Ενημερωτικό φυλλάδιο της ΑΑΔΕ για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων

Τις υποχρεώσεις όσων πραγματοποιούν βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, με ή χωρίς τη χρήση ψηφιακών πλατφορμών, καταγράφει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε ενημερωτικό φυλλάδιό της.

Η ΑΑΔΕ κάνει αναφορά σε τρεις κατηγορίες βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτου:
  • Αυτών που γίνονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών
  • Αυτών που διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ)
  • Αυτών που γίνονται εκτός ψηφιακών πλατφορμών

«Βραχυχρόνια μίσθωση στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού θεωρείται η μίσθωση ακινήτου μέσω ψηφιακών πλατφορμών, με διάρκεια μικρότερη του έτους και όταν δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων», σημειώνει η ΑΑΔΕ, προσθέτοντας:

«Ψηφιακές πλατφόρμες νοούνται όσες παρέχουν εξειδικευμένα εργαλεία για τη σύναψη της μίσθωσης ηλεκτρονικά και δεν περιορίζονται στην προβολή του ακινήτου».

Δείτε παρακάτω το ενημερωτικό φυλλάδιο της ΑΑΔΕ