Πωλήσεις χαρτοφυλακίων ξενοδοχειακών ακινήτων εξετάζουν οι τράπεζες

της Νένας Μαλλιάρα

Πωλήσεις χαρτοφυλακίων αμιγώς ξενοδοχειακών ακινήτων εξετάζουν οι τράπεζες, επιταχύνοντας το "ξεκαθάρισμα" μη εξυπηρετούμενων δανείων στον κλάδο του τουρισμού.

Η άνοδος του τουρισμού δημιουργεί αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για τον κλάδο, γεγονός που αντανακλάται στη βελτίωση των τιμών πώλησης ξενοδοχείων και διευκολύνει την αποκλιμάκωση του (υψηλότερου του μέσου όρου της αγοράς άλλοτε) δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στα δάνεια προς ξενοδοχεία.

Στην ίδια κατεύθυνση, το αυξημένο ενδιαφέρον που εκδηλώνουν ξένα funds για τουριστικά ακίνητα (όπως αναφέρουν τραπεζίτες στο Capital.gr, επτά στα δέκα funds θέλουν να αγοράσουν τουριστικά ακίνητα για να τα λειτουργήσουν), δημιουργεί συνθήκες για ταχύτερη μείωση των τουριστικών NPLs και μέσω πωλήσεων εξειδικευμένων χαρτοφυλακίων.

Μοναδικό "μελανό σημείο" στην όλη διαδικασία παραμένουν οι αργοί, ακόμη, ρυθμοί λειτουργίας του δικαστικού συστήματος, καθώς, την τελευταία διετία, κανένας πλειστηριασμός – πλην του Ledra και του αρκετά μικρότερου Mistral στη Ρόδο, από τη Eurobank, τις προηγούμενες ημέρες - δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τελικό στάδιο της καταβολής του τιμήματος.

Λόγω μεγέθους χαρτοφυλακίου στον ξενοδοχειακό κλάδο, η περίπτωση της Eurobank είναι ενδεικτική για την προοπτική της επιτάχυνσης της μείωσης των ξενοδοχειακών NPLs. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, εσωτερική μελέτη της τράπεζας δείχνει μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων της στον ξενοδοχειακό τομέα στο 34% σήμερα από 40% το 2016.

Από το 34% των συγκεκριμένων NPLs, η τράπεζα έχει προχωρήσει σε ρευστοποιήσεις, αλλά δεν έχει ακόμη εισπράξει το τίμημα στο 7% των δανείων (πρόκειται για δάνεια όπου ο πλειστηριασμός βρίσκεται σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας ή δεν έχει εγκριθεί η απόφαση του πλειστηριασμού ή πρέπει να τρέξει δεύτερος ή τρίτος πλειστηριασμός).

Αν αφαιρεθεί το συγκεκριμένο ποσοστό, τα προβληματικά ξενοδοχειακά δάνεια της τράπεζας μειώνονται στο 27%. Από το ποσοστό αυτό, στο 6% η τράπεζα έχει δώσει μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης και φαίνεται ότι σε 1 – 2 χρόνια τα δάνεια αυτά θα έχουν θεραπευθεί. Κατόπιν αυτού, με τα τρέχοντα δεδομένα, μετά από μια διετία, τα ξενοδοχειακά NPLs της Eurobank θα έχουν υποχωρήσει στο 21%.

Σημειώνεται ότι από το ποσοστό αυτό, το 7% καταλαμβάνει περίπτωση ενός μεγάλου προβληματικού δανείου και ποσοστό 3% δάνειο εταιρίας που έχει τεθεί σε ειδική διαχείριση.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, από τα δάνεια του κλάδου των καταλυμάτων, ευρύτερα, τα μη εξυπηρετούμενα ή γενικότερα τα δάνεια που αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην πληρωμή τους υπολογίζονται σε περίπου 3,3 δισ. ευρώ. Πρόκειται για δάνεια που αφορούν σε σχεδόν 8.600 συμβάσεις, διαμορφώνοντας το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στον τουριστικό κλάδο στο 42,7%.

Στο τέλος του 2016, το ποσοστό των προβληματικών δανείων στον κλάδο των καταλυμάτων έφτανε στο 46,5%. Σημειώνεται ότι στη διάρκεια του 2017, η μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στον κλάδο καταλυμάτων ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη που παρατηρήθηκε στο ποσοστό των συνολικών μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών ανοιγμάτων.

Πρόκειται για εξέλιξη που αποδεικνύει τη δυναμική που έχουν εξωστρεφείς κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός, διευκολύνοντας την αποτελεσματικότερη διαχείριση του μεγάλου αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, στο τέλος του 2017, από ένα σύνολο δανείων 7,8 δισ. ευρώ (αφορούν σε περίπου 19.000 δανειακές συμβάσεις και αποτελούν το 5,8% του συνόλου των επιχειρηματικών δανείων) που έχουν δοθεί στον κλάδο των καταλυμάτων, τα προβληματικά αντιστοιχούν σε 3,3 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, από αυτό το ποσό, μεγάλο μέρος, σχεδόν 1,8 δισ. ευρώ, ανήκει στην κατηγορία των δανείων που κατά κανόνα έχουν ρυθμιστεί και εξυπηρετούνται κανονικά, επομένως τα μη εξυπηρετούμενα είναι περίπου 1,5 δισ. ευρώ.


capital.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα