Εταιρείες από τα σπλάχνα του ΑΠΘ και οι επενδυτές από τα funds

Tο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο ελληνικό δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας που άνοιξε μέσω των τεχνοβλαστών του τις πύλες του στην αγορά και τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της. Η περίπτωση της εταιρείας PLiN Nanotechnology – μια εταιρεία τεχνοβλαστός από τα σπλάχνα του Αριστοτελείου και των ερευνητικών του εργαστηρίων. Αλλά δεν είναι η μόνη...

Σε ανακοίνωση του ίδιο του Πανεπιστημίου διαβάζουμε σχετικά: «Tο παράδειγμα της PLiN Nanotechnology (σ.σ χρηματοδοτήθηκε με 350 χιλιάδες ευρώ από το Uni.fund) είναι ένα μόνο από τα επιτυχημένα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης έρευνας που υλοποιείται στο ΑΠΘ, από το οποίο έχουν προκύψει ακόμη τέσσερις τεχνοβλαστοί.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τις εταιρείες: α) EXOTHERMIA και EMISIA, που ανήκουν στην «πρώτη γενιά» των ελληνικών εταιρειών τεχνοβλαστών (δημιουργήθηκαν το 2007 και 2008 αντίστοιχα), οι οποίες καινοτομούν στις τεχνολογίες προσομοίωσης εκπομπής ρύπων και αντιρρυπαντικών διατάξεων κινητήρων, ενώ συνεργάζονται με τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως, β)Cyclopt (δημιουργήθηκε το 2017), η οποία προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις στο πεδίο της ποιότητας λογισμικού και γ) BIO2CHP (δημιουργήθηκε το 2017), η οποία προσφέρει σε επιχειρήσεις με οργανικά απόβλητα μία γεννήτρια που μετατρέπει οργανική ύλη σε χαμηλού κόστους πράσινη ενέργεια».

Eπίσης, από εδώ και εμπρός θα χρειαστεί να συνηθίσουμε και σε τέτοιες ανακοινώσεις. Ακολουθεί για παράδειγμα η εταιρεία Loceye που ξεκίνησε από φοιτητές Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η τελευταία πήρε 300 χιλιάδες ευρώ από το Velocity. Partners.

Tο ΑΠΘ ευτύχησε να έχει πέραν όλων των άλλων και ένα πολύ ευέλικτο και δραστήριο Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας που δημιουργεί σχέσεις και δικτυώσεις αλλά και ένα περιβάλλον φιλικό για την προσέλευση ενδιαφερομένων επενδυτών.

Aλλά, για να δούμε τι κάνει και τι θέλει να πετύχει το ΑΠΘ: «Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με ιστορία που ξεπερνά τα 90 χρόνια, συνεχίζει, με γνώμονα την αριστεία, να εκπαιδεύει, να καινοτομεί και να συμβάλλει πολλαπλά στην ανάπτυξη της χώρας. H ερευνητική δραστηριότητα που επιτελείται από τα 41 Τμήματα του Ιδρύματος οδηγεί στην παραγωγή καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, προϊόντα νανοτεχνολογίας, τεχνολογικά προϊόντα και λογισμικό υψηλών προδιαγραφών, πρότυπα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, καινοτόμες μέθοδοι και πρωτοποριακές πρακτικές.

Tο Αριστοτέλειο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, υποστηρίζει τους ερευνητές στην κατοχύρωση και αξιοποίηση της έρευνάς τους μέσω του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΑΠΘ, το οποίο αποτελεί το σημείο επαφής των ερευνητών με την αγορά και της αγοράς με την εφαρμοσμένη έρευνα. Με τον τρόπο αυτό το Ίδρυμα καταφέρνει να συνδέσει τους ερευνητές του Πανεπιστημίου με τον κόσμο των επιχειρήσεων και συμβάλλει στην αλλαγή της κουλτούρας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα».

Του Κώστα Τσαούση
newmoney.gr