Έντυπο Ε3: "Ηλεκτρονικές παγίδες" για 1,5 εκατ. φορολογούμενους

Με τις φορολογικές δηλώσεις του 2018, η εφορία προχωρά και στο ηλεκτρονικό «φακέλωμα» περίπου 1,5 εκατ. ελεύθερων επαγγελματιών, επιχειρήσεων και αγροτών, καθώς μέσω του νέου εντύπου Ε3 καταγράφονται για πρώτη φορά φέτος αναλυτικές πληροφορίες για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Σημειώνεται ότι το έντυπο Ε3 θα πρέπει να υποβληθεί πριν από την υποβολή του Ε1, ενώ οι σύζυγοι που αποκτούν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλουν το έντυπο Ε3 με τους δικούς τους ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Ειδικότερα, το νέο έντυπο Ε3 απαιτεί από τους φορολογούμενους αναλυτική καταγραφή των δαπανών για «διάφορα λειτουργικά έξοδα» όπως ασφάλιστρα, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ύδρευση, τηλεφωνικά τέλη, προμήθειες, διαφήμιση κ.λπ. μέχρι και τις ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες για να προβάλλονται ή εάν πραγματοποιούν συναλλαγές ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, στο φετινό έντυπο Ε3 έχουν προσυμπληρωθεί τα πεδία πληροφοριακού χαρακτήρα, όπως οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις ημεδαπής / αλλοδαπής, οι ενεργοί ημεδαποί επαγγελματικοί λογαριασμοί επιχείρησης και τα ενεργά ημεδαπά τερματικά POS.

Επίσης, μέσω διαδραστικού παραθύρου ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα υποκαταστήματα της επιχείρησής του που εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος (κωδικός 008). Ακόμη, προσυμπληρώνονται στοιχεία από το προηγούμενο φορολογικό έτος, όπως ενοίκια που καταβλήθηκαν, κύκλος εργασιών, κ.ά., ενώ η δήλωση Ε1 ενημερώνεται αυτόματα από τους αντίστοιχους κωδικούς του Ε3, όπου απαιτείται.

Ειδικότερα, για πρώτη φορά φέτος στο νέο έντυπο αποτυπώνονται:

• Ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται και ποιοι από αυτούς είναι μισθωτοί, ποιοι είναι αμειβόμενοι με μπλοκάκια και ποιοι είναι εποχικά απασχολούμενοι.

• Ο κύκλος εργασιών, το σύνολο του ενεργητικού και ο μέσος όρος προσωπικού της τελευταίας τριετίας.

• Οι ιστοσελίδες μέσω των οποίων προβάλλονται οι ασκούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες καθώς και οι ενεργές διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (οι διευθύνσεις e-mail της επαγγελματικής αλληλογραφίας) της επιχείρησης ή του επαγγελματία.

• Οι επαγγελματικοί τραπεζικοί λογαριασμοί και τα ενεργά τερματικά POS μέσω των οποίων πραγματοποιεί ο επαγγελματίας τις εισπράξεις του με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

• Εάν ο φορολογούμενος πραγματοποιεί ή όχι συναλλαγές μέσω διαδικτύου.

• Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες μέσω των οποίων πραγματοποιεί συναλλαγές στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό.

• Τα στοιχεία επωνυμίας και ΑΦΜ κάθε συνδεδεμένης επιχείρησης, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής σε κάθε μια από αυτές.

• Αναλυτικά στοιχεία για τις πληρωμές εργοδοτικών εισφορών, τις καταβληθείσες μεικτές αποδοχές των εργαζομένων, τις παροχές σε είδος και τα δάνεια προς τους εργαζομένους.emea.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα