Το 2019 θα είναι η χρονιά του FinTech

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-09 ήταν μια περίοδος που έφερε μεγάλες αλλαγές στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών οι οποίες είχαν σημαντικές συνέπειες για τη συνολική οικονομία. Μια από τις συνέπειες ήταν η συγχώνευση δύο χωριστών βιομηχανιών ή τομέων οι οποίες στο τέλος πήραν το όνομα «FinTech».

Το FinTech δεν είναι κάτι άλλο από την χρήση ψηφιακών καινοτομιών και επιχειρηματικών μοντέλων που υποστηρίζουν και υποστηρίζονται από την τεχνολογία, με χρήση στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η εξέλιξη του ήταν κυρίως συνάρτηση των υπερβολών, των αναποτελεσματικών και των ανεξερεύνητων ευκαιριών που είναι εγγενείς στις αντίστοιχες αγορές.

Η μεγάλη ανάπτυξη του FinTech και η αποδοχή του σαν την «διάδοχη κατάσταση» των τραπεζικών υπηρεσιών, έγινε γιατί μπόρεσε να αντιμετωπίσει και να δώσει λύσεις σε μερικά από τα θεμελιώδη προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες:

– Κόστος: το κόστος της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης παρέμεινε σχετικά αμετάβλητο για πάνω από 100 χρόνια, μέχρι να ξεσπάσει η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Οι καινοτομίες του FinTech έχουν επικεντρωθεί κυρίως γύρω από τη μείωση, αν όχι την εξάλειψη, αυτού του κόστους.

– Κανονιστικό πλαίσιο: Μόλις πρόσφατα δημιουργήθηκε η ανάγκη για βελτίωση και εκσυχρονισμό των κανονιστικών πλαισίων με σκοπό να καταστούν οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πιο ευέλικτες και πιο περιεκτικές,. Αυτή η ανάγκη παρουσιάστηκα ακριβώς την στιγμή που «γεννιόταν» το FinTech με αποτέλεσμα οι νεοσύστατες εταιρείες του τομέα να ευνοηθούν από αυτό τον εκδημοκρατισμό των κανόνων.

– «Κληρονομιά» Οι παραδοσιακές τράπεζες, «κλεισμένες» μέσα στο οικοσύστημα τους και την λειτουργία εκατοντάδων χρόνων, δεν έχουν την δυνατότητα καμίας ευελιξίας και αποδοχής νέων μοντέλων λειτουργίας. Με συνεχείς «ενδοοικογενειακές» εξαγορές και συγχωνεύσεις έγιναν «πολύ μεγάλες για να αποτύχουν» και «στρογγυλοκάθισαν» πάνω σε αυτή την αντίληψη για πολλά χρόνια, με την συνδρομή πολλές του κράτους. Αυτή όμως η αδυναμία και η απροθυμία να εξελιχθούν, άνοιξε τον δρόμο στο Fintech για να βάλει στέρεες βάσεις και να ξεκινήσει τα πάντα από το μηδέν, κάτι που αποδείχτηκε ευκολότερο και αποτελεσματικό για την απόκτηση σημαντικού μεριδίου αγοράς.

– Μόχλευση: μετά τις κρίσεις του 2008-09, η χρηματοοικονομική μόχλευση έχει καταστεί δαπανηρή και δυσκίνητη. Το FinTech βασίζεται στην τεχνολογική μόχλευση, σε αντίθεση με την χρηματοοικονομική μόχλευση, η οποία το έχει καταστήσει μια δύναμη που πρέπει να ληφθεί υπόψη από τις παραδοσιακές τράπεζες

Σε αντίθεση με την παραπάνω λίστα, το FinTech έχει και τα δικά του προβλήματα που πρέπει να λύσει και εμπόδια να υπερπηδήσει. Η πιο τρομερή πρόκληση είναι ο φραγμός εισόδου σε ορισμένους βασικούς τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερα εδραιωμένων κατεστημένων φορέων εκμετάλλευσης. Ένας τέτοιος τομέας είναι η διαχείριση και η εδραίωση ρυθμιστικών κανόνων.

Με το 2018 να έχει εδραιώσει το πλαίσιο και το 2019 να έχει, αν και σχετικά νωρίς ακόμα, δείξει την κατεύθυνση στην οποία θα κινηθούν οι εξελίξεις, είναι ασφαλές πια να δούμε τα πρότυπα που έχουν αναδυθεί σε αυτό που πρόκειται να γίνει το μέλλον του FinTech. Οι τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί ο ψηφιακός χρηματοπιστωτικός τομέας, είναι γνωστοί και συγκεκριμένοι και θα πρέπει πρώτα να «λύσει» τα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν σε αυτούς τους τομείς πριν προχωρήσει παρακάτω

Ενοποιημένο interface πληρωμών (Unified Payments Interface – UPI)

Το UPI θα αυξηθεί σημαντικά το 2019. Η τεχνολογία αυτή έχει τεράστιες δυνατότητες και συνάφεια για πολλούς συμμετέχοντες στο οικοσύστημα. To UPI προσφέρει απίστευτη ευκολία στον τελικό χρήστη, ενώ αυξάνει το ψηφιακό αποτύπωμα στην πλευρά της προσφοράς της αλυσίδας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Το UPI θα επιτρέψει σε διάφορους τύπους εταιρειών FinTech να επεκτείνουν τις λειτουργίες και το αποτύπωμα τους, Ταυτόχρονα:

– Το UPI θα ενθαρρύνει τις ψηφιακές πληρωμές, οι οποίες θα αυξήσουν την καταλληλότητα των ΜΜΕ που επωφελούνται από τα γρήγορα δάνεια από τις εταιρείες FinTech βάσει των ψηφιακών δεδομένων που δημιουργούνται.
– Η LendingTech θα μετατρέψει τις πρακτικές αναδοχής με τα προσωπικά δάνεια να αξιοποιούνται όλο και περισσότερο μέσω ψηφιακών καναλιών.
– Μέσω του UPI, η WealthTech θα αυξήσει το ψηφιακό αποτύπωμα των προϊόντων αμοιβαίων κεφαλαίων.
– Η InsureTech μπορεί να φέρει διεθνή αύξηση των μικρών εταιρειών με συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια και υπηρεσίες, ενώ το 2019, ενδέχεται να παρατηρήσουμε αύξηση στις καλύψεις που βασίζονται σε συμβάντα.

Blockchain

To Blockchain και οι χρήσεις του έχουν κατακλύσει σχεδόν τα πάντα σε υπηρεσίες και διαδικασίες σε όλο τον κόσμο, ενώ είναι σχεδόν σίγουρο πως μπορούμε πια να αποκαλούμε την εποχή στην οποία εισερχόμαστε σαν blockchain-era. Σίγουρα ακόμα δεν έχουμε ανακαλύψει ούτε τα μισά που μπορούμε να επιτύχουμε εφαρμόζοντας το σε διάφορους τομείς των δραστηριοτήτων μας και παρά το γεγονός πως τα κρυπτονομίσματα που βασίστηκαν πάνω του, να γνώρισαν μεγάλη πτώση, είναι απόλυτα σίγουρο να υποθέσουμε πως δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη.

Το επίπεδο ασφάλειας που προσφέρει η τεχνολογία blockchain και το αδιάβλητο των συναλλαγών που εγγυάται, είναι ένα από τα βασικότερα όπλα του FinTech και της πορείας του προς την επικράτηση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Τεχνητή Νοημοσύνη

Άλλη μια τεχνολογία στην οποία έχει επενδύσει όλη σχεδόν η τεχνολογική και μη κοινότητα είναι αυτή της τεχνητής νοημοσύνης και των εφαρμογών της. Σαν τεχνολογία και σαν ιδέα δεν είναι καθόλου καινούργια, αντίθετα έχει πίσω της πολλά χρόνια ζωής, πολλά περισσότερα από άλλες τεχνολογίες, όμως τώρα είναι η εποχή που έχουμε την υπολογιστική δύναμη και τις υποστηρικτικές της τεχνολογίες για να την χρησιμοποιήσουμε, ενώ η χρήση της αναμένεται να αυξηθεί εκθετικά τα επόμενα χρόνια,

Το μέλλον του FinTech περιλαμβάνει σίγουρα την τεχνητή νοημοσύνη και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Ένας τομέας που ήδη κερδίζει το ενδιαφέρον είναι το «robo advisory» δηλαδή λύσεις διαχείρισης κεφαλαίου που περιλαμβάνουν κάποια μορφή μηχανικής μάθησης.

Μετοχικό κεφάλαιο μέσω Crowdfunding

Το ισοδύναμο της αγοράς στο P2P, δεν αποκλείεται να είναι το Equity Crowdfunding, το οποίο βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο. Μέχρι στιγμής το Crowdfunding έχει παραμείνει στο στάδιο της υποστήριξης ανεξάρτητων επιχειρηματικών ιδεών και προϊόντων, ενώ πρόσφατα έχουν γίνει και προσπάθειες αυτή η χρηματοδότηση να δώσει και μερίδια στις εταιρείες που υποστηρίζει. Προς το παρόν οι κινήσεις αυτές είναι σε πρώιμο στάδιο και χρειάζεται να υπάρξουν οι ανάλογοι κανόνες και το ανάλογο ρυθμιστικό πλαίσιο προκειμένου να «εκτιναχθεί», όμως γίνονται πολλές κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση.

Πρόκειται για κλασική περίπτωση χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης, η οποία αποτελεί πρόκληση για τις παραδοσιακές μεθόδους αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για επιχειρήσεις μέσω π.χ. επιχειρηματικών κεφαλαίων. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού χρηματοδότες και των μικρών μεγεθών εισιτηρίων, αυτό το τμήμα της κεφαλαιαγοράς θα εμπλακεί αναπόφευκτα στο πεδίο εφαρμογής του FinTech τα επόμενα χρόνια.

Mobile πληρωμές

Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια αναταραχή στον χώρο των mobile πληρωμών, η οποία με την είσοδο του Whatsapp στο χώρο έδωσε μεγάλη ώθηση σε αυτό τον τομέα. Από το 2019 και μετά θα δούμε σίγουρα περισσότερους νεοεισερχόμενους, και το πιο σημαντικό, νέες καινοτομίες FinTech σε αυτό το χώρο. Επιπλέον, το UPI 2.0, το οποίο εισήχθη τον Αύγουστο του 2018 και η σχετική δυνατότητα υπερανάληψης (που βρίσκεται σήμερα σε beta δοκιμές), θα εισαγάγει χιλιάδες τελικούς χρήστες σε μια νέα μορφή πίστωσης. Το UPI 2.0 μπορεί επίσης να γίνει μια προτιμώμενη μορφή για την πραγματοποίηση επαναλαμβανόμενων πληρωμών, όπως τα EMI.

Το μέλλον

Η ανάπτυξη του FinTech κατά την τελευταία δεκαετία ήταν φαινομενική. Οι κυριότεροι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτήν την ανάπτυξη, είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου. Για παράδειγμα, το κόστος της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης εξακολουθεί να είναι σχετικά υψηλό σε σύγκριση με άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στην οικονομία.

Ως εκ τούτου, μπορούμε να αναμένουμε καινοτομίες fintech σε αυτόν τον χώρο, μειώνοντας το κόστος για τους καταναλωτές. Επιπλέον, οι τάσεις που συζητούνται εδώ είναι βέβαιο ότι θα προσελκύσουν τις ρυθμιστικές και κανονιστικές αρχές οι οποίες θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και τάσεων.

Για παράδειγμα, τα κρυπτονομίσματα πήραν αρκετή αρνητική δημοσιότητα το 2018, καθώς χρειάζονται μεγάλες και έντονες ρυθμίσεις προκειμένου να θεωρηθούν και πάλι αποδεκτά από την μάζα των επενδυτών. Μέσα στην χρονιά, αλλά και στο άμεσο μέλλον ενδέχεται να δούμε νέες εκδόσεις του Blockchain που προκύπτουν από το ρυθμιστικό αρμπιτράζ.

Συνολικά, το 2019 σίγουρα θα ξεπεράσει το 2018 όσον αφορά το FinTech και υπόσχεται να είναι ένα συναρπαστικό έτος για όλους τους ενδιαφερόμενους.

startupper.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!