Στα 2,3 δισ. ευρώ οι επενδύσεις κατασκευής και ανακαίνισης ξενοδοχείων το 2018

Έρευνα διεξήγαγε ο ΙΝΣΕΤΕ Για την εκτίμηση των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στον ξενοδοχειακό τομέα στην Ελλάδα τα έτη 2017 και 2018. Σύμφωνα με τη μελέτη “H συμβολή του Τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2018″ λήφθηκαν υπόψιν:
  • για τις νέες κατασκευές, ο αριθμός των νέων δωματίων που κατασκευάστηκαν, σύμφωνα με το Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗΤΕ), καθώς και το Μέσο Εκτιμώμενο Κόστος Κατασκευής νέων δωματίων ανά κατηγορία αστεριού βάσει στοιχείων αγοράς.
  • για τις ανακαινίσεις, ο αριθμός δωματίων ανά κατηγορία στην λήξη του προηγούμενου έτους βάσει ΜΗΤΕ, καθώς και το Μέσο Κόστος Ανακαίνισης/Επισκευής υπαρχόντων δωματίων ανά κατηγορία αστεριού (βάσει μελέτης ΞΕΕ «Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας 2018»).

Με βάση τα παραπάνω, το σύνολο των επενδύσεων από τον ξενοδοχειακό κλάδο για κατασκευή νέων και για ανακαίνιση/επισκευή υπαρχόντων ξενοδοχειακών δωματίων τα έτη 2017 και 2018 εκτιμήθηκε σε περίπου € 1.541 εκ. και € 2.260 εκ. αντίστοιχα – αύξηση +46%.

Από τα ποσά αυτά ένα μέρος αφορά σε εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες και το υπόλοιπο σε υπηρεσίες και αγαθά εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή αυτή, υπολογίζεται ότι η επένδυση του ξενοδοχειακού κλάδου για τα έτη 2017 και 2018, καθαρή από εισαγωγές, ανέρχεται σε περίπου € 881 εκ. και € 1.314 εκ. αντίστοιχα – αύξηση +49%.


Επιθυμείτε την ανακαίνιση του χώρου σας. Δείτε περισσότερα εδώ