Δεν πλήρωσε εισφορές το 2017 το 25% των επαγγελματιών

Σχεδόν ένας στους δύο επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες χρωστά το σύνολο ή μέρος από τις εισφορές του 2017. Η εκκαθάριση των εισφορών του προηγούμενου έτους για τους μη μισθωτούς, που ολοκληρώθηκε με μεγάλη καθυστέρηση από τον ΕΦΚΑ και την ΗΔΙΚΑ, δείχνει μεν ότι βελτιώθηκε η εισπραξιμότητα των εισφορών ως προς το εισπραχθέν ποσό κατά 24%, καταδεικνύει όμως και ότι ένας στους τέσσερις ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες δεν κατέβαλε το 2017 καθόλου εισφορές.

Από αυτούς δε, που πλήρωσαν, το 16,4% (ήτοι 255.333 ασφαλισμένοι) κατέβαλε χαμηλότερες εισφορές σε σχέση με αυτές που αντιστοιχούν στο εισόδημα του 2016 και τώρα καλούνται να πληρώσουν, μαζί με τις τρέχουσες εισφορές και το υπόλοιπο του προηγούμενου έτους.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, σε αντίθεση με τα χαμηλά ποσοστά εισπραξιμότητας εισφορών στους μη μισθωτούς που υπήρχαν με το παλιό καθεστώς και δεν υπερέβαιναν το 53% κατά μέσον όρο, η εισπραξιμότητα το 2017 με το νέο σύστημα, άγγιξε το 65,5% των απαιτητών εισφορών, δηλαδή βελτιώθηκε κατά 24%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων με μερική ή πλήρη συμμόρφωση, που πλήρωσαν δηλαδή ένα μέρος ή το σύνολο των εισφορών τους, έφτασε στο 74,4%.

Να σημειωθεί ότι εκκαθαριστικά ειδοποιητήρια αναρτήθηκαν για 1.155.534 ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους - επιστήμονες και αγρότες.

Το 23,7% αυτών (περίπου 273.861 ασφαλισμένοι) δεν έχει ούτε χρεωστικό ούτε πιστωτικό υπόλοιπο. Δεν θα κληθεί να πληρώσει, λοιπόν, παρά μόνο τις τρέχουσες εισφορές, ήτοι εισφορές Μαρτίου 2018, που πρέπει να εξοφληθούν έως την ερχόμενη Παρασκευή 18 Μαΐου.

Το 28,6% (330.482 ασφαλισμένοι) έχει πιστωτικά εκκαθαριστικά και κατά συνέπεια θα πρέπει να του επιστραφεί χρήματα. Προσοχή. Αν το ποσό επιστροφής (πιστωτικό υπόλοιπο) είναι κάτω των 50 ευρώ, αυτό θα συμψηφιστεί με τις επόμενες εισφορές. Αν είναι πάνω από 50 ευρώ, ο ασφαλισμένος μπορεί είτε να το εισπράξει εφάπαξ έως το τέλος Ιουλίου, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (IBAN) είτε να το αφήσει ως πιστωτικό υπόλοιπο στον λογαριασμό του προκειμένου να γίνει ο συμψηφισμός με μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές, αρκεί να το δηλώσει στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ.

Το 22,1% των μη μισθωτών, ήτοι 255.333 ασφαλισμένοι, έχει κάνει μερικές καταβολές και κατά συνέπεια οφείλει μέσα σε 5 μήνες, με ισόποσες δόσεις να εξοφλήσει το ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο των εισφορών του 2017, παράλληλα με τις τρέχουσες καταβολές. Η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως 31 Μαΐου, η δεύτερη έως 29/06, η τρίτη έως 31/07, η τέταρτη δόση έως 31/08 και η πέμπτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 28 Σεπτεμβρίου του 2018.

Παράλληλα, υπάρχουν και 295.770 ασφαλισμένοι μη μισθωτοί, ήτοι το 25,6% του συνόλου των μη μισθωτών για τους οποίους αναρτήθηκαν εκκαθαριστικά ειδοποιητήρια για το 2017, οι οποίοι καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους δεν πλήρωσαν καθόλου εισφορές. Πρόκειται για ασφαλισμένους που είτε η κρίση άφησε βαριά τα σημάδια της στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα είτε είναι συνειδητοί κακοπληρωτές και λειτουργούν στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό.

Προσοχή. Δεν έχουν αναρτηθεί τα εκκαθαριστικά για όσους έχουν παράλληλη μισθωτή απασχόληση, αλλά και για όσους αμείβονται ως οιωνεί μισθωτοί, με δελτία παροχής υπηρεσιών. Γι’ αυτούς, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία εκκαθάρισης χωρίς να είναι γνωστό ακόμη, πότε θα ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, βάσει των στοιχείων, καταρρίπτεται το «αφήγημα» ότι το νέο σύστημα εισφορών προκάλεσε εκτεταμένη απόκρυψη εισοδημάτων, καθώς και ότι το πλεόνασμα του ΕΦΚΑ προήλθε από την επιβολή δήθεν εξοντωτικών εισφορών στους μη μισθωτούς.

kathimerini.gr

 

 

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα