ΣΕΒΕ: "EXPORT SUMMIT VI: THE DIGITAL E-RA, BUSINESS ON THE MOVE, EXPORTS IN THE FAST LANE"

Σε συνέχεια των πέντε προηγούμενων ιδιαίτερα επιτυχημένων συνεδρίων, φέτος ο ΣΕΒΕ διοργανώνει το EXPORT SUMMIT VI με θέμα
THE DIGITAL E-RA
BUSINESS ON THE MOVE
EXPORTS IN THE FAST LANE

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων αποτελεί βασικό αναπτυξιακό εργαλείο στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Οι νέες τεχνολογίες & οι επιχειρηματικές τάσεις που διαμορφώνονται από αυτές την ανάπτυξη του διεθνούς

εμπορίου αποτελούν μονόδρομο για την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.
Η θεματολογία του συνεδρίου θα καλύψει όλες τις σύγχρονες τάσεις και τεχνολογίες του Ψηφιακού Επιχειρείν, έτσι ώστε να αποτελέσουν τα εργαλεία των δυναμικών εξαγωγικών επιχειρήσεων για να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στις διεθνείς αγορές, να βελτιώσουν τις παραγωγικές & οργανωτικές τους διαδικασίες και να αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη από την εφαρμογή τους.
exportsummit.gr
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Στο κλείσιμο του Export Summit VI θα παρατεθεί δείπνο με επίσημο προσκεκλημένο τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
Conference Secretariat / Γραμματεία Συνεδρίου

Greek International Business Association (SEVE)
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)

1. Morihovou Sq, 54625, Thessaloniki
Πλατεία Μοριχόβου 1, 546 25 Θεσσαλονίκη

Phone: +30 2310 535 333 Fax: +30 2310 543 232

info@seve.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα