Νέα επένδυση του Ομίλου Ιατρόπολις ύψους 10 εκατ. ευρώ

Το 7ο απόκτημά του, μία νέα πλήρως εξοπλισμένη Διαγνωστική Μονάδα στην οδό Πατησίων 290, εγκαινίασε ο Όμιλος Ιατρόπολις στο κέντρο της Αθήνας.

Πρόκειται για την 7η Μονάδα του Ομίλου που περιλαμβάνει επένδυση 10 εκατ. ευρώ, καθώς το ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ διαθέτει ήδη πέντε Διαγνωστικά́ Κέντρα καθώς και μία εξειδικευμένη ογκολογική́ Κλινική́, εξυπηρετώντας πλέον 4.000 επισκέπτες καθημερινά.

Η νέα Διαγνωστική Μονάδα στην οδό Πατησίων θα παρέχει υπηρεσίες με 12 πλήρως εξοπλισμένα τμήματα με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα.

Η νέα Μονάδα που εγκαινιάσθηκε την Τετάρτη 15 Μαΐου παρουσία πλήθος κόσμου, ξεκίνησε να λειτουργεί́ σε μία έκταση 2500 τ.μ. μέσα στην καρδιά́ της πρωτεύουσας, σε ιδιόκτητο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε με προδιάγραφες διαγνωστικού κέντρου.

Στόχος της νέας επένδυσης του Ομίλου ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ είναι να καλύψει με τις πιο ποιοτικές υπηρεσίες την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην ευρύτερη περιοχή́ του κέντρου της Αθήνας, καλύπτοντας τους κατοίκους με όλες τις διαγνωστικές και εργαστηριακές υπηρεσίες.

Έχοντας τη δυνατότητα να καλύψει τουλάχιστον 400.000 κατοίκους του κέντρου της πόλης και όλους όσοι διαμένουν στις γύρω περιοχές, η διαγνωστική Μονάδα είναι στελεχωμένη με 65 εργαζόμενους, γιατρούς, νοσηλευτές, ειδικούς τεχνολόγους καθώς και διοικητικό προσωπικό.

Να σημειωθεί ότι και αυτή η Μονάδα του Ομίλου Ιατρόπολις είναι συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ καθώς και με ασφαλιστικές εταιρείες.

Το νέο κέντρο του Ομίλου ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί́ διαγνωστικές εξετάσεις σε τουλάχιστον 800 ασθενείς την ημέρα και να εξάγει τα αποτελέσματα σε πολύ́ μικρό́ χρονικό́ διάστημα λόγω του υπερσύγχρονου συστήματος οργάνωσης που διαθέτει, αλλά́ και της μακροχρόνιας εμπειρίας του.

Μάλιστα τα αποτελέσματα των εξετάσεων παραδίνονται και ψηφιακά στους ασθενείς και αντίστοιχα μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά προς διευκόλυνση τους, με την τήρηση πάντα όλων των κανόνων που διέπουν τα προσωπικά δεδομένα.

Η νέα Μονάδα στην καρδιά της Αθήνας θα δέχεται καθημερινά́ ασθενείς από́ 6:00 το πρωί́ έως τις 23:00 το βράδυ.

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ κ. Φίλιππος Γουρλής με αφορμή́ τα εγκαίνια της νέας Μονάδας στην Πατησίων δήλωσε: "Παρότι βρισκόμαστε ακόμη σε περίοδο οικονομικών δυσχερειών για τη χώρα, κρίναμε πως υπάρχει έντονη ανάγκη για περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγειάς στο κέντρο της πόλης, για αυτό και προχωρήσαμε σε μία επένδυση η οποία θα καλύψει όλους τους κατοίκους με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό σε διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Άλλωστε ακόμη και μέσα στην κρίση οι Όμιλοι πρέπει να τολμούν και να επενδύουν στη χώρα, στηρίζοντας τον τομέα της ανάπτυξης και της απασχόλησης".

businessnews.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!