ΙΟΒΕ: Εξάγουμε φθηνά, εισάγουμε ακριβά τρόφιμα

Διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος στον κλάδο των μεταποιημένων τροφίμων και ποτών παρατηρείται τη διετία 2016-2017. Αν και οι εξαγωγές τροφίμων στα χρόνια της κρίσης ενισχύθηκαν, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εθνική οικονομία και αποτελώντας σημαντικό «τροφοδότη» ρευστότητας για τις βιομηχανίες του κλάδου, η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος έρχεται στην πραγματικότητα να επιβεβαιώσει ένα άλλο βασικότερο έλλειμμα: την υστέρηση που εξακολουθεί να έχει η Ελλάδα σε εξαγωγές, διεθνώς, εμπορεύσιμων αγαθών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών που εκπόνησε το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για λογαριασμό του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), το 2017 ο κλάδος μεταποίησης των τροφίμων και ποτών αύξησε το εμπορικό του έλλειμμα, από περίπου 1,6 δισ. ευρώ το 2016, στα 7 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 5,1%. Η άνοδος στο εμπορικό έλλειμμα του κλάδου προήλθε από την πολύ μεγαλύτερη άνοδο των εισαγωγών το 2017 σε σχέση με την αντίστοιχη αύξηση των εξαγωγών. Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές μεταποιημένων τροφίμων και ποτών ανήλθαν το 2017 στα 4,8 δισ. ευρώ (από 4,7 δισ. ευρώ το 2016), αυξημένες δηλαδή κατά 1,9%. Αντίστοιχα, οι εξαγωγές μεταποιημένων τροφίμων και ποτών αυξήθηκαν οριακά, μόλις κατά 0,2%, στα 3,06 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα στα μεταποιημένα τρόφιμα και ποτά διευρύνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά κατά το 2017.

Βεβαίως, στην αρχή της κρίσης, το 2010, το εμπορικό έλλειμμα στα μεταποιημένα τρόφιμα και ποτά ήταν πολύ υψηλότερο, στα 2,4 δισ. ευρώ. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν μεν στα χρόνια που ακολούθησαν, όμως οι εισαγωγές παρέμειναν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Ο λόγος είναι αφενός ότι η αύξηση της εγχώριας ζήτησης που παρατηρείται τα δύο τελευταία χρόνια εξακολουθεί να καλύπτεται σε σημαντικό βαθμό από τις εισαγωγές και αφετέρου ότι το μερίδιο των μη επεξεργασμένων τροφίμων και ποτών που εξάγει η Ελλάδα συνεχίζει να είναι υψηλό στο σύνολο των εξαγωγών του κλάδου.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι εξαγωγές στα μεταποιημένα τρόφιμα και ποτά αποτελούν το 60% των εξαγωγών το 2017 στο σύνολο των εξαγώγιμων τροφίμων και ποτών. Το αντίστοιχο ποσοστό εισαγόμενων μεταποιημένων τροφίμων και ποτών στο σύνολο των τροφίμων διαμορφώθηκε το 2017 στο 76%. Στη διάρκεια της περιόδου 2010-2017 το υψηλότερο ποσοστό εξαγωγών μεταποιημένων τροφίμων - ποτών στο σύνολο των εξαγωγών τροφίμων που πραγματοποιεί η Ελλάδα ήταν 65% και καταγράφηκε το 2015. Το 2010 ήταν 54% και ακολούθησε ως μερίδιο μια ανοδική τάση έως το 2013 (62%) για να υποχωρήσει σε 55% το 2014. Η αύξησή του σε 65% το 2015 οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στους περιορισμούς που υπήρχαν στην πραγματοποίηση εισαγωγών λόγων των αυστηρών capital controls.

Από την άλλη, το υψηλότερο μερίδιο εισαγόμενων μεταποιημένων τροφίμων στο σύνολο των εισαγωγών τροφίμων βρέθηκε στο υψηλότερο σημείο το 2012, στην καρδιά της κρίσης δηλαδή, όταν ανήλθε σε 81%.

kathimerini.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!