Εξι νέα έργα €42,5 εκατ. εξαγγέλει η ΕΥΑΘ

Έξι έργα συνολικού ύψους €42,5 εκατ. εκ των οποίων τα €25 εκατ. αφορούν σε χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας, θα υλοποιήσει στην επόμενη τριετία η ΕΥΑΘ.

Στη διάρκεια της παρουσίασης, των αποτελεσμάτων της σε οικονομικούς αναλυτές ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, καθηγητής Ιωάννης Κρεστενίτης, επισήμανε μεταξύ άλλων ότι την 1η Μαΐου τέθηκε σε ισχύ η νέα τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας, τόνισε ότι οι απαιτήσεις της ΕΥΑΘ ΑΕ από τρίτους ανέρχονται στα 80 εκατ. ευρώ και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι εντός του τρέχοντος μηνός θα υπογραφεί η νέα τριετής σύμβαση εργασίας με τους εργαζομένους.

Αναφορικά δε, με την αξιοποίηση ή πώληση του 24,02% του ποσοστού που κατέχει στην ΕΥΑΘ ΑΕ το ΤΑΙΠΕΔ, ο κ. Κρεστενίτης επισήμανε ότι δεν υπάρχει καμία νεότερη εξέλιξη από πλευράς του ταμείου, προσθέτοντας ωστόσο ότι η συμμετοχή των δήμων στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών ύδρευσης είναι μια επιλογή που διερευνάται και που τη στηρίζει πολιτικά η παρούσα κυβέρνηση.

Σε γραμμή εκκίνησης τα έξι έργα

Τα έξι έργα που θα υλοποιούνται την επόμενη τριετία τουλάχιστον, είναι η κατασκευή επέκτασης εγκατάστασης επεξεργασίας νερού Θεσσαλονίκης, η συμφωνία-πλαίσιο για την ενίσχυση και επισκευή του υδαταγωγού Αραβησσού, τα έργα ολοκλήρωσης της σύνδεσης χαμηλών περιοχών Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνει επτά υποέργα αποχέτευσης στην περιοχή κατασκευής του συγκοινωνιακού κόμβου Κ16, το νέο πληροφοριακό σύστημα πελατών, η επέκταση του τηλεελέγχου και αυτοματισμού (SCADA) του δικτύου ύδρευσης και αποχετευτικά έργα αναβάθμισης αντλιοστασίων, καταθλιπτικών αγωγών, παραλιακών συλλεκτηρίου αγωγού και κεντρικού αγωγού ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.

Υπενθυμίζεται ότι ο τζίρος για τη χρήση του 2018 σημείωσε οριακή υποχώρηση και ανήλθε στα 73 εκατ. ευρώ έναντι 73,4 εκατ. στην προηγούμενη χρήση του 2017. Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των 42,7 εκατ. ευρώ έναντι 43,25 (μείωση 1,19%). Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου έφτασαν τα 20,95 εκατ. έναντι 24,9 εκατ. ευρώ (μείωση 15,96%) και τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 14 εκατ. ευρώ από 16,45 εκατ. (μείωση 14,88%). Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 30,3 εκατ. έναντι 30,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 1,19%), ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 25,5 εκατ. ευρώ έναντι 29,5 εκατ. (μείωση 12,48%). Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας, τέλος, παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, ανερχόμενα σε 71,6 εκατ. ευρώ έναντι 65,2 εκατ. (αύξηση 9,85%).

Οπως τόνισαν, η ολοκλήρωση της πρόσληψης 150 εργαζομένων μέσω ΑΣΕΠ το 2018 κι η υιοθέτηση νέου διεθνούς λογιστικού προτύπου για τον προσδιορισμό της απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των κερδών στη χρήση του 2018.

Η ΕΥΑΘ ΑΕ πρότεινε μέρισμα 0,126 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2018, το οποίο ωστόσο τελεί υπό την έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της που θα γίνει στις 6 Ιουνίου.

ered.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!