ΣΕΒΕ: Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας έτους 2018

Οι εξαγωγές της Ελλάδας το Δεκέμβριο 2018 ανήλθαν στο ποσό των €2.570,3 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά €74,7 εκατ. έναντι του Δεκεμβρίου 2017, όπου η εξαγωγική μας επίδοση ανήλθε σε €2.645,0 εκατ. Στο σύνολο του έτους, οι εξαγωγές μας σημείωσαν σημαντική άνοδο κατά €4.540,5 εκατ., δηλαδή 15,7%, καθώς ανήλθαν στο ποσό των €33.417,9 εκατ. έναντι €28.877,4 εκατ. το 2017. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές της χώρας ανήλθαν σε €22.152,4 εκατ. έναντι €20.010,6 το 2017, με την άνοδο να διαμορφώνεται στα €2.141,8 εκατ., ήτοι 10,7%.


Η άνοδος των εξαγωγών κατά 15,7% οφείλεται κατά 8,3 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση των εξαγωγών καυσίμων, κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση των εξαγωγών πλοίων και κατά 7,3 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση των λοιπών αγαθών. 


Αντίστοιχα ανοδική ήταν και η πορεία των εισαγωγών καθώς το Δεκέμβριο 2018 ανήλθαν σε €4.267,3 εκατ. έναντι €4.259,6 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2017, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε €7,7 εκατ., δηλαδή 0,2%. Όσον αφορά στο 2018, οι εισαγωγές ανήλθαν σε €55.129,8 εκατ. έναντι €50.350,9 εκατ. το 2017, με την αύξηση να ανέρχεται σε €4.778,9 εκατ., δηλαδή 9,5%, ενώ αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, η αύξηση ανήλθε σε €1.107,9 εκατ., δηλαδή 2,9%. Το εμπορικό έλλειμμα της χώρας το 2018 αυξήθηκε κατά €238,4 εκατ., δηλαδή 1,1%, καθώς διαμορφώθηκε σε €21.711,9 εκατ. από €21.473,5 εκατ. το 2017, ενώ χωρίς τα καύσιμα μειώθηκε κατά €1.033,9 εκατ., δηλαδή 5,6%. 


Σε κλαδικό επίπεδο, η αύξηση των βιομηχανικών προϊόντων (€617,5 εκατ., ήτοι 13,3%) και των χημικών (€429,0 εκατ., ήτοι 14,0%) συνετέλεσαν σημαντικά στην αύξηση των εξαγωγών. Παράλληλα, σημαντική ήταν και η συνεισφορά των μηχανημάτων οχημάτων (€337,8 εκατ., ήτοι 13,0%), των τροφίμων (€242,4 εκατ., ήτοι 5,6%) και των διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων (€213,7 εκατ., ήτοι 10,1%). Τέλος, σημαντική ήταν και η αύξηση των εξαγωγών του κλάδου λίπη και έλαια (€122,0 εκατ., ήτοι 21,4%), των πρώτων υλών (€62,8 εκατ., ήτοι 4,8%) και του κλάδου ποτά και καπνά (€6,6 εκατ., ήτοι 0,9%). Σημαντικότερο εξαγωγικό προορισμό της Ελλάδας για το 2018 αποτέλεσε η γειτονική Ιταλία σε ποσοστό 10,3%, με την Γερμανία και την Τουρκία να ακολουθούν με ποσοστά 6,4% και 6,1% αντίστοιχα. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 5, στους 10 πιο σημαντικούς εξαγωγικούς προορισμούς εντάσσονται η Κύπρος (5,7%), η Βουλγαρία και ο Λίβανος (4,5% μερίδιο αντίστοιχα), ενώ ακολουθούν οι ΗΠΑ (4,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (3,6%), η Αίγυπτος (3,5%) και η Ισπανία (3,3%).
Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!