Τι επιδοτείται στα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα;

 
Στην ψηφιακή αναβάθμιση των ελληνικών επιχειρήσεων στοχεύουν τα δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ, «ΨΗΦΙΑΚΟ βήμα» και «ΨΗΦΙΑΚΟ άλμα», με ποσοστό επιδότηση 50% του προϋπολογισμού των έργων, καθώς η χώρα μας είναι ουραγός στη σχετική λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την τεχνολογική – ψηφιακή βαθμίδα των ενεργών επιχειρήσεων.

Τα δύο νέα προγράμματα δίνουν έμφαση στη βελτίωση της ταχύτητας internet, στη δημιουργία δικτύων, τη χρήση υπηρεσιών cloud, την αναβάθμιση ιστοσελίδων, τη δημιουργία e-shops και την προμήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισμού και ειδικών λογισμικών για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 

Αναλυτικότερα επιδοτούνται ανά κατηγορία τα εξής:
 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Servers για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
 • Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση (Routers, Switches, Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή)
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop ή Laptop)Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers κλπ)
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ)

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

 • Εφαρμογές γραφείου (Office, antivirus κλπ)
 • Κατασκευή ή αναβάθμιση ιστοσελίδας*
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop*
 • Συμμετοχή σε εγχώριες και εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C, είτε B2B /B2E
 • Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/και ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου τύπου ERP, SCMS, WMS, PMS)
 • Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ)
 • Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης
 • Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση
* Η ιστοσελίδα και το e-shop θα πρέπει να λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και να είναι mobile responsive ή dedicated mobile version. Επίσης, το e-shop θα πρέπει να συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών και να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες


ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)
 • Σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads κτλ.)
 • Παρουσία στα Social media
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης
 • Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
 • Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου


ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού, είναι επιδοτούμενο το μισθολογικό κόστος με 12.000 ευρώ ανά ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) και έως 20.000 ευρώ. Δεν είναι υποχρεωτική η πρόσληψη προσωπικού για την ένταξη στα προγράμματα.

 
 
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 
Η περίοδος υποβολών των επενδυτικών σχεδίων ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου 2018 και λήγει στις 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κλείσετε ραντεβού μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο μας στο τηλέφωνο 2310841656 ή μέσω του email info@ergon-consultants.gr
 
 

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα