ΕΒΕΘ: Παρουσίαση της Πρόσκλησης για τη χορήγηση Κουπονιών Καινοτομίας του έργου 4helix+ στις 16 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη

Την Τρίτη 16 Απριλίου στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή 29) η δεύτερη εκδήλωση παρουσίασης της πρόσκλησης για υποβολή καινοτόμων σχεδίων νέων προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών από επιχειρήσεις της γαλάζιας ανάπτυξης, στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης χορήγησης κουπονιών καινοτομίας του έργου 4helix+.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΒΕΘ προσκαλεί στην εκδήλωση τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και δραστηριοποιούνται σε τομείς της επονομαζόμενης «γαλάζιας ανάπτυξης» (επιχειρήσεις αλιείας, επεξεργασίας αλιευμάτων, υδατοκαλλιέργειες, παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού, ναυπήγησης και επισκευής σκαφών, γαλάζιες βιοτεχνολογίες, κλπ.).

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι επιχειρήσεις θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που τους παρέχει η πιλοτική δράση του έργου 4helix+ (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg MED), στο οποίο συμμετέχει και το ΕΒΕΘ, καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν κουπόνι ύψους 10.000€ για καινοτόμα σχέδια δημιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών, σε συνεργασία με δημιουργικές επιχειρήσεις (design, διαφήμισης marketing κ.λ.π.) ή δημιουργικούς ερευνητικούς φορείς, ως παρόχους τεχνογνωσίας.

Μέσω των κουπονιών καινοτομίας πρόκειται να υποστηριχτούν 48 καινοτόμα σχέδια, έξι εκ των οποίων από ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού ύψους 480.000€.

Σχετική Πρόσκληση Υποβολής Καινοτόμων Σχεδίων έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του 4helix+ και είναι προσβάσιμη μέσω του https://4helix.unicam.it/kp_voucher.php . Επιπλέον, στην ιστοσελίδα του έργου έχει δημοσιευθεί διεθνής κατάλογος Παρόχων Τεχνογνωσίας (δημιουργικών επιχειρήσεων και άλλων φορέων) ο οποίος εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες εγγραφές και είναι προσβάσιμος μέσω του https://4helix.unicam.it/approved_kp.php.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΘ, κ. Αντώνης Μπούμπουλας, θα παρουσιάσει το Μηχανισμό Χορήγησης Κουπονιών Καινοτομίας, ενώ ειδικοί συνεργάτες του ΕΒΕΘ, σε θέματα γαλάζιας ανάπτυξης και διατομεακής καινοτομίας, θα αναλύσουν την τυπολογία των δράσεων που μπορούν να περιλαμβάνονται στα καινοτόμα σχέδια των ΜΜΕ. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά σε θέματα προστασίας της καινοτομίας, μέσω της κατοχύρωσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Το δελτίο συμμετοχής στην εκδήλωση βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας www.ebeth.gr, στην ενότητα «Σημαντικά Θέματα» και σας παρακαλούμε να το συμπληρώσετε και να το αποστείλετε στο e-mail: bcenter@ebeth.gr ή epapadimitriou@ebeth.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΘ (υπεύθυνοι οι κ.κ. Αντώνιος Μπούμπουλας, Γιώργος Εμμανουηλίδης και Εριφύλη Παπαδημητρίου, τηλ 2310 370180, 181 και 183).


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!