Η Ελλάδα κατέχει την 1η θέση στο δείκτη ικανοποίησης των ξενοδοχείων, ενώ στη 2η βρίσκεται η Κύπρος

Το Φεβρουάριο του 2019, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στο γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) των ξενοδοχείων με 86,7% ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 85,2% και στην τρίτη η Ισπανία με 84,9%. Ακολουθούν, η Κροατία στην τέταρτη θέση με 84,8% και η Ιταλία στην πέμπτη με 84,3%. Η Τουρκία κατέγραψε γενικό δείκτη ικανοποίησης 82,2% ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε η Γαλλία με 80,2%.

Στο κριτήριο της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με 89,5% και ακολουθούν η Κύπρος με 89,2% και η Ιταλία με 88,5%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ισπανία με ποσοστό 87,2% και ακολουθούν η Τουρκία και η Κροατία με 84,9% και 84,7% αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται Γαλλία με 82,1%. Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Τουρκία με υψηλό ποσοστό 88,7%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 87,9% και στην τρίτη η Κύπρος με ποσοστό 87,4%. Η Γαλλία βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 86,7%, ακολουθούμενη από την Ιταλία με 85,9%. Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Ελλάδα και η Κροατία με 85,8% και 85,5% αντίστοιχα. Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με ποσοστό 88,2% και στη δεύτερη η Κύπρος με 86,8%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 85,8%, στην τέταρτη η Ιταλία με 85,2% και στην πέμπτη η Τουρκία με 85,0%. Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Κροατία με 80,3% και η Γαλλία με 79,9%. Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 84,2% και ακολουθούν η Τουρκία με 84,0% και η Ελλάδα με 83,7%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 81,0% και ακολουθεί η Ιταλία με 80,9%. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Κροατία 78,4% και η Γαλλία με 77,8%. Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 84,0%. Ακολουθούν η Ελλάδα και η Ιταλία με 82,7% και 82,0% αντίστοιχα. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Τουρκία με 82,1% και στην πέμπτη η Ισπανία με ποσοστό 81,0%. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Γαλλία με 77,6% και η Κροατία 74,7%. Ως προς τη διασκέδαση στην πρώτη θέση βρίσκεται η Τουρκία με 81,3% ενώ οι υπόλοιπες χώρες βρίσκονται κάτω από το 80,0%. Στη δεύτερη
θέση βρίσκεται η Κύπρος με 79,6% και ακολουθούν η Ιταλία με 77,5% και η Ελλάδα και η Κροατία με 77,0% αντίστοιχα. Η Ισπανία βρίσκεται στην τελευταία θέση με 76,8%.

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων Ελλάδας ανά κατηγορία αστεριών

Τα ξενοδοχεία 5 αστέρων έχουν την υψηλότερη βαθμολογία με 89,5%. Το GRΙ ήταν 86,9% για τα ξενοδοχεία 4 αστέρων, 86,0% για τα 3 αστέρων, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 1-2 αστέρων με 85,2%. Στο κριτήριο της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία 5 αστέρων με 91,5% και ακολουθεί η κατηγορία 1-2 αστέρων με 89,0%. Στην τρίτη θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 3 αστέρων με 88,8% και στην τελευταία θέση τα ξενοδοχεία 4 αστέρων με 88,3%. Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία 5 αστέρων με 87,6% και ακολουθεί η κατηγορία 4 αστέρων με 81,9%. Πολύ χαμηλότερα κυμάνθηκαν οι άλλες δύο κατηγόριες: ειδικότερα στην τρίτη θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 3 αστέρων με 80,0% και στην τελευταία θέση τα ξενοδοχεία 1-2 αστέρων με 79,6%. Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία 1-2 αστέρων με υψηλό ποσοστό 87,7%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η κατηγορία 5 αστέρων 86,8% και στην τρίτη η κατηγορία 4 αστέρων με ποσοστό 85,1%. Στην τελευταία θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 3 αστέρων με 85,0%.

Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία 5 αστέρων με 90,3% και ακολουθεί η κατηγορία 3 αστέρων με 88,0%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η κατηγορία 1-2 αστέρων με 87,5% και στην τέταρτη η κατηγορία 4 αστέρων με 87,3%. Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία 1-2 με 86,3% και ακολουθεί η κατηγορία 5 αστέρων με 84,6%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η κατηγορία 3 αστέρων με 83,5% και στην τελευταία θέση η κατηγορία 4 αστέρων με 82,4%. Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία 5 αστέρων με 86,5%. Ακολουθούν αισθητά χαμηλότερα οι κατηγορίες 3 και 4 αστέρων με 81,2% και 80,8% αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία 1-2 αστέρων με 80,0%. Ως προς τη διασκέδαση στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία 5 αστέρων με 81,2%. Ακολουθούν αισθητά χαμηλότερα οι κατηγορίες 1-2 και 4 αστέρων με 77,7% και 74,9% αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία 3 αστέρων με 71,1%.

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων Ελλάδας ανά Περιφέρεια

Την υψηλότερη θέση ικανοποίησης για τη νησιωτική Ελλάδα κατέχουν οι Κυκλάδες (με GRI 89,9%) και ακολουθούν το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη (86,7% και 86,3% αντίστοιχα), τα Δωδεκάνησα (85,8%) και τα Ιόνια Νησιά (85,2%). Στην υψηλότερη θέση ικανοποίησης για την ηπειρωτική Ελλάδα βρίσκεται η Ήπειρος με ποσοστό 91,2% και ακολουθούν η Αττική με 86,8%, η Αν. Μακεδονία και Θράκη και η Κεντρική Μακεδονία με 86,4% αντίστοιχα, η
Στερεά Ελλάδα 86,1% και η Θεσσαλία με 85,7%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Πελοπόννησος με 85,3%.

Στο κριτήριο της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκoνται η Ήπειρος και η Αν. Μακεδονία και Θράκη με 94,7% αντίστοιχα και ακολουθούν οι Κυκλάδες με 93,4%, η Πελοπόννησος με 93,1% και η Θεσσαλία με 92,6%. Στην έκτη θέση βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία με 90,3%. Οι υπόλοιπες Περιφέρειες έχουν βαθμολογίες μικρότερες από 90%. Στην έβδομη το Βόρειο Αιγαίο με 89,8% και στην όγδοη η Στερεά Ελλάδα με 89,7%. Ακολουθούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα με 89,0% και 88,8% αντίστοιχα. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Αττική και τα Ιόνια Νησιά με 88,6% και 87,3% αντίστοιχα. Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται η Αττική με 89,0% και στη δεύτερη η Στερεά Ελλάδα με 88,8%. Ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 85,3%, η Κρήτη με 84,5% και το Βόρειο Αιγαίο με 83,7%. Στην έκτη θέση βρίσκεται η Πελοπόννησος με 83,6% και στην έβδομη θέση τα Δωδεκάνησα με 82,2%. Πολύ κοντά και οι Κυκλάδες με 81,9%. Στις δύο τελευταίες θέσεις με χαμηλότερες τιμές βρίσκονται τα Ιόνια Νησιά και η Θεσσαλία με 80,6% και 78,9% αντίστοιχα. 

Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ήπειρος με το εντυπωσιακό 97,1% και ακολουθούν η Θεσσαλία με 92,1%, η Αν.Μακεδονία και Θράκη με 92,0% και οι Κυκλάδες με 90,7%. Οι υπόλοιπες Περιφέρειες έχουν βαθμολογίες μικρότερες από 90%. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Πελοπόννησος με 87,9%, στην έκτη θέση η Στερεά Ελλάδα και η Αττική με 87,7% αντίστοιχα. Η δεκάδα συμπληρώνεται με τους ακόλουθος προορισμούς: Κεντρική Μακεδονία με 86,0%, Κρήτη με 85,0% και Ιόνια Νησιά με 83,8% αντίστοιχα. Στις δύο τελευταίες θέσεις τις με χαμηλότερες τιμές βρίσκονται τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο με 83,4% και 82,5% αντίστοιχα. 

Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ήπειρος με το πολύ υψηλό 95,9% και ακολουθούν η Αν. Μακεδονία και Θράκη με 94,7% και οι Κυκλάδες με 92,4%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Θεσσαλία 90,1% και στην πέμπτη θέση η Κρήτη με 88,5%. Ακολουθούν το Βόρειο Αιγαίο και η Αττική με 88,2% αντίστοιχα και η Κεντρική Μακεδονία με 88,0%. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Πελοπόννησος και η Στερεά Ελλάδα με 87,9% αντίστοιχα, τα Δωδεκάνησα με 86,7% και τα Ιόνια Νησιά με 84,9%.

Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ήπειρος με 91,6% και ακολουθούν Αν.Μακεδονία και Θράκη με 90,8% και οι Κυκλάδες 88,3%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το Βόρειο Αιγαίο 84,9%, στην πέμπτη θέση η Κεντρική Μακεδονία 84,8% και ακολουθούν η Θεσσαλία με 84,5%, η Κρήτη με 84,2%, η Στερεά Ελλάδα με 84,1% και η Πελοπόννησος με 83,6%. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται τα Δωδεκάνησα (82,8%), η Αττική (81,2%) και τα Ιόνια Νησιά (79,7%). 

Στην κατηγορία δωματίου την πρώτη θέση κατέχει η Ήπειρος με 89,7%, τη δεύτερη η Αν. Μακεδονία και Θράκη με 89,0% και την τρίτη οι Κυκλάδες με 88,5%. Aκολουθούν η Στερεά Ελλάδα με 85,3%, η Θεσσαλία και η Πελοπόννησος με 84,1% αντίστοιχα. Στην έβδομη θέση βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία με 83,8% και στην όγδοη το Βόρειο Αιγαίο με 82,9%. Η δεκάδα συμπληρώνεται με την Κρήτη με 82,7% και τα Δωδεκάνησα με 81,4%. Χαμηλές τιμές στην κατηγορία δωμάτιου κατέγραψαν η Αττική με 80,1% και τα Ιόνια Νησιά με 80,0%. Ως προς τη διασκέδαση στην πρώτη θέση βρίσκεται η Πελοπόννησος με 86,4% και στη δεύτερη οι Κυκλάδες με 84,8%. Οι υπόλοιποι προορισμοί κυμάνθηκαν χαμηλότερα και κάτω από 80%. Στη τρίτη θέση βρίσκεται η Κρήτη με 77,8% στην τέταρτη η Κεντρική Μακεδονία με 77,0% και ακολουθούν τα Δωδεκάνησα και τα Ιόνια Νησιά με 76,2% αντίστοιχα. Η Αττική κατέγραψε 75,7% ενώ στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται το
Βόρειο Αιγαίο (71,2%) και η Θεσσαλία (71,0%).

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων Αθήνας – Θεσσαλονίκης και ανταγωνιστικών πόλεων

Η Αθήνα υπερτερεί έναντι όλων των προορισμών. Η Θεσσαλονίκη υστερεί έναντι της Αθήνας και της Βαρκελώνης. Ειδικότερα: Αθήνα (87,5%), Βαρκελώνη (85,8%), Ρώμη (83,5%) και Κωνσταντινούπολη (83,2%). Η Θεσσαλονίκη με 84,3% υπερτερεί έναντι της Μπολόνια (82,9%), της Μασσαλίας (80,2%) και του Ιζμίρ (80,1%). Στο κριτήριο της καθαριότητας, στις δύο πρώτες θέσεις βρίσκονται οι προορισμοί της Τουρκίας: το Ιζμίρ (90,6%) και η Κωνσταντινούπολη (89,9%). Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Αθήνα με 89,0% και ακολουθούν η Θεσσαλονίκη με 88,8%, η Βαρκελώνη με 88,2% και η Ρώμη 87,8%. Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Μπολόνια με 86,4% και η Μασσαλία με 82,1%. Στην κατηγορία φαγητού-ποτού, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Θεσσαλονίκη με το εντυπωσιακό 92,2% ακολουθούμενη από την Αθήνα με 89,0%. Οι ανταγωνιστικοί προορισμοί κυμάνθηκαν πολύ χαμηλότερα από τους ελληνικούς. Χαρακτηριστικά: Ιζμίρ (85,2%), Κωνσταντινούπολη (83,6%), Μπολόνια (82,4%) και Ρώμη (78,5%). Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Βαρκελώνη (78,3%) και η Μασσαλία (74,8%). Στο κριτήριο της τοποθεσίας, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη με υψηλό ποσοστό 92,5%. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Βαρκελώνη με 90,3% και στην τρίτη το Ιζμίρ με 88,8%. Ακολουθούν η Θεσσαλονίκη 88,7%, η Αθήνα 87,8% και η Ρώμη 87,0%. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Μπολόνια με 86,9% και η Μασσαλία με 86,7%.

Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη (89,0%) και στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Αθήνα με 87,4%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Ιζμίρ (86,9%) και ακολουθεί η Βαρκελώνη με 85,9%. Ο δείκτης της Ρώμης ανέρχεται στο 85,1% και της Θεσσαλονίκης στο 84,0%. Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Μπολόνια και η Μασσαλία με 81,7% και 79,9% αντίστοιχα. Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής βρίσκονται και πάλι στις δύο πρώτες θέσεις οι προορισμοί της Τουρκίας: το Ιζμίρ (88,6%) και η Κωνσταντινούπολη (88,5%). Ακολουθούν η Ρώμη με 81,9%, η Βαρκελώνη με 81,8% και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη με 81,2% αντίστοιχα. Χαμηλότερα κυμάνθηκαν η Μπολόνια με 80,3% ενώ στη τελευταία θέση με 77,8% βρίσκεται η Μασσαλία. Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη με 87,9%. Χαμηλότερα κυμάνθηκαν οι υπόλοιποι προορισμοί, με τη Βαρκελώνη 81,9%, το Ιζμίρ 81,8%, τη Ρώμη 81,2% και τη Θεσσαλονίκη 80,3%. Οι υπόλοιποι προορισμοί κατέγραψαν τιμές μικρότερες του 80%: Αθήνα 79,7%, Μπολόνια με 79,4%, ενώ στη τελευταία θέση με 77,6% βρίσκεται η Μασσαλία. Ως προς τη διασκέδαση η τιμή του δείκτη για τη Βαρκελώνη ανέρχεται στο 76,4%, για την Αθήνα στο 75,7% και για το Ιζμίρ στο 74,3%.

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων Μυκόνου-Σαντορίνης και ανταγωνιστικών «premium» προορισμών

Η Σαντορίνη κατέγραψε τον υψηλότερο δείκτη ικανοποίησης (89,3%) έναντι όλων των ανταγωνιστικών προορισμών. Χαρακτηριστικά: Μύκονος (88,1%), Σαρδηνία (85,3%), Σαιν Τροπέ (84,9%) και Ίμπιζα (83,8%). Στο κριτήριο της καθαριότητας στις δύο πρώτες θέσεις βρίσκονται οι προορισμοί της Ελλάδας: η Σαντορίνη (93,8%) και η Μύκονος (91,0%). Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Σαρδηνία με 88,2% και ακολουθούν η Ίμπιζα με 86,0% και το Σαίντ Τρόπε με 85,4%. Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μύκονος με 92,3% και στη δεύτερη θέση το Σαιν Τροπέ με 91,6%. Ακολουθούν η Σαρδηνία με 83,3% και πολύ χαμηλότερα η Ίμπιζα με 79,8%. Στην τελευταία θέση με πολύ χαμηλή τιμή στο δείκτη φαγητού-ποτού βρίσκεται η Σαντορίνη με μόλις 78,2%.

Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκεται το Σαιν Τροπέ με 90,8% και ακολουθούν οι ελληνικοί προορισμοί: η Μύκονος (90,2%) και η Σαντορίνη (89,6%). Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ίμπιζα με 86,5% και η Σαρδηνία με 85,3%.

Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στις δύο πρώτες θέσεις βρίσκονται και πάλι οι προορισμοί της Ελλάδας: η Σαντορίνη (92,6%) και η Μύκονος (90,2%). Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Σαιν Τροπέ με 86,9% και ακολουθούν η Σαρδηνία με 85,9% και η Ίμπιζα με 85,1%. Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στις δύο πρώτες θέσεις βρίσκονται και πάλι οι προορισμοί της Ελλάδας: η Σαντορίνη (87,6%) και η Μύκονος (87,5%). Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ίμπιζα με 80,1%, το Σαιν Τροπέ με 79,9% και η Σαρδηνία με 79,8%. Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σαντορίνη (87,9%) και στη δεύτερη η Μύκονος (87,3%). Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Σαιν Τροπέ με 82,4% και ακολουθούν η Ίμπιζα με 80,4% και η Σαρδηνία με 80,3%. Ως προς τη διασκέδαση στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σαντορίνη (84,8%). Οι υπόλοιποι προορισμοί κυμάνθηκαν πολύ χαμηλότερα. Ειδικότερα: Ίμπιζα 76,2% και η Σαρδηνία 74,8%.

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων μαζικών προορισμών «Ήλιος & Θάλασσα»

Οι Κυκλάδες συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία με γενικό δείκτη ικανοποίησης 89,9% και ακολουθεί η Κρήτη (86,3%), η Χαλκιδική (86,0%), τα Δωδεκάνησα (85,8%) και το Ιόνιο (85,2%). Από τους ανταγωνιστικούς προορισμούς την υψηλότερη θέση κατέχει η Μαρμπέγια με 86,2% και ακολουθούν η Ίστρια 84,8% και η Μαγιόρκα με 84,4%. Ο γενικός δείκτης ικανοποίησης καταγράφηκε για την Αττάλεια στο 82,1%, για το Μπόντρουμ στο 81,3% και για το Ρίμινι στο 81,1%.

Στο κριτήριο της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες 93,4% και ακολουθούν το Ρίμινι με 91,1% και η Χαλκιδική με 90,1%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Μαρμπέγια με 89,9% και στην πέμπτη η Κρήτη με 89,0%. Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 88,8% και τα Ιόνια Νησιά με 87,3%. Στην όγδοη θέση βρίσκεται η Μαγιόρκα με 86,2% και στην ένατη η Ίστρια με 84,7%. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Αττάλεια και το Μπόντρουμ με 81,6% και 80,2% αντίστοιχα. Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται η Χαλκιδική με 84,6% και στη δεύτερη η Κρήτη με 84,5%. Ακολουθούν η Αττάλεια με 83,7% και η Μαγιόρκα με 82,6%. Στην πέμπτη θέση βρίσκονται τα Δωδεκάνησα με 82,2%, στην έκτη οι Κυκλάδες με 81,9% και στην έβδομη τα Ιόνια Νησιά με 80,6%. Η δεκάδα συμπληρώνεται με το Ρίμινι, την Ίστρια και το Μπόντρουμ (με 80,2%, 78,3% και 77,6% αντίστοιχα). Στο τέλος βρίσκεται η Μαρμπέγια με μόλις 77,2%. Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 90,7%. Ακολουθούν το Ρίμινι και η Αττάλεια με 88,6% και 88,1% αντίστοιχα. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Μαρμπέγια με 87,1%, στην πέμπτη η Μαγιόρκα με 86,6%, και στην έκτη η Ίστρια με 85,5%. Η Κρήτη βρίσκεται στην έβδομη θέση με 85,0% και η δεκάδα συμπληρώνεται με τους ακόλουθους προορισμούς: τη Χαλκιδική, τα Ιόνια Νησιά και τα Δωδεκάνησα (με 84,4%, 83,8% και 83,4% αντίστοιχα). Στην τελευταία θέση βρίσκεται το Μπόντρουμ με 82,7%. Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 92,4%. Ακολουθούν η Χαλκιδική με 88,7%, η Κρήτη με 88,5%, η Μαρμπέγια με 87,3% και τα Δωδεκάνησα με 86,7%. Στην έκτη θέση βρίσκεται το Ρίμινι με 86,0%, στην έβδομη η Μαγιόρκα με 85,9% και στην όγδοη θέση τα Ιόνια Νησιά με 84,9%. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Αττάλεια, η Ίστρια και το Μπόντρουμ (με 83,5%, 80,3% και 79,3% αντίστοιχα). Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκεται το Ρίμινι με 88,4% και ακολουθούν οι Κυκλάδες με 88,3%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Χαλκιδική με 86,8%, στην τέταρτη η Κρήτη με 84,2% και στην πέμπτη θέση τα Δωδεκάνησα και η Αττάλεια με 82,8% αντίστοιχα. Ακολουθεί η Μαρμπέγια με 81,0% και η Μαγιόρκα με 80,9%. Στην ένατη θέση βρίσκονται τα Ιόνια Νησιά με 79,7% και στις τελευταίες θέσεις και πολύ χαμηλότερα η Ίστρια (78,4%) και το Μπόντρουμ (75,3%). Στην κατηγορία δωματίου την πρώτη θέση κατέχουν οι Κυκλάδες με 88,5%. Aκολουθούν η Χαλκιδική με 84,1%, η Μαρμπέγια με 83,8% και η πεντάδα συμπληρώνεται με την Κρήτη (82,7%) και το Ρίμινι (82,3%). Στην έκτη θέση βρίσκονται τα Δωδεκάνησα 81,4%, στην έβδομη η Μαγιόρκα, τα Ιόνια Νησιά και την Αττάλεια με 80,0% αντίστοιχα. Χαμηλότερα βρίσκεται το Μπόντρουμ με 77,9% ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ίστρια με 74,7%. Ως προς τη διασκέδαση στην πρώτη θέση βρίσκεται το Ρίμινι με 91,9%, στη δεύτερη οι Κυκλάδες με 84,8% και ακολουθούν οι προορισμοί της Τουρκίας: Αττάλεια και Μπόντρουμ με 82,1% και 79,9% αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι προορισμοί κυμάνθηκαν χαμηλότερα. Στη πέμπτη θέση βρίσκεται η Κρήτη με 77,8% και ακολουθούν η Μαγιόρκα με 77,3% και η Ίστρια με 77,0% Στην όγδοη θέση βρίσκεται η Χαλκιδική με 76,7% και στην ένατη τα Δωδεκάνησα με και τα Ιόνια Νησιά με 76,2% αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Μαρμπέγια με 74,0%.


Πηγή: INSETE Intelligence – Στατιστικό Δελτίο No. 51, Μάρτιος 2019


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!