Η Ελλάδα μπορεί να γίνει σημαντική δύναμη στις startups μέχρι το 2022

Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου και πιο αποτελεσματικού οικοσυστήματος για νεοφυείς επιχειρήσεις προτείνουν ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και η Boston Consulting Group (BCG). To νέο οικοσύστημα ονομάζεται Host-Up Greece και βασίζεται σε ένα πλέγμα μέτρων ανάπτυξης και ενθάρρυνσης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, με εστίαση στους τομείς που ενδιαφέρουν (τουρισμό, τρόφιμα κ.λπ.).

Η νέα αυτή στρατηγική, σύμφωνα με τον επικεφαλής της BCG Bασίλη Αντωνιάδη, έχει επείγοντα χαρακτήρα, καθώς πρέπει να αξιοποιήσει το παράθυρο ευκαιρίας που προσφέρει το EquiFund. Αν αυτό συμβεί, τότε η χώρα μέχρι το 2022 θα καταστεί σημαντική δύναμη στην αγορά των επενδύσεων τεχνολογικών συμμετοχών (venture capital), αλλά και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Επίσης, η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής θα συμβάλει καθοριστικά στην έξοδο της χώρας από την παρατεταμένη οικονομική ύφεση.

Βασική διαπίστωση της προτεινόμενης στρατηγικής Host-Up Greece είναι ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα κατάφερε να κάνει βήματα στην ανάπτυξη οικοσυστημάτων νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Χάρη σε αυτά, υπήρξαν κάποιες αξιοσημείωτες προσπάθειες, όπως εκείνες της BugSense, της Hellas Direct, της Innoetics, της TaxiBeat. Επίσης η χώρα διαθέτει καλό έμψυχο δυναμικό (υψηλό ποσοστό αποφοίτων ΑΕΙ και υψηλό ποσοστό πτυχιούχων θετικών επιστημών). Η Ελλάδα προσφέρεται για δραστηριότητες νεοφυών επιχειρήσεων, ενώ επιπλέον «περιτριγυρίζεται» από αγορές ύψους 15 τρισ. ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Αντωνιάδη, το οικοσύστημα πάσχει. Κατά τον ίδιο, ένα οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας πρέπει να διαθέτει την υποστήριξη μεγάλων επιχειρήσεων. Χωρίς αυτές δεν μπορούν να δημιουργηθούν συνέργειες και ως συνέπεια απαιτείται η δημιουργία μιας πρωτοβουλίας αντίστοιχης με εκείνη της Costa που ανέλαβαν οι επιχειρήσεις Shell, ING, Akzo Nobel, Philips κ.ά. στις Κάτω Χώρες. Eν συντομία, 11 πολυεθνικές επιχειρήσεις ανέλαβαν να στηρίξουν μέχρι τον Μάιο του 2018 περί τις 300 νεοφυείς επιχειρήσεις.

Επίσης, βασικός παράγοντας στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού οικοσυστήματος είναι η δημιουργία μιας «περιοχής καινοτομίας». Το αντίστοιχο παράδειγμα, αναφέρει ο επικεφαλής της BCG, είναι το Innovation district 22@Barcelona που από μια υποβαθμισμένη συνοικία της πόλης σήμερα έχει εξελιχθεί σε χώρο φιλοξενίας πάνω από 3.500 επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από 100.000 εργαζομένους. «Μια τέτοια περιοχή πρέπει να αναζητηθεί στο κέντρο της Αθήνας και, κατά προτίμηση, σε μια γειτονιά που θα αναβαθμιστεί», λέει ο κ. Βασιλειάδης.

Ταμείο στήριξης

Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, αναφέρεται η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός ταμείου στήριξης της έρευνας και ανάπτυξης που θα ελέγχεται από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το πρότυπο αυτού του ταμείου είναι το Stifterverband που συνιστά μια πρωτοβουλία επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Γερμανίας. Το ταμείο αυτό διοχετεύει ετησίως 35 εκατ. ευρώ σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και συνεργάζεται με τοπικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση προκλήσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στόχος του ταμείου θα είναι η προσέλκυση μεγάλων παικτών στο πρότυπο του Ισραήλ, όπου πολυεθνικοί κολοσσοί έχουν δημιουργήσει μεγάλα ερευνητικά κέντρα σε μία περιοχή της χώρας.

Η στρατηγική Host-Up Greece που εκπόνησε η BCG περιλαμβάνει δεκάδες άλλα μέτρα π.χ. ελάφρυνση της φορολογίας, προσέλκυση του εκπατρισμένου δυναμικού, μείωση της γραφειοκρατίας κ.λπ. Το σύνολο της στρατηγικής θα παρουσιαστεί στο επενδυτικό συνέδριο που διοργανώνει αύριο και την Τρίτη ο ΣΕΒ με τίτλο «Σχεδιάζουμε το μέλλον με επενδύσεις».kathimerini.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα