ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Οι 34 εισηγμένες με τα «γεμάτα ταμεία»

Σε μια περίοδο έντονης χρηματοπιστωτικής στενότητας, 34 εισηγμένες εταιρείες (βλέπε στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα) διέθεταν στις 30 Ιουνίου του 2018 θετικό καθαρό ταμείο (διαθέσιμα υψηλότερα του συνόλου των τραπεζικών τους υποχρεώσεων), το σύνολο του οποίου υπερέβαινε το 1,85 δισ. ευρώ.

Η ύπαρξη θετικού καθαρού ταμείου αποτελεί κατά κανόνα «συντελεστή ασφαλείας» για τους μετόχους, σε μια περίοδο περιορισμένης και ακριβής πρόσβασης των επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό, ενώ παράλληλα δίνει στις διοικήσεις των εισηγμένων εταιρειών μεγαλύτερη ευχέρεια προκειμένου να προχωρήσουν σε χρηματικές διανομές (μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου).

Όσοι παρακολουθούν χρόνια τα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών μπορούν να επισημάνουν ότι παραμένει συνεχώς εντός της συγκεκριμένης λίστας πάνω από το 50% των εταιρειών, ωστόσο κατά διαστήματα υπάρχουν νέες προσθήκες αλλά και αποχωρήσεις.

Ειδικότερα, στις προσθήκες των πρόσφατων λογιστικών καταστάσεων θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τις Μινωικές Γραμμές, τη Centric, τη Newsphone, την Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, τη ΛΑΝΑΚΑΜ, ενώ επέστρεψαν η γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ-ΚΡΙ και η Quest Holdings.

Από τη σχετική λίστα αντίθετα έχουν αποχωρήσει -διατηρώντας πάντως την ισχυρή ρευστότητά τους- εταιρείες όπως ο ΟΠΑΠ (εδώ και λίγα χρόνια) και η Sarantis, λόγω εξαγορών, επενδύσεων και μεγάλων χρηματικών διανομών.

Ζητούμενο είναι τώρα το πώς προτίθενται οι εταιρείες που διαθέτουν θετικό καθαρό ταμείο να αξιοποιήσουν μελλοντικά την ισχυρή τους ρευστότητα.

Η Αεροπορία Αιγαίου έχει αποφασίσει να υλοποιήσει ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια, με στόχο τη διεύρυνση και τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του στόλου της.

Η ΕΥΔΑΠ καλείται να επενδύσει σημαντικά ποσά τα επόμενα χρόνια, στην αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης, χωρίς αυτό όμως να φαίνεται ικανό να αλλάξει τη μερισματική της πολιτική.

Πρόγραμμα επενδύσεων εξήγγειλε και το Πλαίσιο, το ύψος του οποίου όμως είναι χαμηλότερο από το υπάρχον θετικό καθαρό ταμείο.

Εταιρείες όπως η Πλαστικά Κρήτης, η ΚΡΙ-ΚΡΙ, ο Καρέλιας, η Jumbo και η PROFILE (στον πολύ απαιτητικό τομέα του χρηματοοικονομικού λογισμικού) καταφέρνουν να χρηματοδοτούν σημαντικές επενδύσεις μέσα από τις θετικές τους λειτουργικές ταμειακές ροές, διανέμοντας παράλληλα χρήματα και στους μετόχους τους.

Η Quest Holdings βρίσκεται πάντοτε σε αναζήτηση νέων ευκαιριών στους τομείς της τεχνολογίας και όχι μόνο. Η ΕΧΑΕ χρησιμοποιεί τα μετρητά της προκειμένου να ικανοποιεί με υψηλές χρηματικές διανομές τους μετόχους της, ακόμη και σε περιόδους όπου η κερδοφορία της εισηγμένης δεν είναι τόσο υψηλή (κυκλική δραστηριότητα).

H Ευρωπαϊκή Πίστη χρησιμοποιεί τα διαθέσιμά της προκειμένου να διατηρεί τους δείκτες φερεγγυότητάς της σε υψηλά επίπεδα, χωρίς αυτό να την εμποδίζει από τη διανομή μερισμάτων.

O ΟΛΘ καλείται υπό το νέο ιδιοκτησιακό του καθεστώς να υλοποιήσει σειρά επενδύσεων, για τις οποίες έχει δεσμευθεί έναντι του ελληνικού δημοσίου.

Η Nexans ΑΛΚΑΤ 0,00% Hellas προχώρησε μέσα στην κρίση σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Σήμερα, παρά την εγκατάσταση μια νέας γραμμής στη μονάδα της Φθιώτιδας, η εισηγμένη εξακολουθεί να διαθέτει θετικό καθαρό ταμείο και να μην προχωρεί σε χρηματικές διανομές προς τους πελάτες της.

Η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου είναι πολύ πιθανόν να ξεκινήσει επένδυση για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στη μονάδα της Αιτωλοακαρνανίας.

Η Newsphone μπήκε στη σχετική λίστα, μετά την έκβαση της πρώτης δικαστικής απόφασης που εκκρεμούσε εναντίον του ελληνικού δημοσίου και του σχετικού ποσού που εισέπραξε.

Η ΛΑΝΑΚΑΜ πέρασε σε θετικό καθαρό ταμείο μετά την πώληση δύο ακινήτων της στον Πειραιά. Επεκτείνει την εμπορική δραστηριότητά της στην Κύπρο και αναζητά νέους κλάδους δραστηριοποίησης.

Η Alpha Αστικά Ακίνητα αυξάνει χρόνο με τον χρόνο το ταμείο της, χωρίς όμως να προχωρεί σε οποιαδήποτε χρηματική διανομή προς τους μετόχους της και χωρίς να έχει προχωρήσει σε αξιοσημείωτες επενδύσεις.

Η Ideal βρίσκεται εδώ και χρόνια σε μια πορεία αλλαγής του μίγματος των δραστηριοτήτων της και η ύπαρξη ισχυρής ρευστότητας αποτελεί στοιχείο που τη βοηθάει στη διαδικασία της συγκεκριμένης μετάβασης.

Η Centric, μετά τη μεγάλη αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της, έχει βρεθεί με σημαντική ρευστότητα που καλείται να αξιοποιήσει.

Πάντα ανοιχτή για εξαγορές η ΕΛΒΕ Ενδυμάτων και για επενδύσεις οι εισηγμένες στην ΕΝΑ εταιρείες πληροφορικής Entersoft και Epsilon Net.

του Στέφανου Κοτζαμάνη
euro2day.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]