Επενδυτική έκρηξη στη μεταποίηση βλέπει ο ΙΟΒΕ - Πώς κινήθηκε το 2018

Σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων, οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης το 2018 υπολογίζονταν να είναι 27,3% υψηλότερες σε σχέση με τις δαπάνες του 2017, διαπιστώνει το ΙΟΒΕ σε έρευνά του για το θέμα. Η αρχική πρόβλεψη για πέρυσι, στην αντίστοιχη χρονικά έρευνα του 2017, ήταν άνοδος 15,4%.

Αξιοσημείωτο ότι, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία Εθνικών Λογαριασμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Δεκέμβριος 2018), ο σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου σε μηχανήματα, εξοπλισμό και οπλικά συστήματα (τρέχουσες τιμές), κατηγορία επενδύσεων η οποία προσεγγίζει σε μεγαλύτερο βαθμό από τις υπόλοιπες τις επενδύσεις της Βιομηχανίας, αυξήθηκε στην περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2018 κατά 20,1%, μεταβολή κοντά σε αυτή που προέκυψε από την έρευνα επενδύσεων.

Βάσει των αποτελεσμάτων της τρέχουσας έρευνας, το 2018 στους περισσότερους μεταποιητικούς κλάδους η επενδυτική δραστηριότητα διευρύνθηκε, χωρίς όμως να λείπουν και σημαντικοί κλάδοι στους οποίους η επενδυτική δραστηριότητα υποχώρησε.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των βασικών βιομηχανικών κλάδων, στον κλάδο Μη Μεταλλικών Ορυκτών και τα Χημικά, προέκυψε από την έρευνα άνοδος για το 2018 της τάξης του 20% και 26,1% αντίστοιχα. Στα Τρόφιμα - Ποτά - Καπνός,κλάδος ο οποίος έχει σημαντικό ειδικό βάρος στον τομέα της βιομηχανίας, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων κατέληξαν σε άνοδο επενδυτικών δαπανών κατά 28,8%, ενώ στα Μη μεταλλικά προϊόντα κατά 21,5%. Αντίθετα, πτώση επενδύσεων αναμενόταν στον κλάδο Μηχανολογικού εξοπλισμού (-29,6%), ενώ από τους υπόλοιπους βιομηχανικούς κλάδους, η επενδυτική δαπάνη προβλεπόταν μειωμένη πέρυσι κατά 15% στις Ηλεκτρικές μηχανές & συσκευές. Στη βασική μεταλλουργία αναμενόταν για το 2018 σημαντική άνοδος της επενδυτικής δαπάνης (+41%), όπως και στο Χαρτί και συναφή προϊόντα (22,3%).

Στον αντίποδα, έντονη υποχώρηση επενδυτικών δαπανών το προηγούμενο έτος προέκυψε στις Εκτυπώσεις - Εκδόσεις (-47%), όπως επίσης στα Έπιπλα και λοιπές Βιομηχανίες (-49%).

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις για την τάση των επενδύσεων το 2018 είναι θετικές, τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, εκτιμήθηκε ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας πέρυσι κατά 6% στην ΕΕ και 6,4% στην Ευρωζώνη. Από τις προηγούμενες προβλέψεις προέκυπτε ελαφρώς υψηλότερη άνοδος επενδυτικής δαπάνης, κατά 7,4%, τόσο στην ΕΕ, όσο και στην Ευρωζώνη. Στις περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες, οι πρόσφατες προβλέψεις των επενδυτικών μεταβολών για το 2018 ήταν θετικές, ενώ προβλέψεις για μείωση καταγράφηκαν σε 5 από τις 28 χώρες: Ρουμανία, Σουηδία, Ιταλία, Φινλανδία και Βουλγαρία.

Οι εκτιμήσεις για το 2019

Στην τρέχουσα έρευνα, οι επιχειρήσεις προέβησαν στην πρώτη πρόβλεψη για τις επενδυτικές δαπάνες τους κατά το 2019. Σύμφωνα με την εμπειρία των τελευταίων ετών, οι αρχικές προβλέψεις για το επίπεδο της επενδυτικής δραστηριότητας το επόμενο έτος τείνουν να υπερεκτιμούν την τελική πραγματική δαπάνη. Ως εκ τούτου, διαφέρουν αρκετά από τις επόμενες προβλέψεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκειά του. Επομένως, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θεωρείται ότι ενσωματώνουν ένα βαθμό αυξημένης αισιοδοξίας για την πορεία των επενδύσεων το προσεχές έτος.

Δεδομένων των παραπάνω, βάσει των στοιχείων από την Έρευνα Επενδύσεων στη Βιομηχανία την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, οι σχετικές δαπάνες το 2019 προβλέφθηκε ότι θα ενισχυθούν έντονα, κατά 31,5%. Η τάση δεν είναι ίδια σε όλους τους μεταποιητικούς κλάδους, ωστόσο είναι ανοδική στους περισσότερους εξ’ αυτών.

Η μεγάλη ένταση της ανόδου σε ορισμένους από τους κλάδους καθόρισε και τη συνολική τάση. Αύξηση επενδύσεων το 2019 αναμένεται στα Τρόφιμα - Ποτά - Καπνός κατά 36,3%, στα Μη Μεταλλικά Ορυκτά (12,5%), στον Μηχανολογικό εξοπλισμό κατά 29% και στα Μεταλλικά προϊόντα, κατά 16,7%. Από την άλλη πλευρά, στα Χημικά προβλέφθηκε μείωση της δαπάνης (-8,4%), όπως και στη Βασική μεταλλουργία (- 34%). Στην ΕΕ και την Ευρωζώνη οι προσδοκίες για το 2019 είναι και πάλι θετικές και περίπου στα ίδια επίπεδα με τις πρόσφατες για το 2018. Στο σύνολό τους οι επενδυτικές δαπάνες στη βιομηχανία προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά 6,1% στην ΕΕ και 7,2% στην Ευρωζώνη.

Οι προβλέψεις ήταν θετικές για την πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών. Ωστόσο, οι επενδυτικές δαπάνες προβλέπεται να υποχωρήσουν σε 7 χώρες, ήτοι στην Ολλανδία, τη Λετονία, τη Σουηδία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία.

kerdos.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!