Νέοι κανονισμοί για τα πάρκινγκ βαρέων οχημάτων στην Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την οποία καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις ανάπτυξης υποδομών στάθμευσης οχημάτων βαρέων οχημάτων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και της κυκλοφοριακής τους σύνδεσης με τις εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς.


Μεταξύ άλλων, στην απόφαση καθορίζονται η διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση με το οδικό δίκτυο, η χωροθέτηση των σταθμών, οι απαιτούμενες παροχές και λοιπές υποδομές εξυπηρέτησης οχημάτων, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές και λεπτομέρειες του κατάλληλου σχεδιασμού των χώρων, συμπεριλαμβανομένων και ενδεικτικών σκαριφημάτων.

Οι σταθμοί ταξινομούνται ανάλογα: 
 
α) Με την ωφέλιμη επιφάνεια του χώρου στάθμευσης σε:
1. Μικρού μεγέθους, με εμβαδόν ωφέλιμης επιφάνειας μικρότερο ή ίσο των 1.000 m2
2. Μεσαίου μεγέθους, με εμβαδόν ωφέλιμης επιφάνειας μεγαλύτερο από 1.000 m2 και μικρότερο ή ίσο των 3.500 m2
3. Μεγάλου μεγέθους, με εμβαδόν ωφέλιμης επιφάνειας χώρου στάθμευσης μεγαλύτερο από 3.500 m2

β) Με τη διαμόρφωση τους σε:
1. Στεγασμένους.
2. Υπαίθριους.

Η χωροθέτηση των σταθμών επιτρέπεται σε περιοχές που προβλέπεται η χρήση «Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα) αυτοκινήτων, χωρίς περιορισμό είδους και βάρους, σκαφών και τουριστικών λεωφορείων» σύμφωνα με το π.δ. 59/2018 (Α' 114) όπως ισχύει.
Ειδικά για τους σταθμούς μέσου και μεγάλου μεγέθους, απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία τους:

α. Σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από νοσοκομείο ή κλινική.
β. Σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου αποθηκών εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών.
γ. Σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από το περίγραμμα ορατών αρχαιολογικών χώρων ή κηρυγμένων μνημείων, τηρουμένων και των διατάξεων περί προστασίας των αρχαιολογικών χώρων.
δ. Σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων (m) από σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή από ενοριακούς Ναούς.
ε. Όταν το πλησιέστερο σημείο της εισόδου - εξόδου του σταθμού είναι σε απόσταση μικρότερη των 40 μέτρων από φωτεινούς σηματοδότες και οδικούς κόμβους.
στ. Όταν δεν εξασφαλίζονται, πριν από το σταθμό, λόγω της οριζοντιογραφίας ή και της μηκοτομής της οδού ή λόγω πλευρικών εμποδίων, τα μήκη ορατότητας που περιλαμβάνονται στον πίνακα του άρθρου 4 του π.δ. 118/2006 (Α' 119).

ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ
 
ered.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!