Υψηλός ο βαθμός δυσκολίας εξεύρεσης εργασίας στον κλάδο του Θαλάσσιου Τουρισμού

Μεγάλη έρευνα στην οποία καταγράφηκε η άποψη των νέων για την προσφορά και τη ζήτηση εργασίας στο θαλάσσιο Τουρισμό πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του YES Forum. Στόχος ήταν η σύγκριση των απόψεων των νέων και των εταιρειών για την προσφορά και τη ζήτηση εργασίας στο θαλάσσιο Τουρισμό Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 54% των συμμετεχόντων που ερωτήθηκαν δεν εργάζονται, το 30% εργάζονται σε άλλο τομέα, ενώ ένα 16% εργάζεται ήδη στη ναυτιλία. Το 45% των ερωτηθέντων σημείωσε ότι επιθυμεί να εργαστεί στη ναυτιλία και το 7% συμμετείχε στο συνέδριο επειδή ενδιαφέρεται να εργαστεί στο θαλάσσιο τουρισμό.

Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν ότι οι Έλληνες υποψήφιοι για εργασία, σε ποσοστό 54%, δεν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί.

Όσον αφορά τον βαθμό δυσκολίας εξεύρεσης εργασίας στον κλάδο, οι εταιρείες θεωρούν ότι είναι αρκετά υψηλός. Επίσης, σε ποσοστό 92% πιστεύουν ότι οι νέοι δεν έχουν την κατάλληλη κατάρτιση και σε ποσοστό 80% ότι δεν διαθέτουν αρκετή εμπειρία. Οι εταιρείες πιστεύουν ότι ο κρισιμότερος παράγοντας είναι η εμπειρία στον συγκεκριμένο εργασιακό τομέα, αλλά και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των υποψηφίων. Σε ποσοστό 77% οι ερωτηθέντες, τόσο από τις εταιρείες όσο και από τους νέους, απάντησαν ότι θαλάσσιος τουρισμός σημαίνει κρουαζιέρα.

Την έρευνα πραγματοποίησε η Focus Bari

Η Δανάη Μπεζαντάκου, ιδρύτρια του YES Forum & CEO της NAVIGATOR SHIPPING CONSULTANTS, υπογραμμίζει ότι σκοπός του YES είναι προτρέψει τους νέους αυτής της χώρας να κατανοήσουν πως υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μείνουν εδώ και να αντιληφθούν ότι η ναυτιλία και ο τουρισμός μας είναι οι δύο βασικοί πυλώνες της Ελληνικής οικονομίας στους οποίους μπορούν να ακουμπήσουν, να προκόψουν μέσα από αυτούς και να επιτύχουν κάνοντας μας περήφανους διεθνώς.

newmoney.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!