Μελέτη του ΕΜΠ για την αγορά ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα

Στη δημοσιότητα έφερε η ΡΑΕ την παρουσίαση της μελέτης που εκπονήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασμό της Αρχής με θέμα “προτάσεις για την λειτουργία της αγοράς ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα”. 

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των εργασιών και αρμοδιοτήτων της για τον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό, εντοπίζει και προωθεί την ηλεκτροκίνηση ως ωφέλιμη επιλογή τόσο για τη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων στον τομέα των μεταφορών όσο και για την ενεργειακή μετάβαση με αύξηση των περιθωρίων εκμετάλλευσης και διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Βάσει της αρμοδιότητάς της (σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 53 του ν. 4277/2017) σχετικά με τη διατύπωση γνώμης προς τους συναρμόδιους Υπουργούς για το ρυθμιστικό πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) στην Ελλάδα, έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση βασικά ζητήματα του θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου των εν λόγω υποδομών με στόχο την συλλογή απόψεων και προτάσεων των ενδιαφερομένων.

Παράλληλα, σκοπεύοντας στη λεπτομερή και επισταμένη εξέταση του θέματος και την αποσαφήνιση των εναλλακτικών επιλογών, ανάθεσε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τη διεξαγωγή μελέτης σχετικά με τους ενδεικνυόμενους και διεθνώς υιοθετούμενους τρόπους ανάπτυξης του δικτύου υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο και της λειτουργίας και χρήσης αυτού.

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς την 5η/12/2018, έχουν αναρτηθεί εδώ.

Επίσης, για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, παρατίθεται ακολούθως σύνοψη της μελέτης που εκπονήθηκε από το ΕΜΠ για τη ΡΑΕ, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων περιγραφή των μοντέλων ανάπτυξης υποδομών ηλεκτροκίνησης, των φορέων που συμμετέχουν στη λειτουργία των υποδομών φόρτισης και των ρόλων αυτών, των μοντέλων οργάνωσης της αγοράς ενέργειας για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και των ζητημάτων διαλειτουργικότητας και περιαγωγής για την ευέλικτη χρήση υποδομών φόρτισης που ελέγχονται από διαφορετικούς παρόχους.

Η ΡΑΕ, αξιολογώντας όλες τις πληροφορίες και προτάσεις που έχει συλλέξει, θα προχωρήσει άμεσα στην διατύπωση γνώμης προς τους συναρμόδιους Υπουργούς.

energypress.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!