Αύξηση 100% στα κέρδη προ φόρων του ΟΛΠ το 2018

Tις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη Διανομή Μερίσματος για την εταιρική χρήση 2018, ενέκρισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε.


Ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου η διανομή μερίσματος ανέρχεται σε 0,424 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 0,1712 ευρώ για την προηγούμενη χρήση (αύξηση 148%).

Τα σημαντικότερα μεγέθη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2018 έχουν ως εξής:

- Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 132,9 εκατ. ευρώ έναντι 111,5 εκατ. της χρήσης 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 19,2%.

- Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 42,3 εκατ.ευρώ έναντι 21,2 εκατ. ευρώ της χρήσης 2017 παρουσιάζοντας αύξηση 100%.

- Το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 147% σε 27,9 εκατ.ευρώ έναντι 11,3 εκατ.ευρώ της χρήσης 2017.

- Η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει 4,8 εκατ.ευρώ ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση 2018 έναντι 4,1 εκατ.ευρω το 2017.

- Τα διαθέσιμα ανήλθαν σε 80,9 εκατ.ευρώ έναντι 61,9 εκατ. ευρώ το 2017.

Ο πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Yu Zenggang προήδρευσε της Συνέλευσης και δήλωσε: «Το 2018 ήταν η πιο επιτυχής χρονιά από άποψη κερδοφορίας. Τα επιτυχημένα οικονομικά αποτελέσματα του λιμένος συμβάλλουν θετικά και στην ελληνική οικονομία όπως και όλες οι επενδύσεις που συμπεριλαμβάνονται στο Master Plan θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας». 
 
ered.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!