Νέο deal στην αυτοκινητοβιομηχανία;

Η Toyota Motor Corporation και η Suzuki Motor Corporation ανακοίνωσαν ότι οι δύο εταιρείες συνήψαν συμφωνία για μια κεφαλαιακή συμμαχία, “Alliance”, προκειμένου να δημιουργήσουν και να προωθήσουν μια μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ τους σε νέους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της αυτόνομης οδήγησης.

Σκοπός της Συμμαχίας Toyota – Suzuki

Οι δύο εταιρείες άρχισαν να εξετάζουν μια εταιρική σχέση στις 12 Οκτωβρίου 2016 και έκτοτε συνέχισαν να εξετάζουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Στo τέλος Μαρτίου του τρέχοντος έτους, ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν συγκεκριμένες εκτιμήσεις προκειμένου να αναπτύσσουν από κοινού προϊόντα και να συνεργαστούν στην παραγωγή, πέραν της προώθησης της αμοιβαίας προσφοράς προϊόντων, συνδυάζοντας τη δύναμη της Toyota στις τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης και τη δύναμη της Suzuki σε τεχνολογίες για συμπαγή οχήματα.

Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας αντιμετωπίζει σήμερα ένα σημείο καμπής χωρίς προηγούμενο, τόσο σε μέγεθος όσο και σε έκταση, όχι μόνο λόγω των ενισχυμένων περιβαλλοντικών κανονισμών, αλλά και λόγω νεοεισερχομένων από διαφορετικές βιομηχανίες και διαφοροποιημένες επιχειρήσεις κινητικότητας. Οι δύο εταιρείες σκοπεύουν να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη, ξεπερνώντας τις νέες προκλήσεις που αφορούν την αυτοκινητοβιομηχανία, οικοδομώντας και εμβαθύνοντας τις σχέσεις συνεργασίας σε νέους τομείς, συνεχίζοντας να είναι ανταγωνιστές, πέρα από την ενίσχυση των τεχνολογιών και των προϊόντων στα οποία ειδικεύεται κάθε εταιρεία και των υφιστάμενων επιχειρηματικών τους βάσεων.

Η εκτέλεση της συμφωνίας για κεφαλαιακή συμμαχία αποτελεί επιβεβαίωση και έκφραση του αποτελέσματος των ειλικρινών και προσεκτικών συζητήσεων μεταξύ των δύο εταιρειών, σύμφωνα με την κοινή τους ανακοίνωση, και θα χρησιμεύσει για την οικοδόμηση και την προώθηση της μελλοντικής τους εταιρικής σχέσης σε νέους τομείς.

Λεπτομέρειες της Συμμαχίας

Για να αναπτύξουν και να προωθήσουν μια μακροπρόθεσμη εταιρική σχέση μεταξύ τους, οι εταιρείες σχεδιάζουν να αποκτήσουν μερίδια η μία της άλλης με βάση τη Συμμαχία.

Η Toyota σχεδιάζει να εξαγοράσει 24.000.000 κοινές μετοχές της Suzuki (4,94% του συνολικού αριθμού των μετοχών που εκδόθηκαν από την Suzuki στις 31 Μαρτίου 2019 -εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών- συνολικής αξίας 96 δισ. γιεν ή 818,5 εκατ. ευρώ). Αυτό ισοδυναμεί με το 0,2% των μετοχών της Toyota από την τιμή κλεισίματος της 28ης Αυγούστου, πριν από την ανακοίνωση.

Ομοίως, η Suzuki σκοπεύει να αγοράσει μετοχές της Toyota ισοδύναμες με 48 δισ. γιεν. ή 409,3 εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία φέρνει την Suzuki στην σφαίρα επιρροής της Toyota, παράλληλα με την Daihatsu, την Hino, τη Subaru, τη Mazda και την Yamaha.

Οι εξαγορές των μετοχών θα πραγματοποιηθούν μετά την έγκριση των αρχών ανταγωνισμού

Πηγή: fleetnews.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!