Πώς οι ασφάλειες προστατεύουν το σημαντικότερο κεφάλαιο της επιχείρησής σας

Μετά τη μισθοδοσία, ποια θα μπορούσε να είναι η πιο σημαντική παροχή για έναν εργαζόμενο; Οι μελέτες λένε, ένα ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Για τον εργαζόμενο θεωρείται σημαντικό γιατί συμπληρώνει και αναβαθμίζει τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης. Για την επιχείρηση, γιατί προάγει τις εργασιακές σχέσεις και συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, ενισχύοντας το αίσθημα της ασφάλειας. Με άλλα λόγια είναι ένας τρόπος ανταμοιβής των εργαζομένων μίας επιχείρησης που κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα όλο και περισσότερο.


Τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια χρηματοδοτούνται κυρίως από την εργοδοσία και διαφέρουν από τα ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ως προς: το είδος του συμβολαίου που είναι ένα και μόνο, το κόστος που είναι πολύ χαμηλό, ως προς την ικανότητα ασφαλισιμότητας και την τιμολόγηση. Η προστασία από τα ομαδικά συμβόλαια παρέχεται σε ετήσια βάση, ενώ σε περίπτωση που απολυθεί ή παραιτηθεί ένας εργαζόμενος, οι καλύψεις από ομαδικές μπορούν να μετατραπούν σε ατομικές.

Τι περιλαμβάνουν τα προγράμματα αυτά και ποιο το κόστος τους

Τα ομαδικά ασφαλιστήρια συνήθως περιλαμβάνουν καλύψεις που αφορούν την προστασία του εργαζομένου καθώς και της οικογένειας του από απρόβλεπτες και ανεπιθύμητες καταστάσεις. Αυτές μπορεί να είναι απώλεια ζωής, ανικανότητα από ατύχημα, καθώς και απώλεια εισοδήματος, καλύψεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας νοσοκομειακής περίθαλψης, επίδομα νοσοκομειακής περίθαλψης, χειρουργικής επέμβασης, προληπτική ιατρική, δημιουργία σύνταξης – παροχές εφ’ άπαξ ή περιοδικών καταβολών.

Οι καλύψεις των ομαδικών ασφαλιστηρίων χτίζονται. Έτσι, το ποσό που θα δαπανήσει μία επιχείρηση για την ασφάλιση των εργαζομένων της εξαρτάται από το κονδύλι που έχει καθορίσει στον προϋπολογισμό της. Το ιδανικότερο είναι τα προγράμματα αυτά να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των εργαζομένων μίας επιχείρησης σε συνδυασμό και με τις δαπάνες που προϋπολογίζει. Στα προγράμματα αυτά παρέχει και η δυνατότητα διεύρυνσης καλύψεων. 
 
 

SOS

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα συνταξιοδοτικά προγράμματα προκαθορισμένων παροχών, όπου παίζει σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό του προγράμματος η θεμελίωση δικαιώματος επί των εισφορών που καταβάλλει ο εργοδότης.
Τα οφέλη και η ειδική φορολογική μεταχείριση

Για μία επιχείρηση πολλά είναι τα οφέλη, αλλά τα βασικότερα είναι τα εξής δύο: Πρώτον, αύξηση της παραγωγής, καθώς ευχαριστημένοι εργαζόμενοι σημαίνει ανάπτυξη για τον εργοδότη. Και δεύτερον, μείωση φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία 4172/2013 και το είδος των συμβολαίων.

Στα ομαδικά ασφαλιστήρια ζωής και υγείας εξαιρούνται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη ή για την κάλυψης ζωής ή ανικανότητας μέχρι ποσού 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Τα ασφάλιστρα που καταβάλλει ο εργοδότης για τα ομαδικά συνταξιοδοτικά έχουν πλήρη φορολογική αναγνώριση καθώς αναγνωρίζονται ως παραγωγική δαπάνη. Οι εθελοντικές επίσης εισφορές των εργαζομένων απαλλάσσονται από τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος μισθωτών.

Η φορολόγηση συσσωρευμένου κεφαλαίου στο ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου είναι αυτοτελής και ο φόρος παρακρατείται πριν την καταβολή του ποσού.

Σε περίπτωση μόνιμης ή ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου, ο δικαιούχος του ασφαλίσματος λαμβάνει το σύνολο της αποζημίωσης, χωρίς να επιβαρύνεται φορολογικά. Αντίθετα, σε περίπτωση θανάτου, το ασφάλισμα φορολογείται με την νομοθεσία που διέπει το φόρο κληρονομιάς. 
 
 

Διαφέρουν τα τιμολόγια των ασφαλιστικών

Μικρές είναι οι διαφορές μεταξύ των ασφαλιστικών για την ασφάλιση ζωής, ωστόσο τα τιμολόγια από τα υπόλοιπα είδη καλύψεων διαφέρουν ανάλογα με την εμπορική πολιτική της κάθε ασφαλιστικής και το underwriting. Το underwriting είναι μία λέξη για την οποία δεν υπάρχει στα ελληνικά ακριβής μετάφραση, μπορούμε ωστόσο να πούμε ότι είναι η αξιολόγηση και ο καθορισμός των κινδύνων. Κάθε ασφαλιστική καθορίζει τις τιμές των ασφαλίστρων, έχοντας κάνει αναλογιστικές μελέτες οι οποίες την βοηθούν στο να σταθμίσουν τους κινδύνου και να τους τιμολογήσουν. 
 
 

Κριτήριο επιλογής η σωστή διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων

Η επιλογή της ασφαλιστικής παίζει σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες που παρέχει, τις καλύψεις, τις έξτρα παροχές που μπορεί να δώσει.

Οι ασφαλιστικές που θα ξεχώριζαν είναι αυτές που διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία, αυτές που με πολύ απλές διαδικασίες μπορούν να καλύψουν αποτελεσματικά τις ανάγκες του πελάτη και που ενημερώνουν για τις καλύψεις του προγράμματος τους εργαζομένους σε τακτά χρονικά διαστήματα, οι ασφαλιστικές οι οποίες έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στο να διαχειρίζονται σωστά τα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια με σωστές τοποθετήσεις. Τέλος, αυτές οι ασφαλιστικές που τα διαχειριστικά έξοδα δεν επιβαρύνουν τις αποδόσεις των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων

Οι πολυεθνικές και μεγάλες επιχειρήσεις συνήθως κλείνουν τις συμφωνίες με μεσιτικά γραφεία ή κατευθείαν με ασφαλιστικές. Αντίθετα, οι μικρότερες επιχειρήσεις με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
 
 
Έλενα Ερμείδου
Δημοσιογράφος - Section Editor
epixeiro.gr 


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!