Νέο πρόγραμμα του ΥΜΑ-Θ με τίτλο «Οργάνωση και επιχορήγηση δράσεων προώθησης στοιχείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς-Παραδοσιακών Τοπικών Προϊόντων στη Μακεδονία και τη Θράκη» με διακριτικό τίτλο «Παράγω»

Με την παρουσία εκπροσώπων φορέων και συλλόγων που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, ομάδων παραγωγών, αγροτικών συνεταιρισμών και γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών, καθώς και δικτύων προώθησης ΠΟΠ προϊόντων, παρουσιάστηκε το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης «Οργάνωση και επιχορήγηση δράσεων προώθησης στοιχείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς-Παραδοσιακών Τοπικών Προϊόντων στη Μακεδονία και τη Θράκη» με διακριτικό τίτλο «Παράγω» σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2019, στους χώρους του Διοικητηρίου.

Το πρόγραμμα επιχορήγησης δράσεων συλλόγων και φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άξονας παραδοσιακών προϊόντων) διακρίνεται σε δύο υποέργα:
  • Στο πρώτο, προτάσσεται η διαδικασία σύνταξης, υποβολής και τεκμηρίωσης τεχνικών φακέλων από διεπιστημονική ομάδα των δικαιούχων φορέων, με σκοπό την πιστοποίηση νέων παραδοσιακών προϊόντων με καταχώρηση σήμανσης ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό (1151/2012) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Στο δεύτερο, προκρίνονται δράσεις που σχετίζονται με τα 58 κατοχυρωμένα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ της Μακεδονίας και της Θράκης και επιχορηγείται η παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού, η δημιουργία ιστοσελίδας, η συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ενημερωτικών ημερίδων.
Σκοπός του νέου προγράμματος είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου σε συνδυασμό με την παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση των τοπικών κοινωνιών της Μακεδονίας και της Θράκης.

Το έργο είναι συνολικού προυπολογισμού, 176.400€ και διακρίνεται σε δύο υποέργα:

Υποέργο 1, προυπολογισμού 110.400€

-Ενίσχυση της διαδικασίας σύνταξης, υποβολής και τεκμηρίωσης τεχνικών φακέλων απο διεπιστημονική ομάδα των δικαιούχων φορέων, για πιστοποίηση νέων παραδοσιακών προιόντων με κατοχύρωση σημάνσεων ποιότητας προιόν ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ.

Υποέργο 2, προυπολογισμού 66.000€

- Δράσεις που σχετίζονται με τα 58 κατοχυρωμένα προιόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ της Μακεδονίας και της Θράκης. Επιχορηγείται η παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού, η δημιουργία ιστοσελίδας, η συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού ή εξωτερικού, η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ενημερωτικών ημερίδων.

Τη δυνατότητα να καταθέσουν τις προτάσεις τους στο πρόγραμμα έχουν ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, ομάδες παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί, αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί γυναικών και συνεργατικά σχήματα καθώς και δίκτυα-ΑΜΚΕ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, παραγωγής και Προώθησης ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ προϊόντων.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα ξεκινά από 20 Μαΐου 2019 και ολοκληρώνεται στις 17 Ιουνίου 2019, στις 12.00.

Το έργο θα ξεκινήσει να υλοποιείται από τις 5 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2019 με ενδεχόμενο παράτασης.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν να έχουν την έδρα τους σε μια απο τις περιφερειακές ενότητες της Μακεδονίας και Θράκης, ή να αποδείξουν ότι λειτουργούν νόμιμα παραρτήματά τους σε αυτές τα τελευταία δύο χρόνια ανεξαρτήτως κύριας έδρας.

Η κ. Χατζηγεωργίου ανέφερε ότι «αυτές οι στοχεύσεις επιδιώκουν την προάσπιση και προστασία τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών που εμπλέκονται στην παραγωγή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, παρέχοντάς τους πλήρη και σαφή ενημέρωση για τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, ενώ την ίδια στιγμή προωθούν την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και του τουρισμού μέσω της διασύνδεσής τους με τον πολιτισμό και την τοπική παράδοση».

Αναφερόμενη στο τρίτο πρόγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας - Θράκης) που προκηρύχθηκε στα τέλη του προηγούμενου μήνα, το πρόγραμμα "Δημιουργώ" κι αφορά στην επιχορήγηση και προβολή δράσεων για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Προώθηση της Πολιτιστικής Δημιουργίας στη Μακεδονία και τη Θράκη, η κα Χατζηγεωργίου, ανακοίνωσε ότι "η προθεσμία παρατείνεται μέχρι τις 25 Μαΐου 2019, ώστε να έχουν τη δυνατότητα ακόμη περισσότεροι σύλλογοι και φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους".

anko-eunet.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!