Χρήματα "στο στρώμα": Πού μας συμφέρει να τα επενδύσουμε;

Αν ένας πολίτης έχει 50.000 ευρώ διαθέσιμα τα οποία είναι σε κάποια θυρίδα ή κρυμμένα σε κάποιο στρώμα και θέλει να τα αξιοποιήσει έχει μια σειρά από επιλογές που έχουν να κάνουν με το αν επιθυμεί να πάρει ρίσκο ή όχι.

Ένας συντηρητικός επενδυτής στρέφεται κατά βάση στις προθεσμιακές καταθέσεις που προσφέρουν τα τραπεζικά ιδρύματα. Οι αποδόσεις ωστόσο που προκύπτουν από αυτή την επιλογή δεν είναι καθόλου ελκυστικές.

Οι τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων ξεκινούν από 0,25% και φτάνουν 0,6% .Προκύπτει κέρδος για τον καταθέτη από 53 έως 85 ευρώ (μετά την παρακράτηση φόρων) το εξάμηνο αναλόγως το καταθετικό πρόγραμμα που θα επιλέξει.

Για να προσελκύσουν επενδυτές οι τράπεζες προσφέρουν στους πελάτες τους σύνθετα καταθετικά προϊόντα, τα οποία χωρίς την ανάληψη ρίσκου αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο σαφώς υψηλότερων αποδόσεων.

Μπορεί ένας επενδυτής να καταθέσει ένα μέρος του κεφαλαίου του (15.000 – 20.000) σε έναν προθεσμιακό λογαριασμό και το υπόλοιπο ποσό να επιλέξει κάποιο προϊόν μεγαλύτερης απόδοσης.

Τα προϊόντα αυτά προσφέρουν πολύ καλύτερες αποδόσεις αλλά προϋποθέτουν μεγάλο ορίζοντα επένδυσης, 10-15 ετών.

· Οι τράπεζες σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν στους πελάτες τους επενδυτικά-ασφαλιστικά προγράμματα πολυετούς διάρκειας (συνήθως δέκα ετών), τα οποία αποφέρουν ετήσιες αποδόσεις που μπορούν να φτάσουν στο 1,5% ή και στο 2%. Για παράδειγμα, πρόγραμμα της συγκεκριμένης κατηγορίας εφάπαξ καταβολής ύψους 17.000 ευρώ, αποδίδει στη λήξη της δεκαετίας 19.280 ευρώ, ή μηνιαίο ποσό που θα ενισχύει τη σύνταξη του πελάτη από την κοινωνική του ασφάλιση.

· Δεκαετές πρόγραμμα ασφάλισης ζωής, εφάπαξ καταβολής συνδεδεμένο με επενδύσεις. Το 5% του κεφαλαίου κατευθύνεται σε ασφαλιστικό προϊόν και το υπόλοιπο 95% σε: α) αμοιβαίο κεφάλαιο με έμφαση τα ελληνικά κρατικά ομόλογα και β) σε παράγωγα σχετιζόμενα με την πορεία χρηματιστηριακών δεικτών μεγάλων χρηματιστηρίων.

Σε περίπτωση που μέσα στη δεκαετία το Α/Κ δεν καταγράψει πτώση και οι δείκτες Euro Stoxx 50, S&P 500 και Nikkei 225 διατηρηθούν σταθεροί ή ανεβούν, τότε η απόδοση του αποταμιευτή διαμορφώνεται στο +26,5%. Με βάση ένα άλλο μετριοπαθές σενάριο, η απόδοση δεκαετίας υπολογίζεται σε 6,75%, ενώ σε ένα ακραία αρνητικό σενάριο είναι πιθανή και η απώλεια κεφαλαίου.

Άλλα προϊόντα

-Καταθετικό πρόγραμμα ετήσιας διάρκειας με επιτόκιο που κυμαίνεται μεταξύ του ελάχιστου 0,2% και του 7%. Το ύψος της απόδοσης εξαρτάται από την πορεία και τη διακύμανση του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας (FTSE-Athex/25). Ειδικότερα, η απόδοση του καταθέτη ισούται με το 7% μείον το άθροισμα των αρνητικών διμηνιαίων μεταβολών του FTSE-Athex/25, με τυχόν θετικές διμηνιαίες μεταβολές να μη λαμβάνονται υπόψη.

-Προθεσμιακή κατάθεση «ειδικού τύπου» διετούς διάρκειας με εγγυημένο το αρχικό κεφάλαιο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της και απόδοση κάθε εξάμηνο ίση με το LIBOR της αγγλικής λίρας έξι μηνών. Ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια ζωής του προϊόντος, λαμβάνοντας τουλάχιστον το 100% του αρχικού του κεφαλαίου.

-Προϊόν που απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να διαθέτουν αποταμιεύσεις σε δολάρια. Είναι τριετούς διάρκειας, αποδίδει τόκους κάθε τρίμηνο και ο επενδυτής έχει εξασφαλισμένο το κεφάλαιό του καθ’ όλη τη διάρκεια του προϊόντος. Πώς όμως προκύπτει η απόδοση του αποταμιευτή;

Για κάθε τρίμηνο του πρώτου έτους, το επιτόκιο ανέρχεται σε 3,5%, αν το LIBOR τριμήνου του αμερικανικού νομίσματος κλείσει στο όριο μεταξύ του 1,5% και του 3,25% (εκτός ορίου, ο αποταμιευτής δεν εισπράττει καθόλου τόκο).

Για κάθε τρίμηνο του δεύτερου έτους, το επιτόκιο ανέρχεται σε 4%, αν το LIBOR τριμήνου του αμερικανικού νομίσματος κλείσει στο όριο μεταξύ του 1,5% και του 3,50% (εκτός ορίου, ο αποταμιευτής δεν εισπράττει καθόλου τόκο).

Και για κάθε τρίμηνο του τρίτου έτους, το επιτόκιο ανέρχεται σε 4,5%, αν το LIBOR τριμήνου του αμερικανικού νομίσματος κλείσει στο όριο μεταξύ του 1,5% και του 3,75% (εκτός ορίου, ο αποταμιευτής δεν εισπράττει καθόλου τόκο).

Ο κάτοχος δολαρίων υπόκειται και στον κίνδυνο του νομίσματος, καθώς αυτό μπορεί κατά τη διάρκεια της τριετίας να ανατιμηθεί ή να διολισθήσει έναντι του ευρώ.

Επένδυση σε ακίνητα

Υπάρχει και η επιλογή της επένδυσης σε αγορά ακινήτων. Οι τράπεζες έχουν αρχίσει να ανοίγουν δειλά δειλά τις κάνουλες των χρηματοδοτήσεων για τα στεγαστικά δάνεια.

Τα χορηγούν όμως με μεγάλη προσοχή στους υποψήφιους επενδυτές. Σε κάθε περίπτωση όποιος θέλει να πάρει στεγαστικό δάνειο θα πρέπει να μετάσχει στην αγορά του ακινήτου με ίδια κεφάλαια σε ποσοστό τουλάχιστον 25%. Αν θέλει για παράδειγμα να αγοράσει κατοικία αξίας 100 χιλιάδων ευρώ θα πρέπει να μπορεί να διαθέσει τουλάχιστον 25 χιλιάδες ευρώ από την τσέπη του.

Αυτό που κατέδειξε πρόσφατη έρευνα είναι πως αν ο επενδυτής πάρει ένα δάνειο από πιστωτικό ίδρυμα με επιτόκιο 5% και χρηματοδοτήσει την αγορά με το 25% του συνολικού ποσού αγοράς θα βγει κερδισμένος. Στις περισσότερες των περιπτώσεων το ενοίκιο που θα λαμβάνει ο επενδυτής είναι διπλάσιο της δόσης του δανείου.

businessnews.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!