Σε δημοπράτηση νέο κτίριο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με 27 εκατ. ευρώ

Σε δημοπράτηση είναι ακόμα ένα μεγάλο κτιριακό έργο. Πρόκειται για νέο κτίριο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο που θα φιλοξενήσει το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το κόστος του έργου είναι 27 εκατ. ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 21,77 εκατ. ευρώ). Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι στις 27 Νοεμβρίου και η αποσφράγιση τους είναι στις 4 Δεκεμβρίου. Το παρών αναμένεται να δώσουν αρκετές εταιρείες μεσαίας τάξης.

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων «Hellenic Universities 1», χρηματοδοτείται δε και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ταυτότητα του έργου

Με το έργο, με τίτλο: «Κτιριακές εγκαταστάσεις Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», θα κατασκευαστούν 3 κτίρια συνολικής επιφάνειας 17.603,63 τ.μ. (συμπεριλαμβανομένων των υπογείων χώρων, εμβαδού 6.770,63 τ.μ.), στα οποία θα χωροθετηθούν λειτουργίες, που αφορούν στη διδασκαλία και την έρευνα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (15 εργαστήρια, 17 αίθουσες διδασκαλίας και 3 αμφιθέατρα), αλλά και 44 γραφεία μελών Δ.Ε.Π. και διοικητικού προσωπικού.

Το προαναφερόμενο υπόγειο θα είναι ενιαίο για τα 3 κτίρια και θα καλύπτει τις ανάγκες σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (99 θέσεις), Η/Μ εγκαταστάσεων, καθώς και σε αποθηκευτικούς χώρους.

ypodomes.com