Πώς σώζουμε τους δασωμένους αγρούς μετά την κύρωση των Δασικών Χαρτών

Βρισκόμαστε στη διαδικασία ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών και του κτηματολογίου της χώρας και η πραγματικότητας με την ανάρτηση των δασικών χαρτών είναι αποκαλυπτική, όσο αφορά τις καταπατήσεις, τις παράνομες εκχερσώσεις, τα αυθαίρετα κτίσματα κλπ μέσα στο δάσος. Όμως, το ζήτημα των δασωμένων αγρών είναι πολύ μεγάλο και οι πολίτες αναζητούν λύση στο πρόβλημα τους, για να μην χάσουν την ιδιοκτησία τους.

Είχα συμβόλαιο από τον πατέρα μου για το χωράφι μου, και επειδή βγήκαν χορτάρια, βάτα και πουρνάρια το δασαρχείο μου λέει ότι είναι δάσος. Ισχύει αυτό ενώ δεν έχει κανένα άγριο δένδρο μέσα;

Σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία, ως δασικές εκτάσεις νοούνται και οι οποιασδήποτε φύσεως ακαλλιέργητες εκτάσεις, φρυγανώδεις, βραχώδεις εξάρσεις και γενικά ακάλυπτοι χώροι, γι’ αυτό κατά την ανάρτηση του δασικού χάρτη θα πρέπει να ελέγχουμε όλες τις ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΣΕΙΣ.

Ποιοι θεωρούνται δασωμένοι αγροί;

Για να θεωρείται μια έκταση ιδιωτική και να αναγνωρίζεται από το κράτος, ως παλιός αγρός που έπαψε να καλλιεργείται και δασώθηκε, θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) οι εκτάσεις να φαίνονται ως αγροτικές στις αεροφωτογραφίες του έτους 1945 ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του έτους 1960, και να δασώθηκαν μεταγενέστερα λόγω εγκατάλειψης. Δηλαδή να φαίνονται στον αναρτημένο δασικό χάρτη, που είναι ο ορθοφωτοχάρτης του Κτηματολογίου έτους 2007-2009, ως δασική μορφή), και

(β) να υπάρχουν για τις εκτάσεις αυτές τίτλοι ιδιοκτησίας (συμβόλαια) προγενέστεροι της 23ης Φεβρουαρίου 1946 και να έχουν μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο.

Προσοχή! Για να υπαχθεί μια έκταση στο καθεστώς αυτό θα πρέπει να προκύπτει η συνεχής και αδιάλειπτη σειρά τίτλων μέχρι σήμερα.

Έχω τίτλους πριν το 1945, αλλά το δημόσιο επιμένει ότι είναι δημόσιο κτήμα. Τι κάνω;

Για να θεωρηθεί η φερόμενη ιδιοκτησία σας ως δασωμένος αγρός, θα πρέπει πρώτα να επιλύσετε το ιδιοκτησιακό καθεστώς με το Ελληνικό Δημόσιο, προσφεύγοντας στα αρμόδια όργανα. Διότι μπορεί και το Δημόσιο να έχει τίτλο ιδιοκτησίας (από διαθήκη, δωρεά, δικαστική απόφαση κ.λπ.) και να έχει καταγράψει την έκταση ως δημόσιο κτήμα. Γι’ αυτό, για την εφαρμογή της σχετικής διάταξης περί ιδιωτικού δασωμένου αγρού, απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης από την οικεία κτηματική υπηρεσία ότι η έκταση δεν είναι καταγεγραμμένη ως δημόσιο κτήμα

Έχω έναν αγρό που δασώθηκε μετά από πυρκαγιά στην περιοχή και κρίθηκε αναδασωτέα. Τον χάνω;

Όχι. Από τη στιγμή που έχετε παλιά συμβόλαια (πριν το 1946)

Δεν έκανα αντίρρηση και διαπίστωσα τώρα ότι το κτήμα μου ενώ είναι καθαρό στην αεροφωτογραφία του 1945, μου το εμφανίζουν ως δασική έκταση στον δασικό χάρτη και μου λένε ότι πάντα ήταν δάσος. Τι να κάνω για να δικαιωθώ;
Πραγματικά σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχει θέμα με την ευκρίνεια των αεροφωτογραφιών του 1945. Σ’ αυτή την περίπτωση, μπορείτε να καταθέσετε στο δασαρχείο τους τίτλους ιδιοκτησίας και άλλα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η έκταση ήταν καλλιεργούμενη και να ζητήσετε την επανεξέταση του χάρτη.

Πήγα στο δασαρχείο και μου είπαν ότι ο χάρτης κυρώθηκε και δεν μπορούν να τον αλλάξουν. Δηλαδή μου πήρε το κράτος το χωράφι μου;

Ακόμα κι αν ο χάρτης έχει κυρωθεί, αν εσείς έχετε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πραγματικά η έκταση ήταν καλλιεργήσιμη κατά το έτος 1945, αλλά δασώθηκε αργότερα λόγω εγκατάλειψης και έχετε και συνεχόμενους παλιούς τίτλους ιδιοκτησίας (πριν το 1946), μπορείτε να κάνετε σχετική αίτηση ζητώντας να σας αναγνωριστεί η έκταση ως δασωμένος αγρός με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να σας δοθεί άδεια καθαρισμού της έκτασης.

Τι κάνω όταν το χωράφι το έχω με τα λόγια από τον πατέρα μου;

Για ζητήματα που αφορούν ιδιοκτησιακά δικαιώματα έναντι του δημοσίου για δασικές εκτάσεις, η χρησικτησία ως τρόπος κτήσης κυριότητας δεν συνιστά τίτλο, ούτε βεβαιώσεις (ένορκες και μη), υπεύθυνες δηλώσεις καθώς και βεβαιώσεις - πιστοποιητικά προέδρων Κοινοτήτων. Όλα τα παραπάνω στοιχεία δεν αποδεικνύουν εμπράγματα δικαιώματα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τους νόμιμους τίτλους που απαιτούνται.

Έχω παλιό συμβόλαιο που γράφει 3 στρέμματα το χωράφι μου, ενώ το τοπογραφικό το βγάζει 7 στρέμματα. Τα όρια όμως δεν άλλαξαν. Θα χάσω τα 4 στρέμματα;

Εάν κατά την εφαρμογή των τίτλων διαπιστώνονται ασυμφωνίες σχετικά με το εμβαδόν, τη θέση, ή τα όρια του ακινήτου, χωρίς πάντως να θίγονται δικαιώματα του δημοσίου, ο έλεγχος από πλευράς δασαρχείου, περιορίζεται στην ύπαρξη των μεταγεγραμμένων τίτλων που αποδεικνύουν την κυριότητα του αιτούντα επί του ακινήτου. Υπάρχει νομολογία που ορίζει ότι ο καθ’ όρια προσδιορισμός ενός ακινήτου θεωρείται επικρατέστερος του προσδιορισμού με βάση το εμβαδόν.

Άδεια γεωργικής και δενδροκομικής εκμετάλλευσης

Οι ρυθμίσεις των δασωμένων αγρών επεκτείνονται πλέον και σε εκτάσεις με τίτλο έως το 2004. Άρα εκτάσεις που εμφαίνονται με αγροτική μορφή στις αεροφωτογραφίες του 1945 και δασώθηκαν μεταγενέστερα λόγω εγκατάλειψης και οι οποίες στερούνται τίτλων προ του έτους 1945, αλλά έχουν τίτλους ιδιοκτησίας σε χρόνο μεταγενέστερο της 23ης Φεβρουαρίου 1946 και όχι νεότερου πριν τις 8-8-2004, μπορούν να μην έχουν δασικό χαρακτήρα και χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση.

Έγινε μερική κύρωση του δασικού χάρτη και δεν έκανα αντίρρηση. Θα ξανανοίξει το σύστημα, για νέες αντιρρήσεις;

Όχι. Σε περίπτωση μη άσκησης αντιρρήσεων εντός της προθεσμίας, ο χαρακτήρας μιας έκτασης είναι οριστικός και ο χάρτης κυρώνεται χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του αποδιδόμενου χαρακτήρα με καμία άλλη ρύθμιση και τροπολογία. Όλη η διαδικασία γίνεται για μια φορά και δεν θα υπάρξει άλλη δεύτερη ευκαιρία είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα.

Δηλώνω στο Κτηματολόγιο τον δασωμένο αγρό;

Βεβαίως κάθε πολίτης, που έχει ιδιοκτησία με συμβόλαιο ή κυριότητα από κληρονομιά, μπορεί και πρέπει να υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας. Τυχόν προβλήματα ιδιοκτησίας θα επιλυθούν στη συνέχεια με βάση τις διαδικασίες του Κτηματολογίου.


Της Γραμματής Μπακλατσή, Τοπογράφου - Πολεοδόμου Μηχανικού
πηγή: Ταχυδρόμος ΜαγνησίαςΕγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα