Σφακιανάκης: Ομολογιακό δάνειο 283 εκατ. ευρώ

Η Σφακιανάκης ΑΕ ανακοίνωσε ότι την 29.05.2018 υπεγράφη με τις πιστώτριες τράπεζες η νέα σύμβαση Ομολογιακού Δανείου ποσού € 283 εκατ. για την αναχρηματοδότηση όλων των υφιστάμενων δανείων της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι οι πιστώτριες τράπεζες είχαν συμφωνήσει σε παράταση της λήξης των δανείων έως την 30.06.2018.

Οι βασικοί όροι της νέας συμφωνίας είναι οι εξής:

-Αναχρηματοδότηση του συνόλου του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου (€292 εκατ.)

-Ενοποίηση όλων των δανείων της μητρικής εταιρείας σε ένα νέο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο, ύψους €283 εκατ.

-Διάρκεια 8 έτη (αρχική διάρκεια 5 έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για 3 έτη).businessnews.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα