Στην τελική ευθεία ο ευρωπαικός προυπολογισμός για το 2020-2027

Στη φάση των τελικών διαπραγματεύσεων για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μπαίνει η ΕΕ, αφού στόχος είναι να ληφθούν αποφάσεις μέχρι το τέλος του έτους.

Σε αυτό το πλαίσιο η φινλανδική προεδρία έδωσε προθεσμία μέχρι τις 26 Αυγούστου προκειμένου να γνωστοποιήσουν τα κράτη-μέλη τις απαιτήσεις και τις "κόκκινες γραμμές" τους σε ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την περίοδο μετά το 2020, όπως ανέφερε σε ενημέρωση του Τύπου στις Βρυξέλλες, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για Ευρωπαϊκά θέματα, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, που συμμετείχε σήμερα στο συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. 
 
Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) είναι ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ. Καθορίζει τα όρια των δαπανών της ΕΕ - συνολικά καθώς επίσης και για διάφορους τομείς δραστηριοτήτων - για μια περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών. Τα πρόσφατα ΠΔΠ κάλυπταν συνήθως επτά έτη.

Σκοπός του είναι:
  • να ευθυγραμμίσει τις δαπάνες της ΕΕ με τις πολιτικές της προτεραιότητες
  • να εξασφαλίσει τη δημοσιονομική πειθαρχία της ΕΕ
  • να διευκολύνει την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ
  • να καταστήσει πιο προβλέψιμα τα οικονομικά της ΕΕ

Ο προϋπολογισμός του 2020 είναι ο τελευταίος του τρέχοντος ΠΔΠ

Ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους είναι ο τελευταίος που εντάσσεται στο τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Συνεχίζεται η υποστήριξη για την ανάπτυξη και την απασχόληση στο τελευταίο προυπολογισμό (2020) του προυγούμενου ΠΔΠ με βασική προτεραιότητα εξακολουθεί να είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας. 
 
Ως εκ τούτου,ενισχύονται τα προγράμματα του τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση», για τον οποίο αναμένεται να διατεθούν συνολικά 24 δισ. ευρώ (+2,72% σε σύγκριση με το 2019).

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στον προϋπολογισμό για το 2020 θα αφορούν τα ευρωπαϊκά δορυφορικά συστήματα πλοήγησης (EGNOS και Galileo: 1,2 δισ. ευρώ ή +74,75%), την πτυχή «Ενέργεια» της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (1,2 δισ. ευρώ ή +24,94%) και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (166 εκατ. ευρώ, +15,88%). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το Συμβούλιο υποστήριξε τα επίπεδα χρηματοδότησης που πρότεινε η Επιτροπή.

Προβλέπονται επίσης αυξήσεις για τα εμβληματικά προγράμματα «Ορίζων 2020» (12,8 δισ. ευρώ ή +3,73%) και Erasmus+ (2,8 δισ. ευρώ ή +2,49%) της ΕΕ, καθώς και το πρόγραμμα COSME, που υποστηρίζει τις ΜΜΕ και την επιχειρηματικότητα, και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που θα συμβάλει στην προετοιμασία της μετάβασης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας για την περίοδο 2021-2027 (+7,06% και +4,08%, αντίστοιχα). 
 
Ο τομέας «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» ενισχύεται με επιπλέον κονδύλιο των 633,6 εκατ. ευρώ, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 2,23% σε σύγκριση με το 2019.
Άλλοι τομείς προτεραιότητας

Το Συμβούλιο στηρίζει επίσης την ενίσχυση του προγράμματος LIFE, το οποίο παρέχει χρηματοδότηση για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (580 εκατ. ευρώ ή +3,85%). 
 
Συνολικά, σχεδόν το 20% των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ προβλέπεται να διατεθούν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τον στόχο της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. 
 
Στον τομέα της μετανάστευσης, εγγράφονται στον προϋπολογισμό επιπλέον πόροι για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) (101,4 εκατ. ευρώ ή +32,4% σε σύγκριση με το 2019) για τη δημιουργία μόνιμου σώματος 10 000 συνοριοφυλάκων έως το 2027.

Για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, παρέχεται αυξημένη κατά 156,2 εκατ. ευρώ χρηματοδότηση για τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης, που βοηθά τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. 
 
Σε ό,τι αφορά την εξωτερική δράση του τομέα «Η Ευρώπη στον κόσμο», η συνολική μείωση των αναλήψεων υποχρεώσεων σε σύγκριση με το 2019 δικαιολογείται από τη λήξη της περιόδου για τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις σε σχέση με τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία. 
 
Οι γραμμές του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ) για την Τουρκία προσαρμόστηκαν εκ νέου προς τα κάτω σε σύγκριση με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό, ώστε να φθάσουν στα επίπεδα του 2019. Τα σχετικά κονδύλια ανακατανεμήθηκαν, μεταξύ άλλων ως ενισχυμένη στήριξη για τα Δυτικά Βαλκάνια.
ered.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!