Αύξηση ιδίων κεφαλαίων 14,5% για τις ασφαλιστικές το 2017

Βελτίωση της κερδοφορίας και αύξηση των ιδίων κεφαλαίων καταγράφει ο κλάδος των ασφαλειών το 2017 σύμφωνα με έρευνα της ICAP. Ειδικότερα αν και τα συνολικά έσοδα των 116 ασφαλιστικών επιχειρήσεων (τα οποία διαμορφώθηκαν σε €3,2 δισ. περίπου το 2017), παρέμειναν στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το 2016 (οριακή μεταβολή 0,28%). Ωστόσο, ο περιορισμός του κόστους οδήγησε στην αύξηση των μεικτών κερδών κατά 7,88% ενώ και τα λειτουργικά αποτελέσματα εμφανίζονται αυξημένα σε ποσοστό 15,14%.Αντίστοιχη εξέλιξη χαρακτήρισε και το τελικό αποτέλεσμα, με τα κέρδη (προ φόρου) να διαμορφώνονται σε €412,1 εκατ. το 2017, αυξημένα κατά 15,17% σε ετήσια βάση.

Περαιτέρω, τα συνολικά κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 6,92% ανερχόμενα σε €16,9 δισ. το 2017. Αρκετά μεγαλύτερη ήταν η αύξηση (14,58%) σε επίπεδο ιδίων κεφαλαίων, τα οποία ανήλθαν σε €3,7 δισ. περίπου.

insurancedaily.gr
Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!