Σημαντική επένδυση σε ελληνική εταιρεία τροφίμων

Η Elikonos Capital Partners S.ár.l., εταιρία επιχειρηματικών συμμετοχών, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της περιόδου διάθεσης του δεύτερου κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών Elikonos 2 S.C.A. SICAR (“Elikonos 2”) ύψους €71εκ.

Το Elikonos 2 έχει σαν στόχο την χρηματοδότηση αναπτυσσόμενων Ελληνικών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (SMEs). Στο Elikonos 2 συμμετέχουν μεταξύ άλλων το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund), το οποίο συνιστά μια επενδυτική πλατφόρμα και αποτελεί πρωτοβουλία του Ελληνικού Κράτους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (πρώην Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.).

Το Equifund χρηματοδοτείται από το Ελληνικό «Ταμείο Συμμετοχών» (Greek ESIF Fund of Funds TAESYM) από την Ευρωπαϊκή Ένωση/ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (European Regional Development Fund )/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) (Operational Programme EPANEK), το EIF και Θεσμικούς επενδυτές, και έχει στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την δημιουργία Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών στην Ελλάδα σε συνεργασία με εξουσιοδοτημένους ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς φορείς.

To Elikonos 2 ανακοινώνει την πρώτη του επένδυση ύψους €3εκ. στην εταιρία «Προϊόντα Ζύμης Ροδούλα Α.Ε», μία από τις κορυφαίες εταιρίες κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης και γλυκού στην Ελλάδα με εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες. Η Εταιρία παράγει τα προϊόντα της σε 2 εγκαταστάσεις στην Αττική και λειτουργεί κέντρα διανομής σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Η Εταιρία απασχολεί 235 άτομα προσωπικό. Την χρήση 2018 είχε πωλήσεις €16,5εκ. και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων €1,8εκ.

businessnews.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!