Κώδικας Δεοντολογίας: Οι 10 κανόνες για τους ασφαλιστές και τους ασφαλισμένους

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) δημιούργησε το νέο Κώδικα Δεοντολογίας της, με τον οποίο ανανεώνει τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις της προς όλους τους ασφαλισμένους. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία οικοδόμησης μίας νέας, ισχυρής σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των ασφαλιστικών εταιριών – μελών της ΕΑΕΕ και των πελατών μας, βασισμένη στην ειλικρίνεια, την εντιμότητα και την απόλυτη διαφάνεια, στοιχεία απαραίτητα για να αισθάνεται κάθε ασφαλισμένος σίγουρος για την επιλογή της ιδιωτικής ασφάλισης, ως μίας αξιόπιστης και υπεύθυνης λύσης, συμπληρωματικά στην κοινωνική του ασφάλιση.

Με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, ο Κώδικας Δεοντολογίας – «Οι αξίες και οι δεσμεύσεις μας» περιλαμβάνει τις αρχές και τις αξίες της ΕΑΕΕ και συμπυκνώνει ένα σύστημα αξιών 10 βασικών αρχών που διέπουν τη λειτουργία των εταιριών και δεσμεύουν όλα τα μέλη της.

Ένα σύστημα κανόνων που μπορεί ο ίδιος ο ασφαλισμένος να ελέγχει.

Είναι ουσιαστικά ένας απλός, συνοπτικός και πρακτικός οδηγός, ένα σύστημα κανόνων, για το σύνολο των διαδικασιών των ασφαλιστικών εταιριών, από τις πιο απλές και καθημερινές, ως τις πιο σημαντικές και σύνθετες, γραμμένος με τρόπο κατανοητό, που δίνει ταυτόχρονα στους ασφαλισμένους τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να ελέγχουν οι ίδιοι την υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία των εταιριών. Συγκεκριμένα:

1. Ακεραιότητα: Είναι σταθερή δέσμευσή μας να συνδιαλλασσόμαστε με τους πελάτες μας, με τρόπο έντιμο, ηθικό και πάντα σύμφωνο με τους νόμους. Επιπλέον, διασφαλίζουμε ότι όλοι οι συνεργάτες μας τηρούν αυτές τις θεμελιώδεις αρχές.

2. Διαφάνεια: Δεσμευόμαστε να επικοινωνούμε μαζί τους, με τρόπο διάφανη, σαφή και ξεκάθαρο. Να προωθούμε τα προϊόντα μας χωρίς υπερβολικές υποσχέσεις, να διευκρινίζουμε όρους, εξαιρέσεις, κόστος, ενδεχόμενο ρίσκο και κάθε άλλη λεπτομέρεια που πρέπει να γνωρίζουν για να πάρουν μια απόφαση. Όταν δεν είναι εφικτό να ικανοποιήσουμε κάποιο αίτημά, εξηγούμε με σαφήνεια τους λόγους.

3. Ευθύνη: Έχουμε συναίσθηση της σημαντικής αποστολής που μας έχει ανατεθεί. Για αυτό θα επιδεικνύουμε πάντα υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντί τους, σε κάθε πρακτική μας. Η υπευθυνότητά μας αφορά κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, μα ταυτόχρονα αγκαλιάζει όλο το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.

4. Ορθή καθοδήγηση: Η γνώση μας είναι δύναμη, όταν αξιοποιείται προς όφελός των ασφαλισμένων μας. Δεσμευόμαστε να τους παρουσιάζουμε τις πιο συνετές και συμφέρουσες επιλογές, να επισημαίνουμε από πριν το ενδεχόμενο ρίσκο σε κάθε απόφασή τους, ασφαλιστική ή επενδυτική, ν α προάγουμε την αξία της πρόληψης, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες να εκτεθούν σε ατυχήματα, ζημιές, προβλήματα υγείας.

5. Δέουσα φροντίδα και επιμέλεια: Ασκούμε το ασφαλιστικό λειτούργημα με μέγιστη φροντίδα και προσοχή. Θέτουμε ως προτεραιότητα να διεκπεραιώνονται τα αιτήματά τους γρήγορα και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ακούμε με προσοχή τα παράπονά τους και μαθαίνουμε από αυτά. Εφαρμόζουμε γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης των παραπόνων τους.

6. Σεβασμός: Ο σεβασμός είναι πρωταρχικό καθήκον μας. Σεβόμαστε τα δικαιώματά των ασφαλισμένων μας, καταναλωτικά, προσωπικά και ανθρώπινα. Σεβόμαστε το κοινωνικό σύνολο και προσφέρουμε σε αυτό. Σεβόμαστε το περιβάλλον και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, για την προστασία του.

7. Πρωτοπορία: Είμαστε η εικόνα που έχουν οι ασφαλισμένοι για τις υπηρεσίες μας. Γι’ αυτό δεσμευόμαστε να διατηρούμε υψηλότατο επίπεδο εξυπηρέτησης, να αναζητούμε διαρκώς και να αναπτύσσουμε νέα προϊόντα και λύσεις, να προσφέρουμε το καλύτερο και στο μέλλον. Ταυτόχρονα, αγκαλιάζουμε τις νέες τεχνολογίες και αξιοποιούμε τις ψηφιακές δυνατότητες, ώστε να εξυπηρετούμε τα αιτήματα και τις απαιτήσεις τους ταχύτερα, αποτελεσματικότερα, χωρίς κόπο..

8. Ορθή διαχείριση: Η σύνεση είναι πυλώνας σταθερότητας για ό, τι χτίζουμε. Είναι αμετακίνητη δέσμευσή μας να διαχειριζόμαστε ασφάλιστρα και κεφάλαια που μας εμπιστεύονται, με σύνεση και τρόπο που δεν τους ζημιώνει. Με την ίδια σύνεση διαχειριζόμαστε τα, προς επένδυση, κεφάλαια των εταιρειών μας.

9. Αμεροληψία: Η καλή πίστη και η αντικειμενικότητα είναι αδιαπραγμάτευτες αξίες μας. Δεσμευόμαστε να δίνουμε πάντα προτεραιότητα στα συμφέροντα και τα δικαιώματά των ασφαλισμένων μας. Φροντίζουμε οι επιλογές μας να μην έχουν δυσμενείς συνέπειες για εκείνους. Το ανθρώπινο δυναμικό μας οφείλει να λειτουργεί με τρόπο επαγγελματικό και αμερόληπτο, αποφεύγοντας κάθε σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

10. Εμπιστευτικότητα: Η εμπιστοσύνη σας μας τιμά. Για αυτό υποσχόμαστε να διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων μας, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και απόλυτη εμπιστευτικότητα. Διαθέτουμε και θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε δικλίδες ασφάλειας για το σύνολο των δεδομένων που διατηρούμε στα ηλεκτρονικά μας συστήματα.

Με αφορμή την ανανέωση της δέσμης αξιών και δεσμεύσεων, ο κ. Δημήτρης Μαζαράκης, πρόεδρος ΕΑΕΕ, δήλωσε: «Στόχος μας είναι να αναλαμβάνουμε δράσεις και πρωτοβουλίες που να ενισχύσουν την αξιοπιστία μας απέναντι στους ασφαλισμένους μας, να φέρουν ακόμη περισσότερους κοντά μας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να μιλάμε με απλά και ξεκάθαρα λόγια. Πρέπει να χτίσουμε τις σχέσεις μας σε νέα βάση, έντιμη, διάφανη, ειλικρινή. Ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας, που παρουσιάζουμε σήμερα, είναι μία συμφωνία τιμής με τους ασφαλισμένους μας, την οποία η ασφαλιστική αγορά δεσμεύεται να τηρεί ευλαβικά. Με απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης της, η ΕΑΕΕ εργάζεται για να δίνει λύσεις, στους δύσκολους καιρούς που περνάμε όλοι, και να δημιουργεί περισσότερη αξία, προς όφελος των ασφαλισμένων της.»


insurancedaily.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα