και 1,8 εκατ. δολάρια με τη νέα μονάδα παραγωγής στο Λουξεμβούργο, για την πορεία και το μέλλον της οποίας η διοίκηση της ΦΑΓΕ δεν παρέχει περαιτέρω πληροφόρηση. Πληροφόρηση δεν παρέχεται ούτε για το επικείμενο Brexit και τις επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχει αυτό στη δραστηριότητα της στη Μεγάλη Βρετανία.

capital.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!