Πώς θα λειτουργήσει το "Λευκό Μητρώο" επιχειρήσεων

Λιγότερους ελέγχους από τους μηχανισμούς του υπουργείου Εργασίας θα έχουν όσες επιχειρήσεις αποδειχθούν συνεπείς σε σχέση με τις ασφαλιστικές και εργασιακές υποχρεώσεις τους και παράλληλα διατηρούν ή ακόμα καλύτερα αυξάνουν το προσωπικό τους.

Αυτό προβλέπει το σχέδιο το οποίο επεξεργάζεται η κυβέρνηση σε σχέση με τη διαμόρφωση ενός "Λευκού Μητρώου" για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Για να ενταχθεί μία επιχείρηση στο εν λόγω σχεδιαζόμενο "Μητρώο" θα πρέπει να πληροί τόσο θεσμικά, όσο και ευρύτερα οικονομικά κριτήρια, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr.

Για παράδειγμα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως τέτοια κριτήρια μπορεί να είναι:

*Η διατήρηση στο ίδιο επίπεδο για ένα ορισμένο, τουλάχιστον, χρονικό διάστημα ή ακόμα, καλύτερα, η αύξηση του πλήθους των εργαζομένων. Αυτό σημαίνει πως για να ενταχθεί μία επιχείρηση στο "Λευκό Μητρώο" θα πρέπει να μην έχει κάνει απολύσεις ή ακόμη, να έχει κάνει επιπλέον προσλήψεις.

*Η συνέπεια στην καταβολή των εισφορών προς τους ασφαλιστικούς φορείς. Με άλλα λόγια, μία "λευκή" επιχείρηση θα πρέπει να πληρώνει εμπρόθεσμα τις τακτικές εισφορές της στα ταμεία και αν έχει ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση, να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους της.

*Η τήρηση της εργασιακής νομοθεσίας. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει από μία επιχείρηση να μην έχει παραβεί τους κανονισμούς που διέπουν τους όρους εργασίας των απασχολούμενων της.

Όποια επιχείρηση τηρεί τους παραπάνω όρους, θα μπορεί να ενταχθεί στο "Λευκό Μητρώο".

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η επιβράβευση για τις επιχειρήσεις θα είναι ο περιορισμός των ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας (πχ τα ασφαλιστικά ταμεία, την Επιθεώρηση Εργασίας).

Πληροφορίες, επίσης,του Capital.gr, αναφέρουν πως το σενάριο που προέβλεπε ως "ανταμοιβή" προς τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο "Μητρώο" την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών τους, δεν φαίνεται να "περπατά". Δηλαδή, δεν είναι πλέον πιθανόν να συμβεί κάτι τέτοιο.

Και αυτό διότι η κυβέρνηση, προωθεί, παράλληλα με το "Λευκό Μητρώο", τη μείωση των εισφορών επί της μισθωτής απασχόλησης.

Έτσι, όπως ερμηνεύουν κύκλοι της αγοράς τους παραπάνω σχεδιασμούς, δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν δύο "ταχύτητες" επιχειρήσεων με την πρώτη να ανήκει στο "Λευκό Μητρώο" και να πληρώνει διπλά μειωμένες εισφορές και τη δεύτερη να μην ανήκει στο "Λευκό Μητρώο" και να επωφελείται μόνο από τη μία "δόση" της μείωσης των εισφορών.

capital.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!