Ενημερωτικές δράσεις για τη Γαλάζια Ανάπτυξη: “BLUE_BOOST Info Day” και “BLUE Hackathon”, στις 22 και 23 Μαΐου, στο ΕΒΕΘ

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, μεταποίηση - εμπορία ψαριών κ.α.), προσκαλεί το ΕΒΕΘ, στην ενημερωτική ημερίδα BLUE_BOOST Info Day και στη εκδήλωση BLUE Hackathon, που θα πραγματοποιηθούν, στις 22 και 23 Μαΐου 2019,στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BLUE_BOOST.

Πιο συγκεκριμένα, η ημερίδα BLUE_BOOST Info Day, θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαΐου 2019 (ώρες 11:30 – 14:00), στο κτίριο του ΕΒΕΘ επί της οδού Τσιμισκή 29, με αντικείμενο την παρουσίαση του ανωτέρω έργου και ιδίως της τρέχουσας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Καινοτόμων Σχεδίων, για τη Χορήγηση Κουπονιών Καινοτομίας.

Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει, στο ΕΒΕΘ, η διήμερη δράση Blue Hackathon, στις 22 Μαΐου 2019 και ώρες 14:00-18:00 και στις 23 Μαΐου 2019 και ώρες 10:00-18:00, η οποία στόχο έχει να ενισχύσει επιπλέον τη γνώση - υποστήριξη για την καινοτομία στους τομείς της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» που έχουν παράσχει δύο προηγούμενες σχετικές δράσεις του έργου, τα σεμινάρια “BLUE LABS” και “BLUE SCENARIO WORKSHOPS”.

Κατά την πρώτη ημέρα του BLUE Hackathon (22.05.2019), πεπειραμένοι εισηγητές θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην προαναφερθείσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του BLUE_BOOST, πραγματοποιώντας παρουσιάσεις σχετικά με τις πιθανές δράσεις του μηχανισμού κουπονιών καινοτομίας, καλές πρακτικές και καινοτομίες στους επιλεγμένους τομείς του έργου για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Αλιεία, Υδατοκαλλιέργειες και άλλες σχετικές δραστηριότητες όπως η μεταποίηση- εμπορία ψαριών και θαλασσινών, η κατασκευή διχτυών - σχοινιών κλπ) και θέματα κατοχύρωσης πνευματικής – βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τη δεύτερη ημέρα της εκδήλωσης (23.05.2019), εκπρόσωποι Πολύ Μικρών-Μικρομεσαίων (ΠΜΜΕ) και Νεοφυών Επιχειρήσεων (Start-Up) των παραπάνω τομέων της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με τοπικούς Παρόχους Τεχνογνωσίας, οι οποίοι μπορούν να είναι Δημόσιοι/Ιδιωτικοί Ερευνητικοί Φορείς, Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις, καθώς και Νέοι Μη Θεσμικοί Φορείς Καινοτομίας (fab labs, maker spaces, co-working spaces, creative hubs κλπ), προκειμένου να εξερευνήσουν εξατομικευμένες ανάγκες καινοτομίας των επιχειρήσεών τους και να δημιουργήσουν νέες, εμβρυικές επιχειρηματικές ιδέες που θα αναπτυχθούν, πιθανώς, μέσω των κουπονιών καινοτομίας του έργου.

Οι παραπάνω εκδηλώσεις προγραμματίζονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου BLUE_BOOST (Πρόγραμμα ADRION), που αποσκοπεί στην ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων των Πολύ Μικρών-Μικρομεσαίων (ΠΜΜΕ) και Νεοφυών Επιχειρήσεων (Start-Up) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επονομαζόμενης «Γαλάζιας Ανάπτυξης» (αλιεία, ναυπήγηση σκαφών, ιχθυοκαλλιέργεια, νέα υλικά, θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός κλπ) και ανήκουν στις εμπλεκόμενες περιοχές Αδριατικής-Ιονίου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής τους στο e-mail: emmanouilidis@ebeth.gr , μέχρι τη Δευτέρα 20.05.2019.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο BLUE_BOOST, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο δικτυακό τόπο του ΕΒΕΘ (www.ebeth.gr), στο δικτυακό τόπο του έργου https://blueboost.adrioninterreg.eu , καθώς επίσης και να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Μελετών & Έρευνας του ΕΒΕΘ, στα τηλέφωνα 2310 370181, 180 και 183, αρμόδιοι Γ. Εμμανουηλίδης, Αντ. Μπούμπουλας και Ερ. Παπαδημητρίου.



Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!