Microservices στην ασφαλιστική αγορά: Το δίδαγμα του Netflix και της Amazon

Αυτό που οι ασφαλιστικές αντιμετωπίζουν τώρα, ψηφιακοί γίγαντες όπως η Amazon και το Netflix το διαχειρίστηκαν όταν αποφάσισαν να μεταβούν σε ένα αποκλειστικά ψηφιακό μοντέλο λειτουργίας. Πλέον οι συναλλαγές σταδιακά γίνονται ψηφιακά και οι λειτουργίες των εταιρειών υφίστανται αυτοματοποίηση.

Ας εξερευνήσουμε αυτό που έμαθαν οι εταιρείες αυτές από την εν λόγω διαδικασία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστές καθώς προσαρμόζονται στην ψηφιακή αγορά. Μια από τις καίριες αλλαγές για την Amazon και το Netflix ήταν στον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκαν τα βασικά τους συστήματα και η αρχιτεκτονική τους: εξελίχθηκαν – αναγκαστικά – σε μια πιο ευέλικτη μορφή ενσωματώνοντας μικρο-υπηρεσίες.

Οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή τη μετατόπιση φέρουν παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτού που επηρεάζουν την ασφαλιστική αγορά

Οι 4 βασικοί παράγοντες που οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να εξετάσουν κατά το σχεδιασμό των μελλοντικών τεχνολογικών τους κατευθύνσεων:

Διαθεσιμότητα χωρίς διακοπή: αποτελεί βασική ανάγκη για τον ψηφιακό χρήστη. Το να μπορεί μία εταιρεία να δημιουργήσει ευχάριστη και ικανοποιητική περίγηση στην ιστοσελίδα της για τον καταναλωτή εξαρτάται από την τεχνολογίας και τα δεδομένα που έχει. Το μεγάλο ζήτημα της διαθεσιμότητας για το Netflix ήταν με τη βιντεοθήκη της, της οποίας το μέγεθος αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Για τον πελάτη η δυνατότητα να παρακολουθήσει χιλιάδες ταινίες και σειρές γίνεται λιγότερο ελκυστική όταν δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στον κατάλογο οποιαδήποτε στιγμή. Για να το καταφέρει όμως αυτό το Netflix προχώρησε από τη μονολιθική αρχιτεκτονική της εφαρμογής του στα microservices και την ανάπτυξη ανεξάρτητων υπηρεσιών. Αυτό στη συνέχεια παρείχε τη δυνατότητα συνεχούς αναβάθμισης του καταλόγου ταινιών. Και με τους ασφαλιστές συμβαίνει κάτι παρόμοιο που αφορά τη διαθεσιμότητα, καθώς στην ουσία δεν μπορεί ένα μικρός επιχειρηματίας να αγοράσει το Σαββατοκύριακο ένα προιόν ή πιο αργά μέσα στη μέρα που ψάχνει να ενημερωθεί για την ασφάλιση του. Και αυτό δημιουργεί την ίδια αίσθηση στον καταναλωτή όπως και στο παράδειγμα του Netflix.

Η επεκτασιμότητα και η διαθεσιμότητα πάνε μαζί: Όταν αυξάνεται ο όγκος των συναλλαγών, η ισχύς επεξεργασίας πρέπει να μπορεί επίσης να αυξηθεί. Οι μονολιθικές τεχνολογίες παλεύουν να ανταποκριθούν. Λόγου χάρη η Amazon είχε αρκετή χωρητικότητα για τακτική κίνηση, αλλά αμφισβητήθηκε όταν απαιτήθηκε να αυξηθεί για να αντιμετωπισει τον απίστευτο όγκο των αγορών της Black Friday και Cyber ​​Monday. Ο έλεγχος των αποθεμάτων είναι κρίσιμος, καθώς πρέπει να καταλάβετε ποια προϊόντα βρίσκονται στα καροτσάκια των αγοραστών, ποιο από τα αποθέματα μπορούν να προσφερθούν και πότε να διακόψετε την πώληση ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Η Amazon για να αντιμετωπίσει την τροχοπεδη αυτή προχώρησε σε microservices.

Tαχύτητα: είναι κρίσιμος παράγοντας στην εποχή της τεχνολογίας. Τόσο η βιβλιοθήκη του Netflix όσο και οι αγορές μέσω του του Amazon αλλάζουν ταχύτατα, με αιτήματα που προέρχονται από χιλιάδες χρήστες κάθε φορά. Οι ψηφιακοί γίγαντες είναι γνωστοί για την αλληλόδρασή τους με τους χρήστες που είναι επεκτάσιμη χωρίς την ανάγκη για επεξεργασία σειριακών δεδομένων. Για τους ασφαλιστές, η υποστήριξη ενός όλο και μεγαλύτερου δικτύου απαιτεί ικανότητες.

Η διατήρηση και η αναβάθμιση: είναι σημαντικοί τομείς για όλους τους ασφαλιστές, με βάση την τρέχουσα κατάσταση του τεχνολογικού τους περιβάλλοντος. Καθώς εξετάζουμε τα συστήματα ασφάλισης, τιμολόγησης και αποζημιώσεων, τις εμπειρίες του τελικού χρήστη κ.λπ., οι ασφαλιστές φαίνεται ότι πρέπει να μπορούν να αυξάνουν την ταχύτητα και τη συχνότητα των αναβαθμίσεων.

Τα microservices θριαμβεύουν. Κάθε μεμονωμένη διαδικασία υποστηρίζει μια μικρή, διακριτή λειτουργία. Παρέχουν ευελιξία στην προσαρμογή νέων σημείων και ευκολία στην ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών. Για τις ασφαλιστικές αναμένεται ότι θα αποτελέσει game changer.

insurancedaily.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!