«Πράσινο» από το υπουργείο Πολιτισμού για την περιβαλλοντική μελέτη του Ελληνικού

Στη «Διαύγεια» δημοσιεύεται η απόφαση της υπουργού Πολιτισμού Μυρσίνης Ζορμπά και του υφυπουργού κ. Κωνσταντίνου Στρατή με την οποία εγκρίνεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη μεγάλη επένδυση του Ελληνικού μετά και τη σχετική, θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου στα τέλη Απριλίου.

Πρόκειται για την ΜΠΕ του έργου «Εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά", Περιφέρειας Αττικής, η οποία ενσωματώνει τα προβλεπόμενα στο α) Σχέδιο Γενικής Οργάνωσης Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής", β) στις μελέτες των "Ζωνών Ανάπτυξης", γ) στις μελέτες των  "Περιοχών Πολεοδόμησης" και δ) στις Προμελέτες "Υποδομών και Δικτύων».

Στην απόφαση τίθενται συγκεκριμένοι όροι στους επενδυτές αναφορικά με τις μελέτες που θα πρέπει να εκπονήσουν κατά την πρώτη φάση του έργου για την προστασία, ανάδειξη και διασύνδεσή των μνημείων, ζητείται να προβλεφθεί κλιμάκωση των υψών κι εναλλασσόμενη δόμηση του λόφου Χασάνι για την απρόσκοπτη θέασή του (σ.σ. δεδομένου ότι ένα από τα έξι υψηλά κτίρια που προβλέπονται στο έργο έχει χωροθετηθεί αρκετά κοντά), ενώ στις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ θα πρέπει να υποβληθεί, μεταξύ άλλων, και η περιβαλλοντική μελέτη για την κατασκευή του πρότυπου ενυδρείου – Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι θα πρέπει να προηγείται της έναρξης οποιουδήποτε τεχνικού έργου η αρχαιολογική έρευνα και η λήψη μέτρων προστασίας και συντήρησης των μνημείων, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, καθώς και να εξασφαλιστεί ελεύθερη πρόσβαση στους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης υλοποίησης του έργου θα πρέπει να εκπονηθεί και να κατατεθεί προς έγκριση από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ αναλυτική μελέτη σχετικά με το "Δίκτυο των Πολιτιστικών Διαδρομών", με αναφορές στον τρόπο διασύνδεσης των μνημείων και των χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος εντός της έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου, στη σύνδεσή τους με σημαντικά μνημεία, γειτονικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και στα έργα που θα απαιτηθούν (διαμόρφωση διαδρομής, υλικά, φυτεύσεις, τοποθέτηση σήμανσης), ώστε αυτή να ληφθεί υπόψη κατά την υλοποίηση της μελέτης υποδομών και δικτύων.

Το σύνολο των εκσκαφικών εργασιών που θα απαιτηθούν, θα πραγματοποιηθούν με δαπάνη του κυρίου του έργου, με εποπτεία της κατά περίπτωση αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων. Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με τους όρους του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του ΥΠΠΟΑ και του επενδυτικού σχήματος.

Στο πλαίσιο της Α' φάσης υλοποίησης του έργου ζητείται να εκπονηθούν και να κατατεθούν προς έγκριση από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ οι μελέτες που αφορούν στην προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση των μνημείων και στη διαμόρφωση τους περιβάλλοντος χώρου τους: α) του ταφικού περιβόλου του Ελληνικού, β) του αρχαιολογικού χώρου του Αγίου Κοσμά, γ) των μεταβυζαντινών ναών της Αγίας Παρασκευής και των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού ώστε αυτές να ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση της μελέτης υποδομών και δικτύων, η οποία προτάσσεται χρονικά και κατασκευαστικά στο έργο.

Επιπλέον, θα πρέπει να εκπονηθούν και να κατατεθούν προς έγκριση από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ ειδικές φυτοτεχνικές μελέτες που θα αφορούν στην περιοχή του αρχαίου λατομείου, καθώς και στους άλλους χώρους και μνημεία που ενδεχομένως αποκαλυφθούν κατά τις τεχνικές εργασίες κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου και αποφασιστεί η διατήρησή τους.

Σε σχέση με τον ταφικό περίβολο του Ελληνικού, η μεταφορά και επανατοποθέτηση του μνημείου θα πρέπει να γίνει ύστερα από εκπόνηση ειδικής τεχνικής μελέτης και την έγκριση αυτής από τις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, ενώ θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί ικανός αδόμητος χώρος πέριξ του μνημείου που θα εξασφαλίζει την προστασία, αλλά και την ανάδειξη αυτού.

Στους όρους τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «θα πρέπει να προβλεφθεί κλιμάκωση των υψών κι εναλλασσόμενη δόμηση πέριξ του λόφου Χασάνι, με σκοπό την προστασία και απρόσκοπτη θέαση του λόφου». Επιπλέον, «η οριστική μελέτη υποδομών και δικτύων και η Μ.Π.Ε. για κατασκευή πρότυπου Ενυδρείου – Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών σε πρόσχωση θα πρέπει να κατατεθούν προς έγκριση στις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ». Πρόβλεψη υπάρχει και για το σχέδιο υπογειοποίησης της λεωφόρου Ποσειδώνος, η στάθμη της οποίας «δε θα πρέπει να υπερβεί το υπάρχον επίπεδο του δρόμου εάν δεν τεκμηριωθεί ως απολύτως αναγκαίο από τεχνικής άποψης».

newmoney.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!