Οι 3 συν 3 κίνδυνοι για το ΑΕΠ και τα πλεονάσματα -Aπειλή για νέα μέτρα

Πέρα από τα πακέτα παροχολογίας και την ήδη "μειωμένη" πρόβλεψη για την ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα αναλυτικά κείμενα που ανακοίνωσε την Τετάρτη καταγράφει και άλλους έξι κινδύνους. Τόσο για τα δημόσια οικονομικά όσο και για την ανάπτυξη.

Πηγάζουν από τις επιλογές πολιτικής ή τις αδυναμίες της κυβέρνησης (μισθολογικές αυξήσεις στο δημόσιο, βραδεία απομείωση των κόκκινων δανείων και υπερσυγκράτηση δαπανών για να στηριχθούν τα υπερπλεονάσματα), αλλά και από τις εν εξελίξει δικαστικές διενέξεις περί αναδρομικών και το δυσμενές διεθνές περιβάλλον.

Καταγράφονται τρεις κίνδυνοι για τα δημοσιονομικά και ακόμη τρεις για την ανάπτυξη, οι οποίοι είναι αλληλοτροφοδοτούμενοι. Η επίπτωσή τους θα είναι νέα δημοσιονομικά μέτρα "από το ίδιο πεδίο πολιτικής" αλλά και ακόμη πιο χαμηλές αναπτυξιακές πτήσεις.

Οι 3 κίνδυνοι για τα πλεονάσματα

"Τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικούς δημοσιονομικούς κινδύνους σε σχέση με τις εν εξελίξει δικαστικές υποθέσεις και την πιθανή επέκταση των εξαιρέσεων από το ενιαίο μισθολόγιο" αναφέρει η Επιτροπή στην Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας. Εξηγεί ότι:

*Δεν υπάρχουν νέες πληροφορίες σχετικά με την εκκρεμή υπόθεση για τις συντάξεις, μετά τη δημοσίευση της δεύτερης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας.

*Δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη συνταγματικότητα των περικοπών των εποχικών επιδομάτων.

* Έχουν ήδη προκύψει κίνδυνοι για την ακεραιότητα του ενιαίου μισθολογίου, οι οποίοι εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ανησυχίας. Απορρέουν κυρίως από την απόφαση εξαίρεσης ορισμένων υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών από το ενιαίο μισθολόγιο τον Οκτώβριο του 2018, απόφαση που έχει έκτοτε επεκταθεί και σε άλλους δημόσιους φορείς. "Μολονότι το κόστος του εν λόγω μέτρου είναι σχετικά περιορισμένο, αυξάνει την πιθανότητα άσκησης προσφυγών από άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και/ή την πιθανότητα περαιτέρω επεκτάσεων διακριτικής ευχέρειας. Η καθιέρωση ενιαίου μισθολογίου ήταν μία από τις βασικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής" επισημαίνεται.

Γίνεται σαφές ότι "σε περίπτωση δικαστικών αποφάσεων που θα ανατρέπουν βασικά δομικά στοιχεία των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, οι επαναλαμβανόμενες δημοσιονομικές επιπτώσεις αυτών των αποφάσεων θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κυρίως με ενέργειες στο πλαίσιο του ίδιου τομέα πολιτικής".

Οι 3 κίνδυνοι για το ΑΕΠ

Στις προβλέψεις της Επιτροπής επικρατούν οι πιθανότητες δυσμενέστερων αποτελεσμάτων στην ανάπτυξη "βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα". Σημειώνεται ότι στο βασικό της σενάριο προβλέπει άνοδο του ΑΕΠ κατά 2,2% φέτος έναντι 1,3% ανόδου κατά το 1ο τρίμηνο του έτους που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλύονται από την Επιτροπή τρεις λόγοι για τις εν λόγω ανησυχίες περί βραδύτερης ανάπτυξης:

•Οι προβλέψεις της Επιτροπής βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε τεχνικές παραδοχές σχετικά με την πλήρη εκτέλεση των ανώτατων ορίων του προϋπολογισμού για τις επενδύσεις και τις τακτικές δαπάνες.

• Οι ευπάθειες του τραπεζικού τομέα και το αυξανόμενο μισθολογικό κόστος ενδέχεται να αποτελέσουν περαιτέρω προκλήσεις για την ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης, και ιδίως των επενδύσεων.

•Σε περίπτωση που η επιδείνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ή σε περίπτωση μεγαλύτερης επιβάρυνσης της Ελλάδας λόγω αυτού του γεγονότος, η ανάκαμψη μπορεί να αποδειχθεί βραδύτερη.

capital.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!