Με σύμβουλο την PWC ξεκινά ο διαγωνισμός για το Ντυνάν

Μέσα στον μήνα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία διερεύνησης ενδιαφέροντος για την πώληση από την Τράπεζα Πειραιώς του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, στο πλαίσιο της δέσμευσης που έχει αναλάβει με το πλάνο αναδιάρθρωσης η τράπεζα για την αποεπένδυσή της από μη χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τράπεζα έχει επιλέξει ως σύμβουλο πώλησης την Price Waterhouse Coopers (PwC) Ελλάδος, η οποία γνωρίζει το «Ερρίκος Ντυνάν» καθώς είχε αναλάβει το ίδιο έργο και στον προηγούμενο, άκαρπο, διαγωνισμό πώλησης, στις αρχές του 2016.

Η πρόσληψη συμβούλου σηματοδοτεί και την τυπική έναρξη του νέου διαγωνισμού.Εντός των επόμενων ημερών, η PwC θα διερευνήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών. Εν συνεχεία θα οριστικοποιηθεί η δομή και η διαδικασία της πώλησης. Αν, δηλαδή, θα βγει προς πώληση η εταιρεία που ελέγχει το Ερρίκος Ντυνάν μαζί με το ακίνητο (Ημιθέα) ή δοθούν και εναλλακτικές επιλογές.

Στόχος, άλλωστε, της τράπεζας είναι να αποεπενδυθεί από το νοσοκομείο,εισπράττοντας τουλάχιστον τα χρήματα που έδωσε ή με την εγγραφή όσο το δυνατόν μικρότερης ζημίας. Η Πειραιώς απέκτησε δανειακή έκθεση στο «Ερρίκος Ντυνάν», όταν απορρόφησε τις εν Ελλάδι δραστηριότητες κυπριακής τράπεζας.

Παρότι πήρε τα δάνεια με σημαντικές προβλέψεις απομείωσης, εν συνεχεία η 100% θυγατρική της τράπεζας, Ημιθέα, απέκτησε στις 24/9/2014 το κτίριο και τον νοσοκομειακό εξοπλισμό του, μέσω πλειστηριασμού έναντι 115 εκατ. ευρώ. Μέρος του τιμήματος πήγε για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τους εργαζόμενους και το υπόλοιπο για μερική αποπληρωμή δανείων της Πειραιώς.

Από τα τέλη του 2014 ως και το τέλος του 2016, η Πειραιώς αναγκάστηκε να κεφαλαιοποιήσει απαιτήσεις από την Ημιθέα, ύψους 81,6 εκατ. ευρώ, ενώ με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 (σ.σ. τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) χρειαζόταν να βάλει… εκ νέου το χέρι στην τσέπη, προκειμένου να την ενισχύσει κεφαλαιακά.

Παρά το γεγονός ότι η Ημιθέα εμφάνισε, το 2016, αύξηση τζίρου κατά 26% (σ.σ. προ rebate και clawback), μειώνοντας, ταυτόχρονα, τα έξοδα λειτουργίας της, η χρήση έκλεισε με ζημίες σε επίπεδο EBITDA 9,6 εκατ. ευρώ (βελτίωση κατά 42% σε σχέση με το 2015) και ζημίες μετά από φόρους 16,8 εκατ. ευρώ (βελτίωση κατά 33% σε σχέση με το 2015). Ως αποτέλεσμα των ζημιών, εμφάνισε αρνητική καθαρή θέση 5,8 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος του 2016, η Ημιθέα είχε βραχυπρόθεσμου ορίζοντα χρηματοδότηση, ύψους περίπου 88,8 εκατ. ευρώ από τη μητρική Τράπεζα Πειραιώς. Πρόκειται για πίστωση με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό. Η πίστωση είναι έντοκη, με ετήσιο επιτόκιο το ισχύον προνομιακό επιτόκιο χορηγήσεων της Πειραιώς.

Ο μέτριος, ακόμη, βαθμός απασχόλησης της δυναμικότητας του νοσοκομείου σε κλίνες και η βελτίωση του μείγματος των εσόδων αποτελεί και το μεγάλο στοίχημα, που έχει αναλάβει η τελευταία διοίκηση του Ερρίκος Ντυνάν.

Οι υποψήφιοι «μνηστήρες»

Η μεγάλη του δυναμικότητα, σε συνδυασμό με το ότι κτίσθηκε, εξαρχής, για να φιλοξενήσει νοσοκομείο και διαθέτει σχετικά σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμό αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ερρίκος Ντυνάν.

Όποιος από τους μεγάλους παίκτες το αποκτήσει, ενισχύει σημαντικά τη θέση του στην αγορά και τη διαπραγματευτική του ισχύ έναντι των ασφαλιστικών εταιρειών. Την ίδια στιγμή, όμως, αναλαμβάνει το στοίχημα να ενισχύσει τον τζίρο του νοσοκομείου, διαφοροποιώντας και το μείγμα εσόδων, ώστε να γυρίσει γρήγορα σε κερδοφορία.

Υπό το παραπάνω πρίσμα κατ' αρχάς ενδιαφέρον αναμένεται να επιδείξουν όλοι. Ο όμιλοςΙατρικού Αθηνών το έχει ήδη δηλώσει, ενώ το Θεραπευτήριο Υγεία είχε συζητήσει προ μηνών με private equity fund τη δυνατότητα σύμπραξης για την από κοινού διεκδίκηση του Ντυνάν.

Ενδιαφέρον αναμένεται να επιδείξει και η CVC Capital, ανεξαρτήτως της κατάληξης των συζητήσεων με τη MIG για το Υγεία. Η αγορά υποθέτει ότι ενδιαφέρον θα επιδείξει και η Farallon, η οποία έχει αγοράσει δάνεια της Euromedica καθώς και το 17,5% περίπου του μετοχικού της κεφαλαίου, ενώ είναι πιθανόν να εμφανιστούν και άλλα σχήματα.Πηγή: euro2day.grΕγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα