Πρώτη με διαφορά σε κεφαλαιοποίηση η Eurobank

Η Τράπεζα με τη μακράν υψηλότερη κεφαλαιοποίηση που θα ανέρχεται σε 2,6 δισ. ευρώ και τον ισχυρότερο δείκτη συνολικών κεφαλαίων στην Ελλάδα (19%), καθίσταται η Eurobank μετά τη συγχώνευση της Grivalia. Στη νέα Τράπεζα που δημιουργείται, η Fairfax αναμένεται να ανεβάσει με ποσοστό συμμετοχής της σε περίπου 32% από 17% - 18% σήμερα και η PIMCO στο 7% από 5%.

Οι δικαιούχοι των μετοχών της νέας Eurobank θα προσδιοριστούν σήμερα, ενώ αύριο θα πιστωθούν οι νέες μετοχές (στους πρώην μετόχους της Grivalia) και την Πέμπτη 23 του μηνός θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Πρόκειται για 1.523.163.087 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,23 ευρώ η καθεμία, οι οποίες εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για τη συγχώνευση με απορρόφηση της Grivalia Properties A.E.E.A.Π. από τη Eurobank.

Σημειώνεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε:

- κατά 164.848.663,17 ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της Grivalia, και
- κατά ποσό 2.458.933,29 ευρώ, προερχόμενο από φορολογημένα κέρδη, για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της νέας κοινής μετοχής της Τράπεζας, η οποία μεταβλήθηκε από 0,30 σε 0,23 ευρώ.

Μετά τις ανωτέρω αυξήσεις, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 853.107.225,96 ευρώ και διαιρείται σε 3.709.161.852 μετοχές, κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 0,23 ευρώ η κάθε μία.

Υπενθυμίζεται ότι οι μέτοχοι της Grivalia αντάλλαξαν κάθε μία μετοχή που κατείχαν, ονομαστικής αξίας 1,71 ευρώ, με 15,80000000414930 νέες, άυλες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της απορροφούσας Eurobank, ονομαστικής αξίας 0,23 ευρώ. Οι μέτοχοι της απορροφούσας διατηρούν τις κοινές μετοχές που κατείχαν πριν από τη συγχώνευση, με νέα όμως ονομαστική αξία 0,23 ευρώ η καθεμία.

Μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό της που θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2019, οι μέτοχοι της εισηγμένης Eurobank θα είναι μέτοχοι της τράπεζας με τα καλύτερα στοιχεία ενεργητικού της σημερινής Eurobank, και επιπλέον κάτοχοι ενός junior και ενός mezzanine ομολόγου από το παθητικό της το οποίο θα μεταφερθεί σε SPV.

Ειδικότερα, η νέα οντότητα που θα δημιουργηθεί από τη συγχώνευση Eurobank – Grivalia θα αποκτήσει δύο θυγατρικές: α) τη νέα Eurobank, χωρίς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ύψους 7,5 δισ. ευρώ (χαρτοφυλάκιο Cairo), στην οποία θα μεταφερθεί όλο το υπόλοιπο ενεργητικό και παθητικό της τράπεζας και ο αναβαλλόμενος φόρος (DTC), και β) την Εταιρία Ειδικού Σκοπού (SPV) στην οποία θα μεταφερθούν τα δάνεια των 7,5 δισ. ευρώ έναντι των οποίων θα εκδοθούν ομόλογα (τα δάνεια θα βρίσκονται στο ενεργητικό του SPV, τα ομόλογα στο παθητικό του).

Η Eurobank Ergasias ΑΕ παραμένει ως holding με περιουσιακά στοιχεία α) τη νέα εταιρία και β) την εταιρία ειδικού σκοπού. Διευκρινίζεται ότι η holding είναι η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρία.

Πέραν της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα μεταφερθούν σε SPV (χαρτοφυλάκιο Cairo), το συνολικό σχέδιο εταιρικού μετασχηματισμού περιλαμβάνει επίσης την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στην FPS (θυγατρική εταιρία διαχείρισης NPLs της Eurobank). Τα δύο deals αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στον Ιούλιο, ενώ καθοριστική για την έκβασή τους θα είναι η πώληση της τιτλοποίησης στεγαστικών NPLs της Τράπεζας, ύψους 2 δισ. ευρώ (χαρτοφυλάκιο Pillar).

Η Eurobank έλαβε πέντε δεσμευτικές προσφορές για το χαρτοφυλάκιο Pillar και συγκεκριμένα από τους: PIMCO, LoneStar, B2Kapital, Fortress σε συνεργασία με doBank και κοινοπραξία Elliott – Bain – Cerved. Παράλληλα με τις δεσμευτικές προσφορές για το Pillar, η Τράπεζα έλαβε και μη δεσμευτικές προσφορές για το χαρτοφυλάκιο Cairo.

Οι πληροφορίες του Capital.gr κάνουν λόγο για τέσσερις μη δεσμευτικές προσφορές εκ των οποίων οι τρεις προέρχονται από τους ενδιαφερόμενους για το Pillar. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις 28 Μαΐου θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας για να αποφασίσει αν θα προχωρήσει μεμονωμένα στην ανακήρυξη προτιμητέου επενδυτή για το Pillar ή η πώλησή του θα συνδυαστεί με την πώληση του χαρτοφυλακίου Cairo και της FPS.

capital.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!