Σε κρατικά ομόλογα τοποθετημένο το μισό ενεργητικό των ασφαλιστικών

Σε κρατικά ομόλογα είναι τοποθετημένο το 45% του ενεργητικού των ασφαλιστικών εταιρειών, με τη συνολική αξία του να καταγράφεται αυξημένη κατά 3,6% στην εκπνοή του εννεαμήνου του 2018 σε σχέση με την 30η Σεπτεμβρίου του 2017.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η τελευταία έκθεση του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, Το σύνολο του ενεργητικού των εποπτευόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 17 δισ. ευρώ στις 30.9.2018, αυξημένο κατά 3,6% συγκριτικά με τις 30.9.2017. Η αύξηση του ενεργητικού προήλθε κυρίως από τις επιχειρήσεις που ασκούν εργασίες ασφαλίσεων ζωής και τις επιχειρήσεις που ασκούν ταυτοχρόνως ασφαλίσεις ζωής και κατά ζημιών (4,3%), ενώ στις επιχειρήσεις που ασκούν αποκλειστικά εργασίες ασφαλίσεων κατά ζημιών σημειώθηκε μείωση 1,8%.

Tα 7,6 δισεκ. ευρώ του ενεργητικού ήταν τοποθετημένα σε κρατικά ομόλογα (45%) και τα 2,3 δισεκ. ευρώ σε εταιρικά ομόλογα (13%). Επιπλέον, ποσό 2,4 δισ ευρώ αφορούσε επενδύσεις για ασφαλίσεις τον επενδυτικό κίνδυνο των οποίων φέρουν οι ασφαλισμένοι (14%), εκ των οποίων 67% αμοιβαία κεφάλαια και 18% χρηματικά διαθέσιμα και καταθέσεις.

Σε σχέση με τις 30.9.2017, παρατηρήθηκε μείωση των επενδύσεων για ασφαλίσεις τον επενδυτικό κίνδυνο των οποίων φέρουν οι ασφαλισμένοι σε χρηματικά διαθέσιμα και αύξηση των τοποθετήσεων σε κρατικά ομόλογα. Αντίστοιχα, οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 13,7 δισ. ευρώ, με το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων να διαμορφώνεται σε 12,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 9,4 δισ. ευρώ αφορούσαν ασφαλίσεις ζωής και 3,1 δισ. ευρώ ασφαλίσεις κατά ζημιών. Εκ των τεχνικών προβλέψεων ζωής, το 26% αφορά ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με επενδύσεις.

insurancedaily.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!