Η γραφειοκρατία μειώνει κατά 4 δισ. ευρώ τις εξαγωγές

Απώλειες 12,6% στην αξία των ελληνικών εξαγωγών αγαθών, ποσοστό που με βάση τα δεδομένα του 2018 μεταφράζεται σε 4,21 δισ. ευρώ, προκαλούν οι καθυστερήσεις στις εξαγωγικές διαδικασίες.

Η μείωση της γραφειοκρατίας σε συνδυασμό με την εφαρμογή σειράς διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στον εξαγωγικό κλάδο, ώστε το θεσμικό πλαίσιο να συγκλίνει με το μέσο επίπεδο των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), θα μπορούσε να αυξήσει τις εξαγωγές έως και 33% με τη συνεισφορά στο ΑΕΠ να κυμαίνεται από 3% έως 5%.

Τα συμπεράσματα αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στη μελέτη «Ελληνικές εξαγωγές και νέο μοντέλο ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», την οποία υλοποίησε η ΕΥ Ελλάδος για λογαριασμό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ). Σε σχέση, βεβαίως, με το παρελθόν η ταχύτητα διοχέτευσης των ελληνικών προϊόντων στις ξένες αγορές έχει ενισχυθεί και οι καθυστερήσεις έχουν μειωθεί. Παραμένουν, όμως, σημαντικές σε σύγκριση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και με χώρες όπως η Ισπανία, όπου οι απώλειες λόγω των γραφειοκρατικών εμποδίων αντιστοιχούν στο 8,7% της αξίας των εξαγωγών της, η Ιρλανδία και η Κύπρος με κόστος 6,7% και 6,3%, αντιστοίχως.

Η εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις εξαγωγικές διαδικασίες –κάποιες είχαν συμφωνηθεί με τους δανειστές από χρόνια αλλά καθυστέρησαν και βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της υλοποίησης με την ολοκλήρωσή τους να αναμένεται την επόμενη χρονιά– θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε αύξηση 33% της αξίας των εξαγωγών. Μόνο η σύγκλιση κατά το ήμισυ με τα όσα ισχύουν στην Ε.Ε. εκτιμάται ότι θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις εξαγωγές κατά 17% και από 28,46 δισ. ευρώ το 2017 (σ.σ. στη μελέτη χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς τα στοιχεία του 2017) να ενισχυθούν κατά 4,73 δισ. ευρώ.

Στις δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης έρχονται να προστεθούν ο κατακερματισμός της παραγωγικής βάσης σε πολλές και μικρές επιχειρήσεις και η απουσία εξαγωγικής κουλτούρας, όπως επισήμαναν χθες κατά την παρουσίαση της μελέτης ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλος και ο Τ. Ιωσηφίδης, επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων της ΕΥ Ελλάδος.Το γεγονός ότι οι ελληνικές μικρομεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι μόλις 17.500, ή 2,5% του συνόλου των ΜμΕ, δείχνει την απουσία εξαγωγικής κουλτούρας κατ’ επιλογήν ή λόγω αδυναμίας, εξαιτίας του μικρού μεγέθους τους. Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις 273 επιχειρήσεις, ή το 1,6% του συνόλου των εξαγωγών επιχειρήσεων στην Ελλάδα πραγματοποιούν το 50% των εξαγωγών, ενώ οι πέντε μεγαλύτερες εξ αυτών κάνουν το 25,9% των εξαγωγών. Από την άλλη, το 85% των εξαγωγικών επιχειρήσεων πραγματοποιούν το 28% των εξαγωγών.

Το δυστύχημα δεν είναι μόνο η κατακερματισμένη παραγωγική βάση, αλλά και η χαμηλή παραγωγικότητα που καταγράφεται, παρά τη μείωση του κόστους εργασίας στα χρόνια της κρίσης. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (96,9% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα) βρίσκονται στο 40% της παραγωγικότητας του μέσου όρου των ευρωπαϊκών, ενώ οι μεσαίες στο 75%. «Κλειδί» για την ενίσχυση των εξαγωγών είναι τα μεγαλύτερα εταιρικά σχήματα, μέσα από συνεργασίες, συμπράξεις και συγχωνεύσεις.

kathimerini.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!