Τη δημιουργία τεσσάρων νέων θυγατρικών σχεδιάζει ο ΟΤΕ

Τη δημιουργία θυγατρικών εταιρειών, που θα αναλάβουν συγκεκριμένο έργο και θα οδηγήσουν σε αύξηση της αξίας της επιχείρησης, διερευνά η διοίκηση του ΟΤΕ. Αν και οι πληροφορίες παραμένουν συγκεχυμένες, πρόθεση είναι η δημιουργία τριών τουλάχιστον νέων θυγατρικών επιχειρήσεων που θα αναλάβουν να προσφέρουν συγκεκριμένο έργο και υπηρεσίες, τόσο στους υφιστάμενους πελάτες του ομίλου ΟΤΕ όσο και σε τρίτους. Παράλληλα, υπάρχει πρόθεση μεγάλες κατηγορίες απασχολουμένων να μεταφερθούν από τη μητρική εταιρεία σε άλλες θυγατρικές του ομίλου ΟΤΕ. Οι δύο πρώτες θυγατρικές που σχεδιάζονται, θα στεγάσουν τους τεχνικούς του ΟΤΕ. Η πρώτη εταιρεία θα περιλάβει το προσωπικό που ασχολείται με τη συντήρηση/υποστήριξη των δικτυακών υποδομών (καλωδιακά συστήματα, αστικά κέντρα, καμπίνες κ.λπ.) του ΟΤΕ και η δεύτερη, το προσωπικό που δραστηριοποιείται στην παροχή υποστήριξης σε επίπεδο επιχείρησης και νοικοκυριού. Συνολικά 2.500 εργαζομένους αφορά η δημιουργία των δύο προαναφερόμενων θυγατρικών εταιρειών, δηλαδή το σύνολο των τεχνικών που απασχολούνται στον οργανισμό. Η τρίτη θυγατρική εταιρεία που σχεδιάζεται, είναι η νομική οντότητα που θα περιλάβει τους απασχολουμένους στο λεγόμενο Συγκρότημα Υποστήριξης Πωλήσεων (ΣΥΠ). Πρόκειται για τους περίπου 300 εργαζομένους, οι οποίοι φροντίζουν για την υλοποίηση των πωλήσεων που πραγματοποιούν τα καταστήματα ή/και τα τηλεφωνικά κέντρα του ΟΤΕ.

Και οι μετακινήσεις προσωπικού δεν σταματούν εδώ. Το προσωπικό των περίπου 180 καταστημάτων, δηλαδή περί τους 1.100 εργαζομένους, σχεδιάζεται να μεταφερθεί είτε σε νέα θυγατρική εταιρεία είτε στη θυγατρική του ομίλου, Γερμανός. Επίσης, στη θυγατρική εταιρεία της Cosmote, Cosmote e-value, σχεδιάζεται η μεταφορά των περίπου 500 εργαζομένων σε τηλεφωνικά κέντρα της μητρικής εταιρείας και άλλων 450 στα τηλεφωνικά κέντρα της Cosmote. Πρόσφατα ο ΟΤΕ αποφάσισε την εκχώρηση του συνόλου του έργου της φύλαξης των εγκαταστάσεών του σε τρίτες εταιρείες, Springs και Group4. Μέχρι πριν από λίγο καιρό πάνω από το 80% του έργου είχε ανατεθεί σε τρίτους και έμεναν περίπου 75 εργαζόμενοι στον τομέα φύλαξης, μισθοδοτούμενοι από τον όμιλο ΟΤΕ. Αν όλες οι προαναφερόμενες μετακινήσεις εργαζομένων τελικά υλοποιηθούν, πιθανώς περισσότερο από το 50% των εργαζομένων του ΟΤΕ να μεταφερθεί σε θυγατρικές του εταιρείες. Σήμερα, ο ΟΤΕ απασχολεί περίπου 8.000 εργαζομένους, ενώ 2.000 απασχολούνται στη θυγατρική του Cosmote. Σημειώνεται ότι πρόσφατα μέσω του προγράμματος εθελουσίας εξόδου περίπου 750 εργαζόμενοι δήλωσαν την πρόθεση ένταξης στο πρόγραμμα, ενώ δεν αποκλείεται ο αριθμός τους να ανέλθει σε 850. Ετσι, μετά και την εθελουσία έξοδο, ο ΟΤΕ μπορεί να βρεθεί στο τέλος του έτους με περίπου 3.000 εργαζομένους, ο μικρότερος αριθμός απασχολουμένων στη μητρική εταιρεία μετά τη μεταπολίτευση.

Στελέχη του οργανισμού παραδέχονταν τους σχεδιασμούς, αλλά σημείωναν ότι όλα αυτά είναι σκέψεις και όχι αποφάσεις. Αυτό που υπογράμμιζαν ωστόσο, είναι ότι ο ΟΤΕ στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για το μέλλον θα πρέπει να καταστεί πιο ανταγωνιστικός, ανεξαρτήτως των ανατρεπτικών (disruptive) τεχνολογιών που εμφανίζονται, π.χ. Netflix. Μοντέλο δε επιχειρηματικού ανασχηματισμού προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η cosmote e-value, μια εταιρεία η οποία εξυπηρετεί τόσο πελάτες του ΟΤΕ όσο και πελάτες τρίτων επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, οι θυγατρικές αυτές θα καταστούν κέντρα κόστους-κέρδους (cost-profit centers), παρέχοντας υπηρεσίες και εκτός ΟΤΕ. Στην πράξη όμως όλα αυτά στόχο έχουν τη μείωση του κόστους, το οποίο αν και έχει υποχωρήσει αισθητά τα τελευταία 10-15 χρόνια, μπορεί ακόμη να μη συμβαδίζει με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος.

Πάντως, η Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΤΕ (ΟΜΕ-ΟΤΕ) αντιδρά στα σχέδια της διοίκησης και προχωρεί σε απεργία στις 19 και 20 Απριλίου 2019.

kathimerini.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!